Комп’ютерні мережі. Функції протоколів кожного рівня (реферат)

0 Comment on Комп’ютерні мережі. Функції протоколів кожного рівня (реферат)

Реферат на тему: Комп’ютерні мережі. Функції протоколів кожного рівня Відповідно до стандарту ISO/IEC 7498 середовище взаємозв’язку відкритих систем поділено на сім рівнів. У таблиці 2.1 наведена зведена інформація про рівні, їх назви та призначення. Протоколи рівнів 1 – 4 забезпечують...

Continue Reading

Комп\’ютерні віруси й антивірусні програмні засоби (реферат)

0 Comment on Комп\’ютерні віруси й антивірусні програмні засоби (реферат)

Реферат на тему: Комп’ютерні віруси й антивірусні програмні засоби Масове використання ПК у мережному режимі, включаючи вихід у глобальну мережу Інтернет, породило проблему зараження їхніми комп’ютерними вірусами. Комп’ютерним вірусом прийнято називати спеціально написану, звичайно невелику по розмірах програму, здатну мимовільно...

Continue Reading

1. Відео- та аудіо-технології мультимедіа. 2. Технології гіпермедіа в комп\

0 Comment on 1. Відео- та аудіо-технології мультимедіа. 2. Технології гіпермедіа в комп\

Контрольна робота на тему: 1. Відео- та аудіо-технології мультимедіа. 2. Технології гіпермедіа в комп’ютерній графіці. 3. Технології цифрового фото 1. Відео- та аудіо-технології мультимедіа Відеотехнології мультимедіа. У процесі змішування сигналів основні проблеми виникають з відеозображенням. Застосування різних TV-стандартів (NTSC, PAL,...

Continue Reading

Основнi принципи проектування iнформацiйного забезпечення (реферат)

0 Comment on Основнi принципи проектування iнформацiйного забезпечення (реферат)

Реферат на тему Основнi принципи проектування iнформацiйного забезпечення План 1. Поняття iнформацiйного забезпечення iнформацiйних систем 2. Органiзацiя iнформацiйної бази 3. Види інформаційних масивів 4. Методика проектування інформаційного забезпечення Література 1. Поняття iнформацiйного забезпечення iнформацiйних систем Для органiзацiї iнформацiйної взаємодiї рiзноманiтних...

Continue Reading

Автоматизована система керування підприємством Сутність АСКП і її завдання (реферат)

0 Comment on Автоматизована система керування підприємством Сутність АСКП і її завдання (реферат)

Реферат на тему Автоматизована система керування підприємством Сутність АСКП і її завдання Усяка керуюча система звичайно вирішує наступні три головні завдання: збір і передачу інформації про керований об’єкт, її обробку і видачу керуючих впливів на об’єкт керування. Автоматизована або автоматична...

Continue Reading

Системний підхід до створення інформаційної системи (реферат)

0 Comment on Системний підхід до створення інформаційної системи (реферат)

Реферат на тему Системний підхід до створення інформаційної системи У теорії та практиці створення інформаційних систем виділяють три підходи: локальний, глобальний та системний. Суть локального підходу полягає в тому, що інформаційні системи створюють послідовним нарощуванням задач, які розв’язуються на ЕОМ....

Continue Reading

Характеристика і призначення інтегрованих АСУ (реферат)

0 Comment on Характеристика і призначення інтегрованих АСУ (реферат)

Реферат на тему Характеристика і призначення інтегрованих АСУ Різноманітність видів АСУ характерна не лише для народного господарства в цілому, а й для окремих об’єктів управління: підприємств, виробничих і наукових об’єднань. Справді, складність функціонування таких великих соціально-економічних систем зумовлює неможливість реалізації...

Continue Reading

Технологія розробки автоматизованих систем SSADM (Structured System Analisys & Design Method). (реферат)

0 Comment on Технологія розробки автоматизованих систем SSADM (Structured System Analisys & Design Method). (реферат)

Реферат на тему Технологія розробки автоматизованих систем SSADM (Structured System Analisys & Design Method). Промислова технологія SSADM була розроблена в 70-х роках у Великобританії. З 1984 р. стала обов’язковим галузевим стандартом для системних розробок, що фінансуються з бюджету. Згодом була...

Continue Reading

Структура комп\’ютерних інформаційних систем (реферат)

0 Comment on Структура комп\’ютерних інформаційних систем (реферат)

Реферат на тему Структура комп’ютерних інформаційних систем Комп’ютерні інформаційні системи належать до класу складаних систем, які містять у собі велику кількість різноманітних елементів, що взаємодіють. Тому при створенні комп’ютерних АС потрібно визначати їхню структуру. Загалом під структурою комп’ютерної АС розуміють...

Continue Reading

Основні етапи створення та впровадження АСУ (реферат)

0 Comment on Основні етапи створення та впровадження АСУ (реферат)

Реферат на тему Основні етапи створення та впровадження АСУ Призначення автоматизованих систем (АС) в економіці — це автоматизація розрахунків, під якою розуміють людино-машинне розв’язування економічних завдань. Для розв’язання за допомогою обчислювальної техніки будь-якої економічної задачі необхідно створити певні умови. Ця...

Continue Reading