Реферат на тему: Диференційовність функції двох змінних Частинні та повний прирости функції двох змінних також належатимуть розглядуваному околу (рис. 5.18). Рис. 5.18 . Таким чином, , . Зауваження. Аналогічно визначаються прирости функції більш ніж двох змінних. Диференційовність функції двох змінних...

Подробнее

Реферат на тему: Новий метод розв’язування кубічного алгебраїчного рівняння. Метод Феррарі для розв’язування рівнянь четвертого степеня. Метод заміни рівняння системою двох рівнянь. Розв’язування рівнянь у цілих числах 1. Відшукуємо розв’язок алгебраїчного рівняння (1) Сутність методу полягає в тому, що рівняння...

Подробнее

Реферат на тему: Диференціальні рівняння першого порядку Основні поняття Означення. Диференціальним рівнянням називається рівняння, яке містить похідну шуканої функції. Найбільший порядок похідних називається порядком диференціального рівняння. У загальному випадку диференціальне рівняння n-го порядку має вигляд Далі замість слів «диференціальні рівняння»...

Подробнее

Реферат на тему: Задачі на складання систем рівнянь та нерівностей. Хімічні задачі. Задачі на рух Розглянемо тепер задачі на складання рівнянь, що умовно можна назвати задачами «на рух». Система рівнянь, яку необхідно скласти на підставі умов цих задач, звичайно містить...

Подробнее

Шпаргалка Інтегральне числення Невизначений інтеграл 1. Поняття первісної Означення: Функція F(x) називається первісною для ф-ії f(x) на проміжку І, якщо на цьому проміжку F`(x)=f(x) або dF(x)=f(x)dx. Із означення виходить, що первісна F(x) – диференційована, а значить неперервна функція на проміжку...

Подробнее

Реферат на тему: Задачі на використання властивостей дискримінанта. Використання формул Вієта. Розміщення коренів квадратного рівняння , то квадратне рівняння не має дійсних коренів. Через це квадратний тричлен . виконується нерівність ? Необхідною і достатньою умовою правильності нерівності є виконання системи...

Подробнее

Реферат на тему: Лінії на площині Означення. Рівняння F (x, y) = 0 називається рівнянням деякої лінії в заданій системі координат, якщо це рівняння задовольняють координати (х, у) будь-якої точки, що лежить на цій лінії, і не задовольняють координати жодної...

Подробнее

Реферат на тему: Показникові та логарифмічні рівняння Відомості із вищої математики. Для наближеного обчислення показникової і логарифмічної функцій можна використати такі розклади Збіжність послідовності також маємо, якщо Показникову функцію можна розкласти в ряд: Збіжність ряду можна поліпшити, узявши Значення логарифмів...

Подробнее

Реферат на тему: Загальні відомості про рівняння. Рівняння першого степеня з одним невідомим Рівнянням називається рівність, яка містить змінні величини і виконується лише при деяких значеннях цих змінних. або коренем рівняння . (1) Розв’язати рівняння (1) означає знайти всі його...

Подробнее

Реферат на тему: Задачі з цілочисленными невідомими У цьому параграфі розглядаються задачі на складання чи рівнянь нерівностей, у яких невідомі величини можуть приймати тільки цілих значень. Дуже часто ці задачі складені таким чином, що їхній однозначний розв’язок знаходиться тільки за...

Подробнее
Страница 10 из 85« Первая...89101112...203040...Последняя »