Вплив релігійного фактору на історіософську концепцію трилогії М. Старицького “Богдан Хмельницький” і роману г. Сенкевича “Вогнем і мечем” Упродовж тривалого часу домінуюче місце в повсякденному житті, свідомості українців і поляків займала (та й нині займає, особливо у Польщі) релігія, тому релігійні традиції...

Подробнее

Роман В.Домонтовича «Дівчина з ведмедиком»: апробація теорії «Неправдоподібних істин» Останнім часом в українському літературознавстві особлива увага зосереджується на аналізі мотивної структури художнього твору. Метою такого аналізу є розкриття таємної, глибинної сутності тексту крізь призму енергетично насичених слів-маркерів, що являють собою...

Подробнее

Постмодерна інтерпретація міфу про орфея у творчості Юрія Андруховича Постмодернізм, на відміну від модернізму з його культом індивідуалізованої свободи митця, відкидає твердження про існування вмотивованих підходів до об’єктивної оцінки артефактів, згідно з чим можливим є поділ на “високу” та “низьку”...

Подробнее

Націоцентричний характер масової літератури (на матеріалі творчості Леоніда Полтави) Термін масова література в сучасному літературознавстві потрактовується по-різному. Частіше до поняття масова література синонімами виступають популярна, тривіальна, пара-, бульварна література. Ці поняття, на думку деяких учених означають ціннісний “низ” літературної ієрархії:...

Подробнее

Сучасний літературний простір крізь призму жіночої прози Сучасне письменство є явищем складним та неоднозначним, проте, безперечно, що художній процес відбувається дуже динамічно. І саме жіночі тексти значною мірою визначають обличчя української літератури. Погоджуємось з Г. Улюрою, що жінки-прозаїки знакове і деякою...

Подробнее

Особливості психологічної мотивації поведінки персонажів у творах М.Костомарова та М.Гоголя У сучасному літературознавстві спостерігається надзвичайний інтерес до компаративістики як порівняльно-історичного методу вивчення літературних творів вітчизняних і зарубіжних письменників. При цьому береться до уваги той факт, що кожен митець водночас зі...

Подробнее

“Лівий” роман: проблеми становлення та масового функціонування жанру Шукання футуристами нових фактур сюжетобудов та композиційних засобів шириться і на романний жанр. Дискурс окреслив проблематику поглядів безпосередніх практиків і теоретиків авангарду на художню прозу, хоча декларативність футуризму виявила певні розбіжності між...

Подробнее

«Кочубеївна» христі алчевської як віднайдена самототожність Одним із багатьох невідомих і, відповідно, недосліджених творів Христини Олексіївни Алчевської, яких нараховано близько чотирьох тисяч, залишалася до 1991 р. і поема «Кочубеївна», публікація якої була підготовлена професором Харківського університету Олександром Юрченком [1]. Далі...

Подробнее

Генезис неоромантизму Дискусійний простір, в якому перебуває проблема походження та інтерпретації неоромантизму, зумовлений актуальними в наш час проблемами його категоріальної присутності: від генези до технології оприявлення і способу функціонування в художньому тексті. Метою наших студій став пошук витоків досліджуваного поняття...

Подробнее

Інтертекст як вияв взаємодії високої і масової літератур (на матеріалі творчості Леоніда Талалая) Терміни “висока” та “масова” літератури ототожнюються з літературними та соціокультурними явищами і найчастіше характеризують текст як одиницю, що функціонує в певному культурному середовищі. При зміні певної культурної...

Подробнее
Страница 13 из 145« Первая...1112131415...203040...Последняя »