Числові ряди. поняття збіжності ряду. Необхідна умова збіжності (реферат)

0 Comment on Числові ряди. поняття збіжності ряду. Необхідна умова збіжності (реферат)

Реферат на тему: Числові ряди. поняття збіжності ряду. Необхідна умова збіжності Основні поняття — деяка нескінченна послідовність чисел. Побудований із цих чисел за допомогою знака «+» символ (9.1) — членами ряду; n-ий член un — називається загальним членом ряду. Побудуємо...

Continue Reading

Границя числової послідовності (реферат)

0 Comment on Границя числової послідовності (реферат)

Реферат на тему: Границя числової послідовності Поняття числової послідовності та її границі називаються членами послідовності. Послідовність вважається заданою, якщо задано n-й член послідовності. знайти формулу n-го члена. . . . Для стислого запису означення границі використаємо квантори: ( — для...

Continue Reading

Дослідження функції двох змінних (реферат)

0 Comment on Дослідження функції двох змінних (реферат)

Реферат на тему: Дослідження функції двох змінних Екстремум функції двох змінних . Точки максимуму й мінімуму називаються точками екстремуму. або дорівнюють нулю, або хоча б одна з них не існує. . Якщо: ; ; немає екстремуму. , тоді потрібні додаткові...

Continue Reading

Теорема додавання ймовірностей (реферат)

0 Comment on Теорема додавання ймовірностей (реферат)

Реферат на тему: Теорема додавання ймовірностей Теорема додавання ймовірностей несумісних подій. Імовірність появи принаймні однієї з кількох несумісних подій дорівнює сумі ймовірностей цих подій: (1) (2) Теорема додавання ймовірностей сумісних подій. Імовірність появи хоча б однієї з двох сумісних подій...

Continue Reading

Комплексні числа (реферат)

0 Comment on Комплексні числа (реферат)

Реферат на тему: Комплексні числа Походження комплексних чисел Спочатку люди знали лише натуральні числа 1, 2, 3, …, використовувані для лічби предметів. Під час розв’язування рівнянь першого степеня виду виникли раціональні та від’ємні числа. Спочатку за використання від’ємних чисел у...

Continue Reading

Елементи аналітичної геометрії в просторі (реферат)

0 Comment on Елементи аналітичної геометрії в просторі (реферат)

Реферат на тему: Елементи аналітичної геометрії в просторі Рівняння площини , яка належить площині (рис. 2.20). Рис. 2.20 взаємно перпендикулярні. Умова перпендикулярності векторів . (2.25) дорівнюють відповідно х – х0, у – у0, z – z0. Записавши вираз (2.25) у...

Continue Reading

Елементи аналітичної геометрії (реферат)

0 Comment on Елементи аналітичної геометрії (реферат)

Реферат на тему: Елементи аналітичної геометрії Аналітична геометрія — розділ вищої математики, в якому геометричні образи (точки, лінії, поверхні) вивчаються за допомогою алгебраїчних методів. Засновником аналітичної геометрії є французький математик і філософ Рене Декарт (1596—1650). Він розробив і вперше застосував...

Continue Reading

Випадкові події, імовірність подій (реферат)

0 Comment on Випадкові події, імовірність подій (реферат)

Реферат на тему: Випадкові події, імовірність подій 1. Випадкові події. Результат вивчення того чи іншого явища на підставі спостереження або досліду, тобто випробування (за незмінних умов) називається подією. Якщо подія за даних умов може відбутися або не відбутися, то вона...

Continue Reading

Лінійні диференціальні рівняння (реферат)

0 Comment on Лінійні диференціальні рівняння (реферат)

Реферат на тему: Лінійні диференціальні рівняння Означення. ДР виду то ДР називається неоднорідним. і т.д. D називається оператором диференціювання, або диференціювальним оператором. ДР можна подати у вигляді Введемо диференціювальний оператор Тоді ДР можна записати у вигляді називають лінійно незалежними, якщо...

Continue Reading

Шпаргалка

0 Comment on Шпаргалка

Шпаргалка (І)1) Частинні похідні і повний диференціал. Добуток F’(x)*(x назив. диференціалом ф-ції у=f(x), зображують символом dy, тобто dy=f’(x)* (x. Знайдемо диференціал ф-ції у=х; для цього випадку y’=x’=1, отже dy=dx=(x. Таким чином диференціал не залеж змінної збігається з її приростом (x....

Continue Reading