Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем менеджменту (реферат)

0 Comment on Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем менеджменту (реферат)

Реферат на тему: Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем менеджменту. Сучасні інформаційні системи менеджменту. Стратегічні, тактичні та оперативні комплексно поставлені задачі управління діяльністю організації можна вирішувати лише за допомогою успішно діючої інформаційної системи менеджменту, яка базується на використанні сучасних програмних візуальних...

Continue Reading

Тенденції застосування інформаційних технологій (реферат)

0 Comment on Тенденції застосування інформаційних технологій (реферат)

Реферат на тему: Тенденції застосування інформаційних технологій. Основні тенденції застосування інформаційних технологій. Інформаційні технології в своєму розвитку пройшли довгий шлях, кожний етап якого характеризувався своїми засобами обробки інформації та інформаційними носіями. Сучасний рівень розвитку інформаційної технології характеризується наявністю розподіленої комп’ютерної...

Continue Reading

Напрямки розвитку інтелектуальних програмних засобів. Штучний інтелект (реферат)

0 Comment on Напрямки розвитку інтелектуальних програмних засобів. Штучний інтелект (реферат)

Реферат на тему: Напрямки розвитку інтелектуальних програмних засобів. Штучний інтелект. Умови виникнення. При вирішенні будь-якої задачі управління здійснюється обробка інформації на рівні спеціаліста з можливим залученням засобів комп’ютерної обробки. Інформаційне забезпечення повинне забезпечити ефективність обміну інформацією між керівництвом і об’єктом...

Continue Reading

Процеси агрегування та глобалізації офісної діяльності (реферат)

0 Comment on Процеси агрегування та глобалізації офісної діяльності (реферат)

Реферат на тему: Процеси агрегування та глобалізації офісної діяльності. Призначення електронного офісу. Ключем до вирішення проблеми підвищення рівня ефективності діяльності персоналу будь-якого офісу вважається впровадження електронного (автоматизованого) офісу. Мова йде про комплексне використання: сучасних технічних та програмних засобів для автоматизації...

Continue Reading

Основні функції текстових процесорів (реферат)

0 Comment on Основні функції текстових процесорів (реферат)

Реферат на тему: Основні функції текстових процесорів. Етапи підготовки текстових документів. Умовно можна виділити такі етапи підготовки текстового документу: набір тексту; редагування введеної інформації; форматування; друк; збереження і ведення архіву текстів. Кожен з етапів складається з послідовного виконання багатьох операцій....

Continue Reading

Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів (реферат)

0 Comment on Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів (реферат)

Реферат на тему: Інформаційні технології, як засіб підвищення ефективності діяльності менеджерів. Аналіз ефективності структури робочого часу менеджерів. Проблема дослідження можливостей зростання ефективності праці працівників сфери менеджменту на сучасному етапі господарювання є надзвичайно актуальною. На основі аналізу структури робочого часу менеджерів...

Continue Reading

Нейромережні технології (реферат)

0 Comment on Нейромережні технології (реферат)

Реферат на тему: Нейромережні технології. Історія виникнення нейронних систем. З середини 1980-их років нейронні системи почали використовуватися на Заході переважно в фінансових і військових прикладних пакетах. Але, незважаючи на успіх, інструмент виявився достатньо складним і дорогим. Ситуація змінилася на початку...

Continue Reading

Ринок інформаційних продуктів, послуг та технологій. Інфраструктура інформаційного ринку. (реферат)

0 Comment on Ринок інформаційних продуктів, послуг та технологій. Інфраструктура інформаційного ринку. (реферат)

Реферат на тему: Ринок інформаційних продуктів, послуг та технологій. Інфраструктура інформаційного ринку. Структура галузей інформаційних технологій. Інформаційний ринок утворюється системою економічних, правових і організаційних відносин для торгівлі інформаційними продуктами, послугами та технологіями, яка визначає умови і механізми їх представлення та...

Continue Reading

Табличні процесори. Електронні таблиці та огляд їх розвитку (реферат)

0 Comment on Табличні процесори. Електронні таблиці та огляд їх розвитку (реферат)

Реферат на тему: Табличні процесори. Електронні таблиці та огляд їх розвитку. Призначення електронних таблиць. При розв’язуванні економічних, фінансових та інших задач в управлінні доводиться представляти і обробляти інформацію у вигляді таблиць, бланків відомостей, форм, списків. Ще до широкого застосування електронних...

Continue Reading

Функціональна структура інформаційної системи менеджменту в підприємстві (реферат)

0 Comment on Функціональна структура інформаційної системи менеджменту в підприємстві (реферат)

Реферат на тему: Функціональна структура інформаційної системи менеджменту в підприємстві. Функціональна структура інформаційної системи менеджменту. Інформаційна система менеджменту повинна забезпечити підтримку основних (первинних) процесів управління підприємством, допоміжних (вторинних інформаційних) процесів в таких класичних спеціалізованих функціональних ділянках: виробничих всіх задіяних профілів,...

Continue Reading