Реферат на тему: Структура забезпечення інформаційної системи. Структура інформаційної системи. Як правило, автоматизована інформаційна система містить функціональні системи та системи забезпечення. Забезпечення в свою чергу може бути інформаційним, програмним, технічним, технологічним, організаційним, правовим, математичним, лінгвістичним і ергономічним. У функціональній структурі...

Подробнее

Реферат на тему: Відображення організаційної структури управління в інформаційній системі менеджменту. Залежність між інформаційною системою менеджменту та організаційною структурою організації. Удосконалення інформаційної системи менеджменту само по собі не призводить до зростання ефективності виробництва (обслуговування), підвищення продуктивності праці в конкретній організації....

Подробнее

Реферат на тему: Інформаційні технології в економіці. Особливості електронної інформації. Процеси інформатизації. Перехід людства до віку інформації. Якщо книгодрукування поклало початок паперової технології обробки інформації, то поява комп’ютерів відкрила можливості застосування безпаперової технології та створення автоматизованих систем обробки інформації. Телефонний...

Подробнее

Реферат на тему: Стандартизація та універсалізація інтерфейсу користувача прикладних програмних засобів. Основні типи інтерфейсу роботи з користувачем. Сучасні системи обробки даних характеризуються інтерактивним доступом до ресурсів. В структурі такої системи можна виділити такі обов’язкові компоненти: програмний комплекс, який здійснює виконання...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток національної інформаційної інфраструктури. Становлення інформаційної інфраструктури. Аналіз процесів інформатизації в промислово розвинутих країнах. Сьогодні однією з основних причин посилення конкуренції у міжнародному масштабі є широке розповсюдження деяких видів інформаційних технологій. В промислово розвинутих країнах саме інформаційні...

Подробнее

Реферат на тему: Огляд програм підготовки текстів. Класифікація систем підготовки текстових документів. Програми підготовки текстів призначені для підготовки всіх видів текстової документації — статей, листів, технічних описів та ін. Практично будь-який документ, що звичайно готувався на друкарській машинці, може бути...

Подробнее

Реферат на тему: Інформаційна інфраструктура в банківській справі. Принципи побудови автоматизованих банківських систем. В Україні автоматизація банківських технологій в нових ринкових умовах почала проводитися з початку 1990–их років, коли з’явилися перші комерційні банки. Відразу ж на ринку програмного забезпечення для...

Подробнее

Реферат на тему: Огляд систем керування базами даних. Система керування базами даних та її основні функції. Система керування базами даних — це сукупність мовних та програмних засобів, які призначені для створення, ведення і сумісного використання баз даних багатьма користувачами. Системи...

Подробнее

Реферат на тему: Формалізовані та машинно-орієнтовані інформаційні структури. Формування зв’язків для передачі повідомлень. В практиці функціонування організацій для передачі інформації використовують усну мову, письмові повідомлення і слаботочний зв’язок: провідний (телетайп, телеграф, телефон, комп’ютер) і безпровідний (радіо, радіорелейний, телевізійний, супутниковий). При...

Подробнее

Реферат на тему: Архітектура локальних мереж. Основні складові елементи мережної архітектури. Основними складовими елементами мережної архітектури є: адаптер, протокол, клієнт, сервер. Адаптер — це найнижчий рівень мережної архітектури, який забезпечує зв’язок між фізичним кабелем і операційною системою комп’ютера. Протокол —...

Подробнее
Страница 55 из 161« Первая...102030...5354555657...607080...Последняя »