Загальна теорія систем лінійних рівнянь (реферат)

0 Comment on Загальна теорія систем лінійних рівнянь (реферат)

Реферат на тему: Загальна теорія систем лінійних рівнянь Теорема Кронекера—Капеллі , утворену приєднанням до матриці А стовпця вільних членів: . : З теореми випливає, що в матриці, складеної з коефіцієнтів при невідомих, неодмінно існує мінор r-го порядку, відмінний від нуля,...

Continue Reading

Системи лінійних рівнянь, визначники (реферат)

0 Comment on Системи лінійних рівнянь, визначники (реферат)

Реферат на тему: Системи лінійних рівнянь, визначники Основні поняття Предметом розгляду лінійної алгебри для економістів є насамперед теорія систем лінійних рівнянь, які в загальному вигляді можна подати так: (1.1) Система (1.1) називається системою m лінійних рівнянь з , то система...

Continue Reading

Поняття функціонального ряду (реферат)

0 Comment on Поняття функціонального ряду (реферат)

Реферат на тему: Функціональні ряди Поняття функціонального ряду Означення. Ряд , (9.10) є функції від аргументу х, називається функціональним рядом. При х=х0 ряд (9.10) перетворюється на числовий (9.11) Якщо ряд (9.11) збігається (розбігається), то кажуть, що при х=х0 збігається (розбігається)...

Continue Reading

Задачі на складання систем рівнянь та нерівностей. Хімічні задачі (реферат)

0 Comment on Задачі на складання систем рівнянь та нерівностей. Хімічні задачі (реферат)

Реферат на тему: Задачі на складання систем рівнянь та нерівностей. Хімічні задачі Розглядаючи задачі на складання рівнянь, зупинимося насамперед на ті, рішення яких зв’язано з використанням понять «концентрація» і «процентний зміст». Звичайно в умовах таких задач мова йде про складання...

Continue Reading

Відсотки (реферат)

0 Comment on Відсотки (реферат)

Реферат на тему: Відсотки Часто доводиться розглядати соті частини різних величин: грошових сум, маси продуктів, об’єму товарів і т. ін. (соту частину гривні називають копійкою, соту частину метра — сантиметром). Відсотком (процентом) називають одну соту частину числа. Якщо слово «відсоток»...

Continue Reading

Задачі, що розв’язуються за допомогою нерівностей (реферат)

0 Comment on Задачі, що розв’язуються за допомогою нерівностей (реферат)

Реферат на тему: Задачі, що розв’язуються за допомогою нерівностей Задача. З пункту А в пункт В о 8 год. ранку виходить швидкий поїзд. У цей же момент із В до А виходять пасажирський і кур’єрський потяги, причому швидкість пасажирського потяга...

Continue Reading

Алгебраїчні рівняння вищих степенів та їхні властивості. Розклад многочлена на множники. Рівняння, що зводяться до квадратних рівнянь. Метод Кардано д

0 Comment on Алгебраїчні рівняння вищих степенів та їхні властивості. Розклад многочлена на множники. Рівняння, що зводяться до квадратних рівнянь. Метод Кардано д

Реферат на тему: Алгебраїчні рівняння вищих степенів та їхні властивості. Розклад многочлена на множники. Рівняння, що зводяться до квадратних рівнянь. Метод Кардано для розв’язання кубічного рівняння. Уведення параметра замість сталого коефіцієнта Алгебраїчним рівнянням вищого степеня називається рівняння виду: . (1)...

Continue Reading

Похідна функції (реферат)

0 Comment on Похідна функції (реферат)

Реферат на тему: Похідна функції Означення похідної : . (4.1) за змінною х і позначається . за аргументом х називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля. Операція знаходження похідної називається диференціюванням цієї функції....

Continue Reading

Основи геометрїї. Стереометрія (реферат)

0 Comment on Основи геометрїї. Стереометрія (реферат)

Реферат на тему: Основи геометрїї. Стереометрія Основні аксіоми і найпростіші теореми Стереометрія вивчає властивості тіл і фігур у просторі. Наведемо ряд аксіом і теорем, що лежать в основі курсу стереометрії. 1. Через три точки, що не лежать на одній прямій,...

Continue Reading

Шпаргалка

0 Comment on Шпаргалка

Шпаргалка Означення матрець, типи матрець. Означення: Матрицею називається прямокутна таблиця чисел, яка має m рядків і n стовпчиків. Їх позначають великими літерами A,B,C і т.д. Типи матрець: Квадратна матриця, в якої елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці, а всі інші нулю...

Continue Reading