Інтегровні типи д-р 1-го порядку, розв’язаних відносно похідної (реферат)

0 Comment on Інтегровні типи д-р 1-го порядку, розв’язаних відносно похідної (реферат)

Реферат на тему: Інтегровні типи д-р 1-го порядку, розв’язаних відносно похідної Має вигляд (2.33) функцією. Тоді ф-я (2.34) .(2.35) Особливих розвязків ДР (2.33) немає. (2.36) до x Знаходимо с з умови (2.36) (2.37) — загальний розвязок ДР (2.33) в формі...

Continue Reading

Лінійна залежність і незалежність розв’язків. Загальний розв’язок лінійного однорідного рівняння вищого порядку (реферат)

0 Comment on Лінійна залежність і незалежність розв’язків. Загальний розв’язок лінійного однорідного рівняння вищого порядку (реферат)

Реферат на тему: Лінійна залежність і незалежність розв’язків. Загальний розв’язок лінійного однорідного рівняння вищого порядку називаються лінійно незалежними. дійсних коренів. — дійсні різні числа — лінійно незалежні. — лінійно незалежні. , -раз , одержимо . . лінійної однорідної системи алгебраїчних...

Continue Reading

Рівняння в повних диференціалах (реферат)

0 Comment on Рівняння в повних диференціалах (реферат)

Реферат на тему: Рівняння в повних диференціалах 1. Загальна теорія Якщо ліва частина диференціального рівняння , тобто , то рівняння називається рівнянням в повних диференціалах. Звідси вираз є загальним інтегралом диференціального рівняння. Критерієм того, що рівняння є рівнянням в повних...

Continue Reading

Різницеві інтерполяційні формули (реферат)

0 Comment on Різницеві інтерполяційні формули (реферат)

Реферат на тему: Різницеві інтерполяційні формули Як побачимо далі, ІП можна розглядати як узагальнення відрізку ряду Тейлора. , РР 1- го порядку визначаються рівністю РР 2- го порядку: -1)-го порядку за формулою Лема.Справедлива рівність . (1) Безпосередньо з (1) випливає...

Continue Reading

Конструювання багатомірних модальних П-регуляторів (реферат)

0 Comment on Конструювання багатомірних модальних П-регуляторів (реферат)

Реферат на тему: Конструювання багатомірних модальних П-регуляторів При проектуванні асимптотично стійких систем керування необхідно забезпечити перевід системи в задану точку фазового простору з бажаною якістю стійкості, тобто вибором власних значень замкнутої системи керування. В явному вигляді зазначена множина усіх...

Continue Reading

Диференціальні рівняння вищих порядків (реферат)

0 Comment on Диференціальні рівняння вищих порядків (реферат)

Реферат на тему: Диференціальні рівняння вищих порядків 1 Основні поняття та означення Диференційне рівняння n-го порядку не розв’язані відносно похідної має вигляд: F(x,y,y`,…,y(n-1)) (1) А розв’язане відносно y(n) має форму y(n)=f(x,y,y`,…,y(n-1)) (2) O.1 Функція y=y(x) визначена і n раз неперервно...

Continue Reading

Однорідні рівняння (реферат)

0 Comment on Однорідні рівняння (реферат)

Реферат на тему: Однорідні рівняння 1. Загальна теорія Нехай рівняння має вигляд . , тобто . Після підстановки одержуємо , або . і розкривши скобки, запишемо . Згрупувавши, одержимо рівняння зі змінними, що розділяються , або . . 2. Рівняння,...

Continue Reading

Властивості розв’язків лінійних однорідних систем (реферат)

0 Comment on Властивості розв’язків лінійних однорідних систем (реферат)

Реферат на тему: Властивості розв’язків лінійних однорідних систем — стала скалярна величина, також є розв’язком цієї системи. Дійсно, за умовою . Але тоді і є розв’язком однорідної системи. є розв’язками однорідної системи, то і їхня сума також буде розв’язком однорідної...

Continue Reading

Метод розкладу визначника в суму визначників (реферат)

0 Comment on Метод розкладу визначника в суму визначників (реферат)

Реферат на тему: Метод розкладу визначника в суму визначників В основі методу знаходиться властивість 6 визначників. Якщо деякий рядок (стовпчик) визначника є сумою двох рядків (стовпчиків), то визначник можна розкласти за даним рядком (стовпчиком) в суму двох визначників. Наприклад, нехай...

Continue Reading

Розв’язок систем однорідних рівнянь зі сталими коефіцієнтами матричним методом (реферат)

0 Comment on Розв’язок систем однорідних рівнянь зі сталими коефіцієнтами матричним методом (реферат)

Реферат на тему: Розв’язок систем однорідних рівнянь зі сталими коефіцієнтами матричним методом Досить універсальним методом розв’язку лінійних однорідних систем з сталими коефіцієнтами є матричний метод. Він полягає в наступному. Розглядається лінійна система з сталими коефіцієнтами, що записана у векторно-матричному вигляді...

Continue Reading