Поняття про систему національних рахунків та її показники. Грошово-кредитне регулювання економіки (контрольна)

0 Comment on Поняття про систему національних рахунків та її показники. Грошово-кредитне регулювання економіки (контрольна)

Контрольна робота по макроекономіці 1.Поняття про систему національних рахунків та її показники. 2. Грошово-кредитне регулювання економіки ПЛАН Поняття про систему національних рахунків та її показники. Грошово-кредитне регулювання економіки. Задача. 1. Поняття про Систему національних рахунків. Макроекономічні дослідження почалися ще в 30-х...

Continue Reading

Ринок: сутність, умови формування та закони розвитку (реферат)

0 Comment on Ринок: сутність, умови формування та закони розвитку (реферат)

макроекономіка РЕФЕРАТ на тему: Ринок: сутність, умови формування та закони розвитку. План Вступ 1. Поняття ринку 2. Характерні ознаки сучасного ринку 3. Види ринків. 4. Функції ринку. Висновок Список використаної літератури Вступ З давніх часів ринок визначали як місце (ринкову...

Continue Reading

Фіскальна політика в Україні (курсова)

0 Comment on Фіскальна політика в Україні (курсова)

Курсова робота Макроекономіка: на тему: Фіскальна політика в Україні Зміст. Вступ. Розділ І. Основні функції фіскальної політики. Монетизація дефіциту. Розділ ІІ. 3.1 Дискреційна фіскальна політика. Розділ ІІІ. Експансивна фіскальна політика. Обмежувальна фіскальна політика. Висновок. Література. Вступ. На даному етапі становлення...

Continue Reading

Макроекономіка як наука (реферат)

0 Comment on Макроекономіка як наука (реферат)

Реферат на тему: Макроекономіка як наука ПЛАН Вступ 1. Макроекономіка складова економічної науки 2. Предмет та об’єкт макроекономічної науки 3. Функції макроекономіки 4. Методологічні особливості та методи макроекономічного аналізу 5. Історія розвитку макроекономічної науки Список використаної літератури Вступ Макроекономіка як...

Continue Reading

Цінова політика підприємства (контрольна робота)

0 Comment on Цінова політика підприємства (контрольна робота)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Цінова політика підприємства ПЛАН 1. Ціна як категорія ринкового господарювання 2. Процес ціноутворення на підприємстві 3. Основні різновиди цінової політики Список використаної літератури 1. Ціна як категорія ринкового господарювання Система цін організовує господарський процес таким чином,...

Continue Reading

Баланс міжнародних розрахунків (курсова робота)

0 Comment on Баланс міжнародних розрахунків (курсова робота)

Курсова робота Баланс міжнародних розрахунків План 1. Баланс міжнародних розрахунків та його основні складові……………….. 3 2. Історичний розвиток поняття «платіжний баланс»……………………………. 8 3. Суть і структура платіжного балансу……………………………………………….. 10 4. Способи вимірювання сальдо платіжного балансу……………………………. 15 5. Фактори впливу на...

Continue Reading

Виробнича функція Кобба-Дугласа. Виробнича функція Леонтьєва (реферат)

0 Comment on Виробнича функція Кобба-Дугласа. Виробнича функція Леонтьєва (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Виробнича функція Кобба-Дугласа. Виробнича функція Леонтьєва Структура доповіді І. Вступна частина ІІ. Основна частина 1. Виробнича функція Кобба-Дугласа 2. Виробнича функція Леонтьєва ІІІ. Заключна частина Література Вступ Виробнича функція (англ. production function, нім. Betriebsfunktion f) – залежність...

Continue Reading

Ринки ресурсів, попит на ресурси за наявності лише одного змінного фактора. Попит на ресурси за наявності декількох змінних факторів. Крива попиту на

0 Comment on Ринки ресурсів, попит на ресурси за наявності лише одного змінного фактора. Попит на ресурси за наявності декількох змінних факторів. Крива попиту на

Реферат на тему: Ринки ресурсів, попит на ресурси за наявності лише одного змінного фактора. Попит на ресурси за наявності декількох змінних факторів. Крива попиту на працю Ринки ресурсів, як і всі інші, регулюються силами попиту і пропонування. Попит фірми на...

Continue Reading

Причини інфляції (реферат)

0 Comment on Причини інфляції (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Причини інфляції ПЛАН Вступ 1. Сутність та форми інфляції 2. Причини інфляції 3. Економічні і соціальні наслідки інфляції Висновок Список використаної літератури Вступ Від чого ж залежить кількість грошей, необхідна для забезпечення товарного обігу? Передусім від суми...

Continue Reading

Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції. Механізм функціонування ринку праці. Задача (контрольна)

0 Comment on Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції. Механізм функціонування ринку праці. Задача (контрольна)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Макроекономіка” 1 Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції. 2. Механізм функціонування ринку праці. 3.Задача ПЛАН 1 Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції. 2. Механізм функціонування ринку праці 3.Задача Список використаної літератури 1....

Continue Reading