Лист як складова прояву індивідуальності письменника (реферат)

0 Comment on Лист як складова прояву індивідуальності письменника (реферат)

Лист як складова прояву індивідуальності письменника Вагома в науковому аспекті проблема вивчення письменницького епістолярію, зокрема другої половини ХХ століття, належить до найменш досліджених, хоча давно привертала увагу науковців. Українська ж культура володіє величезним масивом кореспонденцій, які дають змогу глибше проникнути...

Continue Reading

Специфіка вставних конструкцій у текстах масової літератури (реферат)

0 Comment on Специфіка вставних конструкцій у текстах масової літератури (реферат)

Специфіка вставних конструкцій у текстах масової літератури Питання ієрархії літератур, взаємин між текстуальними масивами високого, белетристичного та масового письменства перебувають у полі зору науковців та критиків-оглядачів сучасних часописів. Перегляд традиційного канону класиків, метафорично номінований М.Павлишиним іконостасом, відображає зміщення акцентів у...

Continue Reading

“Калейдоскоп днів із віддзеркаленням днів минувших!” у творі В.Дрозда “Бог, люди і я” (реферат)

0 Comment on “Калейдоскоп днів із віддзеркаленням днів минувших!” у творі В.Дрозда “Бог, люди і я” (реферат)

“Калейдоскоп днів із віддзеркаленням днів минувших!” у творі В.Дрозда “Бог, люди і я” Останнім часом в українській літературі домінують твори, основу яких складають щоденники, листи, нотатки, де автори як учасники подій або очевидці дають оцінку і реальним людям, які їх...

Continue Reading

Тип «Нової» жінки в романах ф. Достоєвського «Ідіот» та м. Хвильового «Вальдшнепи»: компаративний аспект (реферат)

0 Comment on Тип «Нової» жінки в романах ф. Достоєвського «Ідіот» та м. Хвильового «Вальдшнепи»: компаративний аспект (реферат)

Тип «Нової» жінки в романах ф. Достоєвського «Ідіот» та м. Хвильового «Вальдшнепи»: компаративний аспект Добу, в яку М. Хвильовий писав свій роман «Вальдшнепи» (1928 р.), можна схарактеризувати висловом англійської письменниці-модерністки Вірджинії Вулф: це історичний момент, «…коли людська натура змінилася. Змістилися всі людські стосунки…»...

Continue Reading

Про книгу Тамари Гундорової “Післячорнобильська бібліотека. український літературний постмодерн” (реферат)

0 Comment on Про книгу Тамари Гундорової “Післячорнобильська бібліотека. український літературний постмодерн” (реферат)

Про книгу Тамари Гундорової “Післячорнобильська бібліотека. український літературний постмодерн” Книга Тамари Гундорової “Післячорнобильська бібліотека. Український постмодерн” (2005) являє, з нашого погляду, значний науковий інтерес в різних аспектах, але, можливо найбільше з філософсько-семіотичного погляду. Порівняно з попередніми її дослідженнями тут ширше...

Continue Reading

Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п’єсі” Г.Хоткевича „Непросте” та повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків” (реферат)

0 Comment on Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п’єсі” Г.Хоткевича „Непросте” та повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків” (реферат)

Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п’єсі” Г.Хоткевича „Непросте” та повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків” Якщо Парнасом російської інтелігенції на початку ХХ ст. став італійський острів Капрі (тоді тут відпочивали М.Горький, В.Короленко, Г.Мачтет, І.Бунін та інші), то для української еліти подібним...

Continue Reading

Психоаналітична інтерпретація моделювання образу головного героя у романі П.Загребельного “Я, Богдан” (реферат)

0 Comment on Психоаналітична інтерпретація моделювання образу головного героя у романі П.Загребельного “Я, Богдан” (реферат)

Психоаналітична інтерпретація моделювання образу головного героя у романі П.Загребельного “Я, Богдан” На сьогодні методологія психоаналітичного літературознавства представлена у різних варіантах (класичне психоаналітичне літературознавство, психоаналітичне літературознавство юнгівської орієнтації, структурно-психоаналітичне літературознавство) роботами Г.Грабовича, Н.Зборовської, С.Павличко, Л.Плюща [3, 6-8, 14-18, 20]. За допомогою...

Continue Reading

Синкретизм жанрово-стильової структури „Автобіографії” І.Турчиновського (реферат)

0 Comment on Синкретизм жанрово-стильової структури „Автобіографії” І.Турчиновського (реферат)

Синкретизм жанрово-стильової структури „Автобіографії” І.Турчиновського У літературознавстві жанром прийнято називати певний „вид змістовної форми, яка зумовлює цілісність літературного твору, що визначається єдністю теми, композиції та мовленнєвого стилю” [1,197]. Але поділ творів давнього письменства на жанри є досить умовним, оскільки в літературі...

Continue Reading

Міф мандрівки у творчості Тадеуша Новака (реферат)

0 Comment on Міф мандрівки у творчості Тадеуша Новака (реферат)

Міф мандрівки у творчості Тадеуша Новака Літературна спадщина модернізму багата на різноманітні фольклорні звернення, біблійні архетипи і міфи. Зокрема важливе місце для письменників ХХ ст. займає авторський концепт світобачення, їхнє власне витворення свого світу, який би мав зберегти і захистити...

Continue Reading

Екзотична строфіка в українській поезії ХХ століття (реферат)

0 Comment on Екзотична строфіка в українській поезії ХХ століття (реферат)

Екзотична строфіка в українській поезії ХХ століття Поняття художньої екзотики включає незвичайні для мистецтва та літератури певної країни культурні явища, які на тлі традиції вирізняються особливими, “нетиповими” якостями. Екзотична строфіка викликає свіже враження, вплітаючись в індивідуальний стиль поета завдяки змістовій...

Continue Reading