Макроекономічні ідеї класичної теорії. Платіжний баланс та його структура. Задача (контрольна)

0 Comment on Макроекономічні ідеї класичної теорії. Платіжний баланс та його структура. Задача (контрольна)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Макроекономіка” 1. Макроекономічні ідеї класичної теорії. 2. Платіжний баланс та його структура. 3 Задача План 1. Макроекономічні ідеї класичної теорії 2. Платіжний баланс та його структура 3 Задача Список використаної літератури 1. Макроекономічні ідеї класичної теорії...

Continue Reading

Сукупний попит. Цінові фактори сукупного попиту. Проблема нерівності в розподілі доходів. Задача (контрольна)

0 Comment on Сукупний попит. Цінові фактори сукупного попиту. Проблема нерівності в розподілі доходів. Задача (контрольна)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Макроекономіка” 1. Сукупний попит. Цінові фактори сукупного попиту. 2. Проблема нерівності в розподілі доходів. 3.Задача ПЛАН 1. Сукупний попит. Цінові фактори сукупного попиту 2. Проблема нерівності в розподілі доходів 3.Задача Список використаної літератури 1. Сукупний попит....

Continue Reading

Сучасна макроекономічна політика стабілізації в Україні (курсова робота)

0 Comment on Сучасна макроекономічна політика стабілізації в Україні (курсова робота)

Курсова робота на тему: Сучасна макроекономічна політика стабілізації в Україні . План Вступ. Розділ 1. Особливості макроекономічної ситуації в Україні. 1.1. Теорія та Практика 1.2. Макроекономічна основа та економічне зростання 2. Процеси в економіці України. 2.1. Бюджет країни 2.2. Податкова...

Continue Reading

Макроекономічні показники (курсова робота)

0 Comment on Макроекономічні показники (курсова робота)

Курсова робота на тему: Макроекономічні показники Зміст: Вступ 2 Розділ І. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва 3 1.1 Суть системи національних рахунків та її значення 3 1.2 Основні методологічні принципи СНР 5 1.3 Базова одиниця обліку СНР...

Continue Reading

Інфляція в Україні – поняття,природа, види, наслідки (курсова робота)

0 Comment on Інфляція в Україні – поняття,природа, види, наслідки (курсова робота)

Курсова робота Інфляція в Україні – поняття,природа, види, наслідки. Вступ Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою...

Continue Reading

Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах (курсова робота)

0 Comment on Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах (курсова робота)

Курсова робота Безробіття, як економічне явище, втрати від безробіття, безробіття у різних країнах. План Вступ………………………………………………………………………. 2 Розділ I: Безробіття як економічне явище………………………………. 6 Види безробіття……………………………………………………… 6 Рівень безробіття……………………………………………………. 10 Теорії пояснення безробіття………………………………………… 13 Розділ II: Втрати від безробіття та його...

Continue Reading

Економічна система: оцінка, сутність, характеристика, особливості (реферат)

0 Comment on Економічна система: оцінка, сутність, характеристика, особливості (реферат)

Реферат на тему: Економічна система: оцінка, сутність, характеристика, особливості. План. Функціонування економічної системи. Ринок як елемент економічної системи. Економічний кругообіг. 1. Будь-яка економічна система виконує кілька функцій: виробництво, розподіл і обмін, споживання суспільного продукту, регулювання як самої системи в цілому,...

Continue Reading

Капітал як система соціально-економічних відносин (реферат)

0 Comment on Капітал як система соціально-економічних відносин (реферат)

Реферат на тему: Капітал як система соціально-економічних відносин Зміст Вступ Багатоваріантність трактувань суті капіталу в економічній науці Сутність капіталу Форми капіталу Кругооборот капіталу 5. Торговельна і позичкова форми капіталу. Процент – як ціна фактору позичкового капіталу. Висновки Використана література Вступ...

Continue Reading

Зайнятість: суть, форми, проблеми (курсова робота)

0 Comment on Зайнятість: суть, форми, проблеми (курсова робота)

Курсова робота Зайнятість: суть, форми, проблеми. ЗМІСТ стор. ВСТУП Зайнятість: сутність, види, суб’єкти і об’єкти; ринок робочої сили та фактори, що впливають на ціну робочої сили 8 Сутність і види зайнятості 8 Ринок робочої сили 10 Регулювання ринку робочої сили...

Continue Reading

Макроекономічна нестабільність: цикли ділової активності, безробіття, інфляція (реферат)

0 Comment on Макроекономічна нестабільність: цикли ділової активності, безробіття, інфляція (реферат)

Реферат на тему: МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЯ ПЛАН 1. Цикли ділової активності: фази циклу та причини коливань. Відхилення реального ВВП від потенційного рівня. 2. Безробіття: основні визначення та вимірювання. 2.1. Робоча сила. Особи поза робочою силою. Зайняті....

Continue Reading