КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Безробіття 1. Причини виникнення безробіття Економічна наука неодноразова зробила спроби з’ясувати причини безробіття. Одну з таких перших спроб було зроблено французьким економістом Ж.Б.Сеєм. Ринок праці він розглядав на основі попиту та пропозиції. Графічно ринок праці Ж.Б.Сея...

Подробнее

Реферат з макроекономіки на тему: Природна монополія як об’єкт конкурентної політики Технологічні особливості інфраструктурних галузей стримують розвиток у них конкуренції, тому необхідне державне регулювання таких ринків. Але це регулювання потрібно здійснювати в таких формах, що допускають конкуренцію скрізь, де вона...

Подробнее

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з макроекономіки 1. Модель рівноваги “вилучення ін’єкції” Досягнення макроекономічної рівноваги центральна проблема як макроекономічної теорії, так і макроекономіки як науки прикладної. Під макроекономічною рівновагою розуміють досягнення таких народногосподарських пропорцій, за яких динаміка економічного розвитку характеризуватиметься бажаною стабільністю:без надлишків...

Подробнее

Реферат на тему: “Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги” ПЛАН 1. Теорії ринку праці. Зв’язок безробіття з макроекономічної рівновагою 2. Залежність між інфляцією та безробіттям. Крива Філіпса 3. Види та фактори безробіття 4. Наслідки безробіття Висновки Список використаної літератури 1....

Подробнее

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Управління державним боргом” План ВСТУП 1. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ЙОГО ВИДИ. 2. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ. 3. БОРГОВІ ПАРАДОКСИ І ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 4. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 5. МЕХАНІЗМИ СКОРОЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В...

Подробнее

Реферат на тему: Методи прогнозування макроекономічних процесів Методи економічного прогнозування — це сукупність способів і прийомів розробки прогнозів, які дозволяють на основі аналізу даних ретроспективного періоду, зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, а також їх кількісних змін здійснити переконливі передбачення стосовно...

Подробнее

Реферат на тему: Показники ефективності суспільного виробництва та методика їх визначення У сучасних умовах ефективність суспільного виробництва визначають і оцінюють за спільним для всіх ланок економіки принципом — зіставленням результатів виробництва та витрат. Ефективність виробництва характеризує його результативність, яка знаходить...

Подробнее

Пошукова робота Прогнозування та макроекономічне планування в ринковій економіці Зміст 1.1. Система державних прогнозів, індикативних планів та програм економічного й соціального розвитку України та її регіонів 1.2. Суть, функції та значення прогнозування соціально-економічного розвитку 1.3. План як інструмент державного регулювання....

Подробнее

Реферат на тему: Організація прогнозування та планування Зміст 1. Функції та повноваження державних органів у прогнозуванні та плануванні 2. Планові органи. Порядок формування прогнозів та планів 3. Планування фінансів і розробка Державного та місцевих бюджетів. Прогнози кон’юнктури ринку Список використаної...

Подробнее

Пошукова робота Методи макроекономічного планування Зміст Балансовий метод планування Нормативний метод планування З досвіду розробки балансів продукції машинобудування. Список використаної літератури Методи планування — це система засобів розробки, обґрунтування, взаємоузгодження й оптимізації планових завдань і показників. До методів макроекономічного планування...

Подробнее
Страница 8 из 28« Первая...678910...20...Последняя »