Реферат на тему: Показники системи національних рахунків Формування та розвиток ринкових відносин в Україні тісно пов’язані з переходом на систему національних рахунків (СНР) — сучасну систему інформації, яка практично використовується всіма країнами світу для описання та аналізу розвитку ринкової економіки...

Подробнее

Реферат на тему: З досвіду використання макроекономічної моделі аналізу стану економіки Як ми відзначали в попередніх параграфах, у країнах з розвинутою ринковою економікою для аналізу та оцінки перспектив розвитку використовуються різні моделі. Однією з найбільш відомих, яку застосовує Міжнародний банк...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття трудових ресурсів та праці. зведений баланс трудових ресурсів, його зміст, призначення. основні показники та їх обчислення. баланс ринку праці Під трудовими ресурсами слід розуміти частину населення, яка володіє сукупністю необхідних фізичних та інтелектуальних здібностей для роботи...

Подробнее

Реферат на тему: Передпланові дослідження та обґрунтування Перед тим, як приступити до розробки плану розвитку економіки держави, необхідно виконати велику кількість теоретичних та аналітичних досліджень, якими слід охопити цілий комплекс проблем, зокрема тих, що стосуються розвитку економіки, соціально-економічного та екологічного...

Подробнее

Реферат на тему: Специфіка планування зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах Виходячи з економічної доцільності, держава планує свою зовнішньоекономічну діяльність. План зовнішньоекономічної діяльності включає в себе: міжнародну торгівлю товарами й послугами; міжнародний рух капіталу й зарубіжних інвестицій; міжнародні валютно-фінансові й кредитні...

Подробнее

Реферат на тему: Схема розміщення продуктивних сил як специфічна форма передпланових досліджень В умовах переходу до ринкової економіки розміщення продуктивних сил здійснюватиметься відповідно до тих законів, які дозволять досягти максимального економічного й соціального ефекту за мінімальних витрат. Удосконалення розміщення виробництва...

Подробнее

Пошукова робота Економічне програмування Зміст. Вступ Розробка програм економічного й соціального розвитку України та її регіонів Програмно-цільовий метод планування, його доцільність і можливості З досвіду формування національної програми розвитку підгалузі машинобудування. Список використаної літератури Вступ Державне програмування економіки. Основними формами...

Подробнее

Реферат на тему: Платіжний та торговельний баланси Платіжний баланс — це категорія, в якій знаходять вартісний вираз зовнішньоекономічні відносини країни зі світом. У ньому відбиваються результати міжнародних економічних відносин. Він найповніше (кількісно та якісно) виражає масштаби, структуру й характер зовнішньоекономічних...

Подробнее

Пошукова робота: Планування розвитку окремих галузей економіки Зміст 1. Планування розвитку промисловості та окремих її галузей 2. Методи розрахунку обсягу виробництва продукції та обґрунтування використання виробничих потужностей промисловості України 3. Планування розвитку сільськогосподарського виробництва та обчислення його обсягів. Основні напрямки...

Подробнее

Реферат на тему: Методологія, принципи та завдання прогнозування й макроекономічного планування Життя народу, його економічний, матеріальний і культурний добробут завжди розглядались як найголовніший критерій правомірності тих чи інших суспільних перетворень. Тому одним з основоположних і дуже важливих напрямів стратегії реформи...

Подробнее
Страница 9 из 28« Первая...7891011...20...Последняя »