Детектив очима жінки Класичний детектив – жанр не новий. Але зараз у світі детективна література переживає період розквіту як в плані збільшення кількості публікацій самих творів, так і в плані зростання числа супутніх видань: реклами (в газетах, журналах, на книжкових...

Подробнее

Європейськість прози Михайла Коцюбинського Творчий праксис великого репрезентанта української літератури значною мірою справдив слова його молодшого австрійського сучасника Р.-М.Рільке з автобіографічного роману „Нотатки Мальте-Ляврідс Брігге», Мовляв, навіть заради одного літературного твору треба бачити багато міст, людей і речей. Треба відчути,...

Подробнее

Художнє осмислення проблеми минувшини у романі Н.Королеви «Quid est veritas?» До аналізу творчості Наталени Королеви зверталися такі дослідники, як С.Андрусів, В.Антофійчук, І.Голубовська, О.Копач, О.Мишанич, Н.Мафтин, Р.Набитович, А.Нямцу, І.Остащук, Ю.Пелешенко, Р.Федорів, В.Шевчук та ін. Останнім часом ряд молодих вчених – Т.Попова-Мозовська,...

Подробнее

Ідеї та естетика просвітництва у прозі Г.Ф.Квітки-Основ’яненка Г.Ф.Квітка-Основ’яненко жив і писав у той час, коли відбувалося становлення нової української літератури. Засновник української прози і визначний драматург, він формувався як митець під впливом усього розмаїття суспільних, літературних, мистецьких явищ свого часу,...

Подробнее

Динаміка композиційно-сюжетної побудови роману Ґео Шкурупія «Міс Адрієна» Напочатку ХХI століття уже вповні виявилася об’єктивна потреба осмислення й системного вивчення літературного доробку Ґео Шкурупія, чия творчість – непересічне явище, пов’язуване не лише з мистецьким контекстом доби футуризму, а й авангардного...

Подробнее

Фундаментальне літературознавче дослідження До необхідних передумов, які б забезпечили якісний подальший розвиток сучасної науки про літературу належить активізація власне теоретичних та методологічних досліджень, брак яких явно відчувається серед новітніх літературознавчих робіт. Причому це стосується не тільки проблематики, яка раніше, за...

Подробнее

„Місто” як цілісний художній образ у прозі Юрія Щербака (роман „Причини і наслідки”) Мотиви міста у творчому доробку Юрія Щербака складають цікаву й малодосліджену сторінку української літератури другої половини ХХ століття. Особливий інтерес літературознавців викликає розкрита в його творах „тема...

Подробнее

„Щоденник” Євгена Чикаленка 1918-1919 рр.: україна крізь призму катастрофізму „Щоденник” Є.Чикаленка – одна з багатьох численних публікацій останніх років, що їх можемо віднести до літератури non fiction. Поряд із текстами цього жанру В.Винниченка, С.Єфремова, М.Драй-Хмари, В.Поліщука, А.Любченка, О.Гончара та ін....

Подробнее

Синтез масового й елітарного в поетичних творах групи “Бу-ба-бу” До проблем постмодерністської поетики критики й літературознавці звертаються досить часто, правда, розглядаючи при цьому переважно прозові твори. Дослідження поезії у дискурсі постмодерністської критики має скоріше епізодичний характер як у вітчизняній, так...

Подробнее

„Олітературнення” голодомору в малій прозі двоколійної літератури Літературознавче осмислення української прози ХХ ст. неможливе без адекватного прочитання творів антитоталітарного спрямування – закономірного і вмотивованого явища духовного життя та спротиву нації. В українському письменстві різних часів з’явилося чимало прозових писань, у...

Подробнее
Страница 11 из 145« Первая...910111213...203040...Последняя »