Наукова фантастика Віктора Савченка „Захоплююсь організаторською в літературному процесі діяльністю письменників Григорія Гусейнова, Дмитра Чередниченка, Віктора Савченка, Олександра Завгороднього, Олега Микитенка, Яреми Гояна, Олександра Глушка, Олександра Васильківського, Анатолія Камінчука, Любові Голоти, Марії Влад, Михайла Слабошпицького.” [5, 53] – це захоплене...

Подробнее

Модерністська концепція образу Олекси Довбуша в поезії Тараса Мельничука У шістдесятих роках ХХ століття поняття модернізму ускладнилося паралельно з ускладненням літературної самосвідомості, тому модернізм уже “мав багато варіантів і облич, складався з багатьох комбінацій. На перше місце виходила якість, а...

Подробнее

Специфіка історизму в притчевих творах (на прикладі історичної прози Вал.Шевчука) Короткий екскурс в історію дослідження та функціонування в історичному українському дискурсі як власне жанру притчі (повісті, роману), так і стилізації жанру – притчевості, дає підстави констатувати, що в літературознавстві не...

Подробнее

Реалізація народної міфопоетичної свідомості в українській літературній казці 70-х років ХХ століття Літературний процес ХХ століття відзначається складністю, різноманітністю, суперечливістю, інноваційністю. Це стосується творів усіх, без винятку, жанрів. Панування модернізму зумовило художні пошуки митців, міфологізацію літературної казки , яка у...

Подробнее

Випробування фортуни. постаті античних можновладців в інтерпретації архієпископа Іоана Максимовича Однією з визначних рис бароко є переосмислення античної спадщини, яка, за висловом Л.Софронової, виявилася «благодатним матеріалом для багатьох художників» [12, 5]. Зокрема, в українській бароковій літературі до античної міфології, літератури,...

Подробнее

Східні впливи в билинах та методи їх досліджень наприкінці ХІХ ст. Давньоруські билини були текстами, що якнайкраще свідчили про те, що історія кожної національної культури є водночас історією її зв’язків з культурами інших народів. Їх називали неоднаково: «билини», «богатирські пісні»,...

Подробнее

Культурні пограниччя як інтегруючий європейський чинник (на прикладі Буковини) Об’єднана Європа XXI століття являє собою своєрідну мозаїку різноманітних народів, етносів, мов та культур, а також репрезентує широкий спектр віросповідань та вірувань. На перший погляд, це явище може відігравати дезінтеграційну роль...

Подробнее

Художнє осмислення історії в романі Варвари Чередниченко “Фастів” Українська історична романістика ХХ століття пройшовши тяжкі випробування заборон, репресій, потребує нової оцінки, нового читача. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю нового історико-літературного прочитання та комплексного вивчення творчого доробку Варвари Чередниченко, зокрема її історичного...

Подробнее

Мораль, гріх і провина в концептосистемі прози М.Матіос Великий потенціал як у сфері сюжетотворення, так і у формуванні певного типу психологізму літературного твору несе в собі подія гріхопадіння – морфологічна складова специфічного морально-релігійного мотивно-образного комплексу. Гріхопадіння від давніх часів було...

Подробнее

Громадсько-політичне життя Чернігова 1905 року та відображення його у новелі М.Коцюбинського»Він іде!» Бурхливе громадсько-політичне життя початку XX ст., реальна дійсність були джерелами новелістики М.Коцюбинського тих часів. Революційні події 1905 – 1906 років., мов грім з ясного неба, впали на сонне...

Подробнее
Страница 7 из 145« Первая...56789...203040...Последняя »