Контрольна робота з математики Диференціальні рівняння першого порядку. Метод ламаних Ейлера. Наближене розв’язання диференціального рівняння І порядку. Загальний розв’язок рівняння у’=у+3 і задача Коші для рівняння з початковою умовою: у(0)=1 План 1. Диференціальні рівняння першого порядку. 2. Метод ламаних Ейлера....

Подробнее

Дипломна робота Формування обчислювальних навиків та умінь в молодших школярів на уроках математики ЗМІСТ ВСТУП. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Подробнее

Реферат на тему: Жінка — математик Габріель-Емілія дю Шатле Габріель-Емілія дю Шатле (Habriel-Emiliya du Shatle) (1706 — 10 вересня 1749 року) Власне ім’я — Ле Тонелье де Бретей. Французька письменниця. Здобувши блискучу освіту, Шатле з ранніх років цікавилася філософією, математикою....

Подробнее

Реферат з математики Сучасний урок математики з позицій інтерактивного навчання ПЛАН 1.Вступ.Сучасна освіта – це освіта для людини. 2.Роль інтерактивних технологій у розвитку пізнавальних інтересів учнів. 3.Структура інтерактивних уроків. 4.Застосування інтерактивних технологій у роботі з учнями. 5.Урок алгебри у 9-ому...

Подробнее

Реферат на тему: Елементи комбінаторики Поняття множини. Операції над множинами Поняття множини належить до первісних понять математики, якому не дається означення Множину можна уявити собі як сукупність деяких предметів, об’єднаних за довільною характеристичною ознакою Наприклад, множина учнів класу, множина цифр...

Подробнее

Реферат на тему: Предмет і метод статистики Предмет статистики Слово «статистика» (вiд лат. status — стан речей) означає кількісний облік масових, насамперед соціально-економічних, явищ і процесів. Статистикою називають також науку, яка об’єднує принципи та методи роботи з масовими числовими даними —...

Подробнее

Реферат на тему: Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернуллі Якщо кожний експеримент має лише два несумісні наслідки (події) зі сталими ймовірностями p і q, то їх називають експериментами за схемою Бернуллі. У кожному експерименті випадкова подія з імовірністю p відбувається,...

Подробнее

Реферат на тему: Багатовимірні випадкові величини. система двох випадкових величин На одному й тому самому просторі елементарних подій ( можна визначити не одну, а кілька випадкових величин. Така потреба постає, наприклад, коли досліджуваний об’єкт характеризується кількома випадковими параметрами. Так, у...

Подробнее

Реферат на тему: Основні закони неперервних випадкових величин 1. Нормальний закон розподілу Випадкова величина Х має нормальний закон розподілу ймовірностей, якщо , (257) де а = М (X), ( = ( (X). Отже, нормальний закон визначається звідси параметрами а і ( і називається загальним....

Подробнее

Реферат на тему: Статистика продукції Проблеми обліку, розрахунку та зіставлення показників продукції З огляду на значення показників продукції для вивчення соціально-економічного розвитку суспільства статистика продукції вивчається в розділі, який іде слідом за тими, де розглядаються проблеми статистичного дослідження ресурсної бази...

Подробнее
Страница 1 из 8512345...102030...Последняя »