Трагічне світовідношення як тематика жіночої есеїстики початку XX ст. У XX ст. одним із найпопулярніших жанрів літератури стає есе. Можна виокремити два підходи до жанру есею в сучасних теоріях. Згідно з першими, есей належить до “художньо-документальної літератури”, або “літератури факту”, яка...

Подробнее

Психологічний портрет М.Вороного-Модерніста Дослідження психологічного портрету М.Вороного-модерніста передбачає переосмислення питання відродження української культури кінця ХІХ – початку ХХ століття, яка розвивалась під впливом різноманітних західноєвропейських напрямів та течій. Бурхлива хвиля національного відродження мала помітні наслідки і в літературі. Розпочинається новий...

Подробнее

Історія, теорія та практика західноєвропейського та американського детективу Масова культура є невід’ємною складовою сучасного життя. Вона має достатньо давню історію, власні традиції форми і жанри. Один з таких жанрів – детектив – відгалуження пригодницької літератури, сюжети творів якого “присвячені розкриттю...

Подробнее

Модерністичні мотиви творчості письменників літературної організації „Ланка” марс як наближення до європейської традиції Літературознавча картина ХХ століття як культурної епохи за радянських часів була деформованою. Прикладом такої рецептивної деформації є довгий період замовчування наявності модернізму в українській літературі. На сучасному...

Подробнее

Особливості імпресіонізму у збірці “Три перстені” Богдана-Ігоря антонича та “Перші пісні” Федеріко Гарсія Лорки Імпресіонізм як творчий метод, як одна із основних і перших течій модернізму однозначно мав один із найсильніших впливів на розвиток поетичної традиції ХХ століття. Ця течія,...

Подробнее

Характерологія: методологічні імплікації 1960-1990-х рр. З відстані часу очевидним і незаперечним є той факт, що апогеєм теоретизувань щодо проблеми характеру в літературознавстві були 1960-і роки. Саме тоді на хвилі радикальних змін у суспільстві були зроблені вагомі кроки до оновлення методологічної...

Подробнее

Поетика герметизму в київському списку «Палімпсестів» Василя Стуса Творчість Василя Стуса, поета, котрий став знаковою постаттю в українській літературі ХХ ст., на сьогодні (хоч минає уже 20 років від його смерті) лишається малодослідженою цариною вітчизняної науки, яка потребує застосування різноманітних...

Подробнее

Інтелектуалізм В. Тарнавського крізь призму масовості та елітарності Серед української інтелектуальної прози, яскравими представниками якої слід вважати В. Шевчука, Ю. Щербака, П. Загребельного, В. Дрозда, Г. Пагутяк, визначається своєрідна проза В. Тарнавського. Саме його твори найбільш дотичні водночас до масової й елітарної літератури, про що йтиметься...

Подробнее

Феномен творчості призабутих письменників (особливості “Малої прози” Вячеслава Потапенка) В історії української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття з’являється чимало нових обдарованих постатей. Проте, з плином часу, частина цих митців або взагалі зникають з контексту розвитку української літератури тієї...

Подробнее

Взаємодія елементів масової та елітарної літератури крізь призму біблійного інтертексту (на матеріалі романів в. Дрозда “Злий дух. із житієм” та “убивство за сто тисяч американських доларів”) Вплив Біблії на художню літературу є незаперечним. Прислів’я, приказки, висловлювання-афоризми, порівняння, образи, мотиви, сюжети тощо...

Подробнее
Страница 15 из 145« Первая...10...1314151617...203040...Последняя »