Теоретична модель масової літератури в контексті гуманістичної концепції Мортімера Адлера Основою парадигми суспільного розвитку в ХХІ ст. стали людина як найвища цінність і культура як умова самоорганізації і саморозвитку особистості. В процесі реалізації творчого потенціалу індивіду і формуванні культури молоді...

Подробнее

,,Vita maximа еt heroica” чи ,,Vita minima”: два типи психоповедінкової реакції в романі Миколи Вінграновського ,,Северин наливайко” У критичні періоди суспільних перетворень завжди постає питання: які ми є? якими нам бути? Проблеми сучасного національного та державного будівництва в Україні підтверджують...

Подробнее

Народнопоетичні витоки «Щоденників» Олеся Гончара Українські письменники завжди знаходили в народнопоетичному мистецтві джерело глибокого художнього пізнання навколишньої дійсності. Причому в кожну епоху митці відкривали у фольклорі все нові і нові ідейно-естетичні цінності. Народнопоетична творчість підкреслює самобутність кожного з митців, бо...

Подробнее

Інтерпретація ідей англійського Просвітництва російськими митцями ХVIII–ХIХ ст. Проблема впливу ідеології анлійського Просвітництва на російську філософію і літературу не була в центрі уваги літературознавців. Окремі праці є у В. Гусєва, В. Денисенко, Т. Лабутіної, Ю. Лотмана, В. Маєвської, І. Сермана,...

Подробнее

Характерні засоби мовної експресії в українських народних піснях про кохання Проблеми мовної експресії, виражальних засобів мовлення – основні для сучасних лінгвостилістики, лінгвопоетики, лінгвістики тексту, лінгвоаналізу та інших лінгвістичних дисциплін. Народні пісні, особливо про кохання, репрезентують дійсність із особливою експресією, образністю,...

Подробнее

Мемуари: масова чи елітарна література? Громадсько-політичні процеси, які розпочалися в другій половині 80-х років, кардинально зачепили всі сфери розвитку Української держави. Разом з проголошенням її незалежності, демократизацією суспільного життя, багатопартійністю, гласністю увірвалися в наше буття маловідомі чи забуті факти національної...

Подробнее

Сучасна рецепція роману Г.Брасюка „Донна Анна” Серед письменників, що належали до літературного угруповання МАРС (Майстерня революційного слова) найбільш загадковою й, на нашу думку, мало вивченою постаттю є Гордій Іванович Брасюк (1899 – 1941). Його ім’я майже незнане сучасними літературознавцями. Воно...

Подробнее

Пізнання художнього твору Педагогіка вищої школи радянського часу, в основу якої було покладено принцип нівелювання особистості, передбачала вивчення гуманітарних дисциплін за схемою: “лекція – підручник – конспектування основної і додаткової літератури”. І те, що повідомлялося на лекції, і матеріал підручника...

Подробнее

Модель світу в поезії Ю.Тарнавського Аналіз художньої моделі світу у творах Юрія Тарнавського систематизує вивчення естетико-поетикальних засад його творчості загалом, адже саме модель світу сфокусовує в собі характер співвіднесення авторського світобачення, розуміння митцем ідеалу й реалій світу. Вона є результатом...

Подробнее

Тема дитини у творчості українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. Література для юного читача початку ХХ століття постала з гуманістичних традицій української літератури XIX ст. і так само мала дві виразно окреслені тенденції, дві проблемно-тематичні домінанти. Одна з...

Подробнее
Страница 3 из 14512345...102030...Последняя »