Диференціальні рівняння першого порядку. Метод ламаних Ейлера. Наближене розв’язання диференціального рівняння І порядку. Загальний розв’язок рівняння

0 Comment on Диференціальні рівняння першого порядку. Метод ламаних Ейлера. Наближене розв’язання диференціального рівняння І порядку. Загальний розв’язок рівняння

Контрольна робота з математики Диференціальні рівняння першого порядку. Метод ламаних Ейлера. Наближене розв’язання диференціального рівняння І порядку. Загальний розв’язок рівняння у’=у+3 і задача Коші для рівняння з початковою умовою: у(0)=1 План 1. Диференціальні рівняння першого порядку. 2. Метод ламаних Ейлера....

Continue Reading

Формування обчислювальних навиків та умінь в молодших школярів на уроках математики (диплом)

0 Comment on Формування обчислювальних навиків та умінь в молодших школярів на уроках математики (диплом)

Дипломна робота Формування обчислювальних навиків та умінь в молодших школярів на уроках математики ЗМІСТ ВСТУП. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Continue Reading

Жінка — математик Габріель-Емілія дю Шатле (реферат)

0 Comment on Жінка — математик Габріель-Емілія дю Шатле (реферат)

Реферат на тему: Жінка — математик Габріель-Емілія дю Шатле Габріель-Емілія дю Шатле (Habriel-Emiliya du Shatle) (1706 — 10 вересня 1749 року) Власне ім’я — Ле Тонелье де Бретей. Французька письменниця. Здобувши блискучу освіту, Шатле з ранніх років цікавилася філософією, математикою....

Continue Reading

Сучасний урок математики з позицій інтерактивного навчання (реферат)

0 Comment on Сучасний урок математики з позицій інтерактивного навчання (реферат)

Реферат з математики Сучасний урок математики з позицій інтерактивного навчання ПЛАН 1.Вступ.Сучасна освіта – це освіта для людини. 2.Роль інтерактивних технологій у розвитку пізнавальних інтересів учнів. 3.Структура інтерактивних уроків. 4.Застосування інтерактивних технологій у роботі з учнями. 5.Урок алгебри у 9-ому...

Continue Reading

Елементи комбінаторики (реферат)

0 Comment on Елементи комбінаторики (реферат)

Реферат на тему: Елементи комбінаторики Поняття множини. Операції над множинами Поняття множини належить до первісних понять математики, якому не дається означення Множину можна уявити собі як сукупність деяких предметів, об’єднаних за довільною характеристичною ознакою Наприклад, множина учнів класу, множина цифр...

Continue Reading

Предмет і метод статистики (реферат)

0 Comment on Предмет і метод статистики (реферат)

Реферат на тему: Предмет і метод статистики Предмет статистики Слово «статистика» (вiд лат. status — стан речей) означає кількісний облік масових, насамперед соціально-економічних, явищ і процесів. Статистикою називають також науку, яка об’єднує принципи та методи роботи з масовими числовими даними —...

Continue Reading

Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі (реферат)

0 Comment on Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі (реферат)

Реферат на тему: Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі Якщо кожний експеримент має лише два несумісні наслідки (події) зі сталими ймовірностями p і q, то їх називають експериментами за схемою Бернуллі. У кожному експерименті випадкова подія з імовірністю p відбувається,...

Continue Reading

Багатовимірні випадкові величини. система двох випадкових величин (реферат)

0 Comment on Багатовимірні випадкові величини. система двох випадкових величин (реферат)

Реферат на тему: Багатовимірні випадкові величини. система двох випадкових величин На одному й тому самому просторі елементарних подій ( можна визначити не одну, а кілька випадкових величин. Така потреба постає, наприклад, коли досліджуваний об’єкт характеризується кількома випадковими параметрами. Так, у...

Continue Reading

Основні закони неперервних випадкових величин (реферат)

0 Comment on Основні закони неперервних випадкових величин (реферат)

Реферат на тему: Основні закони неперервних випадкових величин 1. Нормальний закон розподілу Випадкова величина Х має нормальний закон розподілу ймовірностей, якщо , (257) де а = М (X), ( = ( (X). Отже, нормальний закон визначається звідси параметрами а і ( і називається загальним....

Continue Reading

Статистика продукції (реферат)

0 Comment on Статистика продукції (реферат)

Реферат на тему: Статистика продукції Проблеми обліку, розрахунку та зіставлення показників продукції З огляду на значення показників продукції для вивчення соціально-економічного розвитку суспільства статистика продукції вивчається в розділі, який іде слідом за тими, де розглядаються проблеми статистичного дослідження ресурсної бази...

Continue Reading