Контрольна робота З дисципліни: «Макроекономіка» 1. Валовий внутрішній продукт. Методологія обчислення ВВП. 2. Модель сукупних видатків. Підхід «витрати – випуск». 3. Державний бюджет і його доходи. План Теоретична частина Валовий внутрішній продукт. Методологія обчислення ВВП. Модель сукупних видатків. Підхід «витрати...

Подробнее

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ: Види соціально-економічних прогнозів: характеристика і приклади. Задача. Завдання ЗМІСТ: ВИДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГНОЗІВ: ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРИКЛАДИ. ЗАДАЧА ВИХІДНІ ДАНІ Оплата праці найманих працівників Податки за вирахуванням субсидій, млн. грн. од. Валовий прибуток, змішаний дохід, % від ВВП...

Подробнее

Шпаргалка 1. СНР: сутність та осн.методолог.принципи її побудови. СНР- система взаємопов.стат.показників, які відобр. Найважливіші аспекти ек.діяльності країни щодо вир-ва і споживання продукції, розподілу і перерозподілу доходів та формування нац.багатства. СНР затвердж.ООН і рекоменд всім країнам.Принципи: 1)продуктивною є будь-яка діяльність, яка...

Подробнее

Шпаргалка 1. Система національних рахунків: сутність та основні методологічні принципи її побудови. Система національних рахунків (СНР) ? це система взаємопов’язаних економічних показників, які відображають загальні та найбільш важливі аспекти економічного розвитку, пов’язані з виробництвом і споживанням продуктів і послуг, розподілом...

Подробнее

Термiни Активи – все те( що має ринкову вартість і є власністю певних інституціональних одиниць( Автоматична фіскальна політика – політика( яка( впроваджуючи в економіку певну систему податків і трансфертів( забезпечує їм можливість виконувати стабілізаційну функцію в автоматичному режимі( тобто без...

Подробнее

Шпаргалка Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом. ВВП ? це сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що вироблені резидентами країни за рік. За виробничим методом ВВП обчислюється як сума валової доданої вартості всіх галузей економіки...

Подробнее

Курсова робота на тему: Шляхи зниження безробіття Зміст Вступ Сутність і види зайнятості Безробіття, її типи і форми Проблемі і передумови безробіттям Шляхи подолання безробіття в Україні Методи боротьби з безробіттям Висновок Вступ Ринкова економіка не можлива без існування ринку...

Подробнее

РЕФЕРАТ Макроекономічні показники і методика їх обчислення Зміст Передумови розвитку Системи національних рахунків. Суть та особливості СНР. Основні макроекономічні показники. Похідні показники ВВП в СНР. Використана література Передумови розвитку Системи національних рахунків. Суть та особливості СНР. Протягом майже 70-и років...

Подробнее

Курсова робота на тему: Закон грошового обігу та проблеми інфляції План Вступ 1. Система грошового обігу та еволюція її типів. 2. Закон грошового обігу. Кількість грошей, необхідних для обігу. 3.Суть інфляції, її види та причини. 4. Соцiально-економiчнi наслiдки iнфляцiї. Висновки....

Подробнее

Курсова робоnf Економічні ресурси: суть, значення. Ресурсний потенціал світу ПЛАН: TOC \t «поп;1;під;1» ВСТУП PAGEREF _Toc199681770 \h 3 РОЗДІЛ І 1. СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ PAGEREF _Toc199681771 \h 5 1.1. Види економічних ресурсів PAGEREF _Toc199681772 \h 5 1.2. Поняття...

Подробнее
Страница 1 из 2812345...1020...Последняя »