Метод зведення визначника до трикутного вигляду (реферат)

0 Comment on Метод зведення визначника до трикутного вигляду (реферат)

Реферат на тему: Метод зведення визначника до трикутного вигляду Визначником трикутного вигляду відносно головної діагоналі називається визначник, всі елементи якого, що стоять вище або нижче головної діагоналі, дорівнюють нулю. Такий визначник дорівнює добутку елементів його головної діагоналі. = a11a22…ann ,...

Continue Reading

Загальні властивості однорідних лінійних диференціальних рівнянь n-го порядку (реферат)

0 Comment on Загальні властивості однорідних лінійних диференціальних рівнянь n-го порядку (реферат)

Реферат на тему: Загальні властивості однорідних лінійних диференціальних рівнянь n-го порядку. 1. Властивості лінійного диференціального оператору. Лінійним диференціальним рівнянням називається рівняння вигляду (1) 1,2,…, n , f(x) – задані функції, неперервні на (a,b). При цих умовах диференціальне рівняння (5.1) має...

Continue Reading

Метод варіації довільної сталої побудови частинного розв’язку лінійного неоднорідного диференціального рівняння (реферат)

0 Comment on Метод варіації довільної сталої побудови частинного розв’язку лінійного неоднорідного диференціального рівняння (реферат)

Реферат на тему: Метод варіації довільної сталої побудови частинного розв’язку лінійного неоднорідного диференціального рівняння вважаються невідомими функціями. Нехай загальний розв’язок лінійного однорідного рівняння . Розв’язок лінійного неоднорідного рівняння умову можна накласти довільно. Розглянемо першу похідну від записаного розв’язку . Розглянемо...

Continue Reading

Послідовності випадкових величин. Граничні теореми (реферат)

0 Comment on Послідовності випадкових величин. Граничні теореми (реферат)

Реферат на тему: Послідовності випадкових величин. Граничні теореми — число успіхів при n випробуваннях. Тоді (1 ) m=0,1,…,n; При великих значеннях n та m обчислення ймовірністі Bp= (n, m) по формулі (1 ) викликає затруднення. Виникає необхідність в асимтотичних формулах,...

Continue Reading

Відповідності, функції, відображення (реферат)

0 Comment on Відповідності, функції, відображення (реферат)

Реферат на тему: Відповідності, функції, відображення 1. Відповідності та композиції відповідностей 1. Визначити R(a), R-1(b), R(X), R-1(Y), де R={(1,1), (1,2), (2,2), (2,3), (3,1)}, a=1, b=2, X={2, 3}, Y={2, 3}; R={(1,1), (1,2), (2,2), (2,3), (3,1)}, a=2, b=1, X={1, 3}, Y={1, 3};...

Continue Reading

Найпростіші випадки зниження порядку в диференціальних рівняннях вищих порядків (реферат)

0 Comment on Найпростіші випадки зниження порядку в диференціальних рівняннях вищих порядків (реферат)

Реферат на тему: Найпростіші випадки зниження порядку в диференціальних рівняннях вищих порядків Розглянемо деякі типи диференціальних рівнянь вищого порядку, що допускають зниження порядку. -порядку включно . , . 2) Рівняння не містить явно незалежної змінної . . Тоді -порядку. диференціального...

Continue Reading

Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння (реферат)

0 Comment on Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння (реферат)

Реферат на тему: Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння Загальний вигляд лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь наступний . 1. Властивості розв’язків лінійних неоднорідних рівнянь. Загальний розв’язок лінійного неоднорідного рівняння буде розв’язком лінійного неоднорідного диференціального рівняння. — розв’язки відповідно однорідного і неоднорідного рівнянь, тобто...

Continue Reading

Нумерації. Теореми про нерухому точку (реферат)

0 Comment on Нумерації. Теореми про нерухому точку (реферат)

Реферат на тему: Нумерації. Теореми про нерухому точку 1. КОДУВАННЯ ТА НУМЕРАЦІЇ. КАНТОРОВІ НУМЕРАЦІЇ Під кодуванням множини А на множині В будемо розуміти ін’єктивне та сюр’єктивне відображення ( : А?В таке, що існують алгоритми A та B: ??для кожного а(А...

Continue Reading

Існування та єдиність розв’язків диференціальних рівнянь першого порядку. Неперервна залежність та диференційованість (реферат)

0 Comment on Існування та єдиність розв’язків диференціальних рівнянь першого порядку. Неперервна залежність та диференційованість (реферат)

Реферат на тему: Існування та єдиність розв’язків диференціальних рівнянь першого порядку. Неперервна залежність та диференційованість Клас диференціальних рівнянь, що інтегруються в квадратурах, досить невеликий, тому мають велике значення наближені методи розв’язку диференціальних рівнянь. Але, щоб використовувати ці методи, треба бути...

Continue Reading

Побудова множинних фільтрів для лінійних алгебраїчних систем (реферат)

0 Comment on Побудова множинних фільтрів для лінійних алгебраїчних систем (реферат)

Реферат на тему: Побудова множинних фільтрів для лінійних алгебраїчних систем В технічних задачах регулювання, при використанні теорії оптимального керування виникає необхідність у процедурах оцінювання і фільтрації. Оцінка стана системи керування або невідомих параметрів об’єкта є однією з важливих проблем...

Continue Reading