Операційні системи. Windows (реферат)

0 Comment on Операційні системи. Windows (реферат)

Реферат на тему: Операційні системи. Windows План Історія створення Windows 1. Windows 2. ОС Windows 2.0. 3. Використання процесора 80386 4. Windows 3.0 5 Windows 3.1. 6. Windows for Workgroups 3 7 Windows NT 3.5 8 Windows 95 9 Windows...

Continue Reading

Адресація та маршрутизація в IP–мережах (реферат)

0 Comment on Адресація та маршрутизація в IP–мережах (реферат)

Реферат на тему: Адресація та маршрутизація в IP–мережах Адресація в IP–мережах На відміну від фізичних MAC–адрес, формат яких залежить від конкретної мережної архітектури, IP–адреса будь–якого вузла мережі є чотирибайтовим числом. Записуються IP–адреси чотирма числами в діапазоні від 0 до 255,...

Continue Reading

Мережні операційні системи, адміністрування та управління мережею (реферат)

0 Comment on Мережні операційні системи, адміністрування та управління мережею (реферат)

Реферат на тему: Мережні операційні системи, адміністрування та управління мережею Мережні операційні системи Мережна операційна система (ОС) – це пакет програм, що забезпечує реалізацію та управління мережею, дає змогу клієнтам користуватись мережним сервісом. Основними завданнями мережної ОС є забезпечення сумісного...

Continue Reading

Середовища та методи передавання даних (реферат)

0 Comment on Середовища та методи передавання даних (реферат)

Реферат на тему: Середовища та методи передавання даних У будь–якій комп’ютерній мережі передавання даних здійснюється за допомогою електричних (електромагнітних) сигналів. Середовище передавання може бути обмеженим (фізичний провідник сигналу – кабель) або ж необмеженим (передавання мікрохвильових та подібних їм сигналів через...

Continue Reading

Технологія розробки мереж Петрі та вирішення проблем які виникають при їх використанні (дипломна робота)

0 Comment on Технологія розробки мереж Петрі та вирішення проблем які виникають при їх використанні (дипломна робота)

Дипломна робота Технологія розробки мереж Петрі та вирішення проблем які виникають при їх використанні ЗМІСТ TOC \o «1-2» \u ВСТУП PAGEREF _Toc103085475 \h 4 Розділ 1 PAGEREF _Toc103085476 \h 6 1.1. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ НАД ПАМЯТТЮ PAGEREF _Toc103085477 \h 6 1.2....

Continue Reading

Маркетинг інформаційної продукції (реферат)

0 Comment on Маркетинг інформаційної продукції (реферат)

Реферат на тему: Маркетинг інформаційної продукції Маркетинг інформаційної діяльності є необхідним компонентом для визначення напрямку комерційної науково-інформаційної діяльності, видів продуктів і послуг, штату і кваліфікації працівників. Особливо важливе ретельне маркетингове дослідження у вже існуючих підвідомчих інформаційних підрозділах з невеликою кількістю...

Continue Reading

Інформаційний бізнес (реферат)

0 Comment on Інформаційний бізнес (реферат)

Реферат на тему: Інформаційний бізнес Інформаційний бізнес (ІБ) – порівняно нова сфера підприємницької діяльності. Термін «бізнес» (business – діло, справа, ділові відносини між людьми, або відносини між учасниками діла) – це діяльність, здійснювана приватним особами, підприємствами чи установами з виробництва...

Continue Reading

Мережні топології та методи доступу до середовища передавання (реферат)

0 Comment on Мережні топології та методи доступу до середовища передавання (реферат)

Реферат на тему: Мережні топології та методи доступу до середовища передавання Фізична топологія Геометричну форму проекції середовища передавання даних на площину називають фізичною топологією (конфігурацією) мережі. Залежно від способу з’єднання вузлів мережі можуть використовуватись такі фізичні топології: шина (Bus); кільце...

Continue Reading

Визначення трудовитрат на випуск інформаційної продукції (реферат)

0 Comment on Визначення трудовитрат на випуск інформаційної продукції (реферат)

Реферат на тему: Визначення трудовитрат на випуск інформаційної продукції Для визначення трудовитрат інформаційного органу на випуск інформаційної продукції в цілому або кожного виду продукту чи послуги окремо, потрібно їх обліковувати. Як і будь-яка споживча вартість або корисний ефект, створюваний працею,...

Continue Reading

Використання текстур при побудові зображень у 3D Studio Max (реферат)

0 Comment on Використання текстур при побудові зображень у 3D Studio Max (реферат)

на тему: Зміст Вступ Моделювання, Анімація і Візуалізація тривимірних сцен Створення Геометрії або Моделювання Джерела світла, Знімальні камери, Матеріали Анімація Візуалізація Системні вимоги Теоретична частина Керування Матеріалами Матеріал Standard (Звичайний) Basic Parameters (Базові Параметри) Типи тонування Blinn (Алгоритм Блінна), Oren-Nayar-Blinn...

Continue Reading