Реферат на тему: Планування темпів, структури та пропорцій економіки України в умовах її реформування Сучасна економіка України характеризується скороченням обсягів виробництва, вона перебуває в стані глибокої кризи. Водночас економічне зростання розглядається як важлива мета, тому питання планування та прогнозування відтворювального...

Подробнее

Реферат на тему: Планування доходів та соціального забезпечення населення Головною ланкою в соціальній політиці держави є політика формування доходів населення. Доход є показником результатів економічної діяльності суб’єктів господарювання. В економічній літературі поняття «доход» розглядається як перевищення вартості виробленого продукту над...

Подробнее

Реферат на тему: Планування та регулювання зайнятості населення Зайнятість — це сукупність соціально-економічних відносин між людьми з метою забезпечення працездатного населення робочими місцями, пов’язана з формуванням, розподілом і перерозподілом трудових ресурсів для участі в суспільно корисній праці та забезпечення розширеного...

Подробнее

Реферат на тему: Місце й роль системи національних рахунків Перехід до ринкової економіки потребує більш глибокого та всебічного аналізу економічних негараздів та складних господарських взаємозв’язків. Відповідно до цього виникла потреба в системі надійних, взаємодоповнюючих показників, тому що від ступеня достовірності...

Подробнее

Реферат на тему Важелі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Держава повинна забезпечити експортерам протекціоністський захист на всіх рівнях: юридично-правовому (за допомогою законодавчих актів, митних бар’єрів), міжнародно-політичному та рекламно-пропагандистському. Вона має організувати кредитування й підтримку експортерів конкурентоспроможних на світовому ринку товарів, створити...

Подробнее

Реферат на тему: Завдання та зміст плану зовнішньоекономічної діяльності Зовнішньоекономічна діяльність, тобто міжнародний обмін товарами й послугами, належить до числа найбільш давніх форм міжнародних відносин. До неї також належать рух капіталу, міжнародна міграція робочої сили, міжнародні валютні відносини. Необхідність і...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінка екологічної ситуації в Україні Особливо відчутним в умовах кризових явищ в економіці стало загострення екологічної ситуації. Унаслідок нераціонального й не-контрольованого використання природних ресурсів дедалі чіткіше вимальовуються прикмети екологічної катастрофи. Характерними рисами погіршення екологічного стану є радіоактивне,...

Подробнее

Реферат на тему: Характеристика макроекономічних показників плану та порядок їх обчислення Система державного планування передбачає наявність взаємопов’язаних показників, які відображають кількісні характеристики стану об’єкта управління та його частин. Кожний економічний показник має назву (основу) і додаткові ознаки. Назва відображає вимірюваний...

Подробнее

Пошукова робота Види й типи прогнозування та макроекономічного планування Зміст 1. Види прогнозів 2. Типи макроекономічних планів 3. Директивне (адміністративно-командне) планування 4. Недирективне планування 5. Індикативне планування 6. Стратегічне планування. Розробка планів на підприємствах. Список використаної літератури 1. Види прогнозів...

Подробнее

Реферат на тему: Економічні закони та їх використання в прогнозуванні та плануванні Прогнозування та макроекономічне планування враховує та використовує економічні закони розвитку економіки на макрорівні, оскільки в найзагальнішому вигляді економічний закон — це відбиття зв’язків між економічними процесами та явищами,...

Подробнее
Страница 10 из 28« Первая...89101112...20...Последняя »