Контрольна робота з макроекономіки 1. Крива попиту, зміни попиту, переміщення по кривій та зрушення кривої. Взаємозамінні товари, взаємодіючі товари   Крива попиту показує від’ємну пропорційну залежність між ціною Р(Price)  і кількістю товару  Q (Quantity),  яку покупець бажає і може купити....

Подробнее

Реферат на тему: Класична модель макрорівноваги Досягнення макроекономічної рівноваги центральна проблема як макроекономічної теорії, так і макроекономіки як науки прикладної. Під макроекономічною рівновагою розуміють досягнення таких народногосподарських пропорцій, за яких динаміка економічного розвитку характеризуватиметься бажаною стабільністю:без надлишків нереалізованого суспільного продукту,...

Подробнее

Реферат на тему: ТЕОРІЯ РІВНОВАГИ Л. ВАЛЬРАСА. РІВНОВАГА ТОВАРНОГО РИНКУ — МОДЕЛЬ IS. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС В.ЛЕОНТЬЄВА Автором теорії загальної рівноваги є відомий швейцарський економіст Леон Вальрас (1834 — 1910), професор Лозаннського університету, за походженням француз. Він був одним із засновників...

Подробнее

Реферат на тему: Інфляція та її наслідки. Стагфляція Інфляція – довгострокове стійке підвищення загального рівня цін, що призводить до знецінення грошей, зниження їхньої купівельної спроможності. Інфляція спричиняється перевантаженням сфери обігу грошовою масою, незабезпеченою товарам та послугами. Внаслідок цього змінюються параметри...

Подробнее

Реферат на тему: Капітал: різновидність, форми. Реальний і фіктивний капітал Капітал як фактор виробництва являє собою майно, цінність, яка може мати форму грошей, землі, речей, що належить підприємцям або іншим власникам і використовується в процесі створення товарів і послуг. Особливістю...

Подробнее

Реферат на тему: “Безробіття” ПЛАН ВСТУП 1. ФОРМИ, ПРИЧИНИ ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ. 2. БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП На різних етапах розвитку людського суспільства ефективність використання робочої сили була різною. Первісному суспільству була притаманна повна зайнятість всього працездатного населення...

Подробнее

Реферат на тему: Бюджетний дефіцит і борг Борг є важливим елементом кругообігу “доходи-витрати”. Коли в економіці зростають доходи, зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та урядом. Створення боргу – це механізм, за допомогою якого заощадження передаються...

Подробнее

Реферат на тему: “Національний дохід” План 1. Суть і джерела виробництва національного доходу, його форми 2. Розподіл, перерозподіл і використання національного доходу. 3. Проблеми зростання і перерозподілу національного доходу України. 4. Висновки Використана література 1. Суть і джерела виробництва національного...

Подробнее

Реферат на тему: “Інфляція: сутність, різновидності. Макроекономічна модель інфляції” Інфляція є основною проблемою в багатьох країнах, що розвиваються. Вона не обійшла й республіки колишнього Радянського Союзу (в тому числі й Україну), які стали на шлях створення ринкових економічних відносин. Інфляція...

Подробнее

Реферат на тему: Основні макроекономічні показники Національний продукт — це те саме, що й загальні доходи суспільства, загальні витрати і загальний обсяг виробництва В умовах ринкової економіки національний продукт обчислюють у вартісному вираженні. Національний продукт є матеріальною основою життя людей....

Подробнее
Страница 14 из 28« Первая...1213141516...20...Последняя »