Реферат на тему: Функція Поняття функціональної залежності Величина називається змінною (сталою), якщо в умовах даної задачі вона набуває різних (тільки одного) значень. Розглянемо дві змінні величини х ( D ( R i y ( E ( R. Означення. Функцією y...

Подробнее

Реферат на тему: Визначений інтеграл Задачі, що приводять до поняття визначеного інтеграла На рис. 7.3. зображені: класична криволінійна трапеція (а) та її вироджені випадки (б) та (в). Рис. 7.3 Задача. Обчислити площу криволінійної трапеції аАВв (рис. 7.4). Розв’язання. (рис. 7.4). Рис....

Подробнее

Реферат на тему: Тригонометричні вирази та їх перетворення Відношення сторін в трикутнику Розглянемо спочатку прямокутний трикутник АВС. — прямий. Рис. 1 В такому трикутнику вводять наступні співвідношення , . (1) (рис. 2). Рис. 2 позначимо радіус описаного кола. Справджується формула...

Подробнее

Реферат на тему: Системи алгебраїчних рівнянь Система лінійних алгебраїчних рівнянь Основним методом розв’язання системи m лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими є метод виключення Гаусса. Розглянемо один із варіантів цього методу. Нехай маємо систему рівнянь (1) і підставляємо його в...

Подробнее

Реферат на тему: Основи геометрїї. Планиметрія Трикутники і їхні властивості Планіметрія — частина геометрії, у якій вивчаються властивості ліній і фігур на площині. Початкові поняття геометрії, такі, як площина, пряма, точка, лінія, фігура, вважаються заданими споконвічно і не вимагають спеціального...

Подробнее

Реферат на тему: Диференціал функції однієї змінної Означення диференціалу функції існує і дорівнює скінченному числу. ). , дістанемо . (4.8) . називається диференціалом функції у = f (х); його позначають символом dy, тобто (4.9) . З огляду на це формулу...

Подробнее

Реферат на тему: Основні теореми диференціального числення . За означенням похідної ,  — справа чи зліва. . , маємо: . Дістанемо . найменшого значення. геометрично означає, що у відповідній точці цієї кривої дотична паралельна осі Ох. , в якій дотична...

Подробнее

Реферат на тему: Основи комбінаторики та теорії імовірностей Елементи комбінаторики Групи, утворені з деяких елементів, називаються сполуками. Розрізняють три основні види сполук: розміщення, переставлення і комбінації. Задачі, в яких доводиться обчислювати кількість можливих різних сполук, утворених за деяким правилом елементів,...

Подробнее

Реферат на тему: Похідна та її застосування , що представляє собою різницю, відіграє помітну роль при роботі з похідними. Природно тому поява латинського кореня differentia (різниця) у назві calculis differentialis нового числення, що переводиться як числення різноманітностей; ця назва з’явилася...

Подробнее

Реферат на тему: Десяткові дроби — натуральне число). Десяткові дроби домовились записувати без знаменників: спочатку записують цілу частину, а далі чисельник дробової частини. Цілу частину відокремлюють комою від чисельника дробової частини. При цьому чисельник дробової частини записують так, щоб у...

Подробнее
Страница 9 из 85« Первая...7891011...203040...Последняя »