Реферат на тему: Функції і їх графіки Поняття функції виникло в математиці порівняно недавно. Для того щоб прийти до розуміння доцільності його введення й одержати перші досить чіткі означення, потрібні були зусилля відомих математиків декількох поколінь. Революційні зміни в математиці,...

Подробнее

Реферат на тему: Обернені тригонометричні функції. тригонометричні рівняння Обернена функція . . . При цьому виконуються рівності: ; (1) . симетричні відносно бісектриси першого координатного кута. подамо рівності (1) у вигляді: ; (2) . симетричні відносно бісектриси першого координатного кута...

Подробнее

Шпаргалка Лінійна алгебра 1.Озн. Матрицею називається прямокутна таблиця чисел, яка має m рядків і n стовпчиків. Числа aij називають елементами матриці,а запис m x n – розмірністю матриці. Якщо кількість рядків і стовпчиків матриці збігаються, то матриця називається квадратною. Квадратна...

Подробнее

Реферат на тему: Парні і непарні функції. Періодичність тригонометричних функцій 1. Парні і непарні функції. Розглянемо функції, області визначення яких симетричні відносно початку координат, тобто для будь-якого x з області визначення число (–x) також належить області визначення. Серед таких функцій...

Подробнее

Реферат на тему: Новий метод розв’язування кубічного алгебраїчного рівняння 1. Відшукуємо розв’язок алгебраїчного рівняння (1) Сутність методу полягає в тому, що рівняння (1) перетворюється до вигляду (2) або (3) Викладемо спочатку допоміжний результат. Теорема 1. Для того щоб корені рівняння...

Подробнее

Реферат на тему: Границя функції Поняття границі функції визначена у деякому околі точки х = а, за винятком, хіба що, самої точки х = а. Коротко це означення можна записати так: Рис. 3.13 лежить у смузі шириною 2 (. ....

Подробнее

Реферат на тему: Функції багатьох змінних Множини точок на площині та в n-вимірному просторі будуть координатами цієї точки. З метою скорочення запису далі розглядатимемо множини точок на площині, але подані далі означення можна вважати правильними і в разі n-вимірного простору....

Подробнее

Реферат на тему: Рівняння другого степеня з одним невідомим Алгебраїчне рівняння другого степеня з одним невідомим (1) називається також квадратним рівнянням. Рівняння виду називається зведеним квадратним рівнянням і має розв’язок . Для рівняння (1) розв’язок можна подати у вигляді ....

Подробнее

Реферат на тему: Розв’язування нерівностей Основні поняття ), називаються нерівностями. . Нерівності бувають числові і буквені. Числовими називають такі нерівності, обидві частини яких є числа, записані цифрами. Якщо хоча б одна частина нерівності є буквеним виразом, така нерівність називається буквеною....

Подробнее

Реферат на тему: Дії з радикалами Перетворення кореня за формулою (7) називається внесенням множника під знак радикала. . . . . Перетворення кореня за формулою називається винесенням множника з-під знака радикала. . . . . Приклад. Винести множник з-під знака...

Подробнее
Страница 5 из 85« Первая...34567...102030...Последняя »