Вибір апаратного та програмного забезпечення для роботи в мережі Internet. Вибір вхідного імені та паролю (реферат)

0 Comment on Вибір апаратного та програмного забезпечення для роботи в мережі Internet. Вибір вхідного імені та паролю (реферат)

Реферат на тему: Вибір апаратного та програмного забезпечення для роботи в мережі Internet. Вибір вхідного імені та паролю Вибір архітектури комп’ютера Коли прийнято рішення про роботу в мережі Internet, необхідно визначитися, чи є у наявності відповідні апаратурні та програмні засоби....

Continue Reading

Мережі з комутацією пакетів. Міжмережевий протокол (IP). Протокол управління передачею (ТСP) (реферат)

0 Comment on Мережі з комутацією пакетів. Міжмережевий протокол (IP). Протокол управління передачею (ТСP) (реферат)

Реферат на тему: Мережі з комутацією пакетів. Міжмережевий протокол (IP). Протокол управління передачею (ТСP) Мережі з комутацією пакетів Сучасні мережі створюються за багаторівневим принципом. Передача повідомлень у вигляді послідовних бітів починається на рівні ліній зв’язку та технічного обладнання, причому ліній...

Continue Reading

Роль технології як науки (реферат)

0 Comment on Роль технології як науки (реферат)

Реферат на тему: Роль технології як науки Розглянемо загальні ознаки технології, які характеризують її як науку. Технологія стала наукою не відразу, а тільки в епоху промислової революції, коли з’явились великі організовані виробництва. Власне, з епохи промислової революції процес розробки нових...

Continue Reading

Інформаційна система НАТО (реферат)

0 Comment on Інформаційна система НАТО (реферат)

Реферат на тему: Інформаційна система НАТО Характерні особливості та цілі експлуатації інформаційних та комунікаційних систем НАТО визначаються, передусім, завданнями, які ставить перед собою та своїми окремими підрозділами ця організація. З набуттям НАТО нових функцій по завершенню «холодної війни» спектр цих...

Continue Reading

Форматування за допомогою таблиць (лабораторна)

0 Comment on Форматування за допомогою таблиць (лабораторна)

Лабораторна робота на тему: Форматування за допомогою таблиць Мета: Набути навички створення заголовку таблиці. Набути навички вирівнювання даних та заголовків в комірках таблиці по горизонталі та вертикалі. Набути навички макетування сторінки за допомогою таблиць. Завдання : В таблицю 12 практичного...

Continue Reading

Форматування за допомогою таблиць (лабораторна)

0 Comment on Форматування за допомогою таблиць (лабораторна)

Лабораторна робота на тему: “Форматування за допомогою таблиць” Мета: Засвоїти застосування основних дескрипторів створення таблиці, рядка, комірки. Набути навички створення підпису до таблиці. Набути навички створення рамки таблиці різної ширини. Набути навички створення таблиці (комірки) різної ширини в пікселях або...

Continue Reading

Форматування символів (лабораторна)

0 Comment on Форматування символів (лабораторна)

Лабораторна робота на тему: ‘Форматування символів’ Мета: Навчитися використовувати різні можливості логічного та фізичного форматування тексту. Набути навички роботи з дескрипторами FONT та BASEFONT. Набути навички роботи з атрибутами, що задають колір тексту, колір фону, розмір шрифтів. Було створено довідник...

Continue Reading

Використання фреймів (лабораторна)

0 Comment on Використання фреймів (лабораторна)

Лабораторна робота на тему: Використання фреймів Мета: Засвоїти правила використання фреймів, яким надані імена. Набути навички зміни зовнішнього вигляду фреймів. Завдання : Зв’язати фрейм №2 з фреймом №4 на сторінці, створеній до практичного завдання №8, наступним чином: надати в структурному...

Continue Reading

Використання каскадних листів стилів (лабораторна)

0 Comment on Використання каскадних листів стилів (лабораторна)

Лабораторна робота на тему: Використання каскадних листів стилів Мета: Засвоїти застосування листів стилів та використання відповідних дескрипторів та атрибутів. Засвоїти застосування спеціальних атрибутів форматування. Набути навички застосування стилів для форматування певних елементів. Набути навички застосування різних стилів до окремих розділів...

Continue Reading

Аналіз сайтів інформаційно-аналітичних центрів Великобританії (курсова)

0 Comment on Аналіз сайтів інформаційно-аналітичних центрів Великобританії (курсова)

Курсова робота на тему “Аналіз сайтів інформаційно-аналітичних центрів Великобританії” TOC \o Вступ PAGEREF _Toc72713203 \h 3 Історія та розвиток фабрик думки. PAGEREF _Toc72713204 \h 5 Особливості розвитку фабрик думки в пострадянських країнах PAGEREF _Toc72713205 \h 8 Фабрики думки Великобританії....

Continue Reading