Програмне забезпечення комп’ютера (реферат)

0 Comment on Програмне забезпечення комп’ютера (реферат)

Реферат на тему: Програмне забезпечення комп’ютера В основу роботи комп’ютерів покладено програмний принцип керування, який полягає в тому, що комп’ютер виконує дії за заздалегідь заданою програмою. Цей принцип забезпечує універсальність використання комп’ютера: у певний момент часу розв’язується задача відповідно до...

Continue Reading

Комп’ютерна графіка. Векторна та фрактальна графіка (реферат)

0 Comment on Комп’ютерна графіка. Векторна та фрактальна графіка (реферат)

Реферат на тему: Комп’ютерна графіка. Векторна та фрактальна графіка Представлення даних на моніторі у графічному виді вперше було реалізовано всередині 50-х років для великих ЕОМ, що застосовувались в наукових і військових дослідженнях. Тепер, графічний спосіб відображення даних став приналежністю великого...

Continue Reading

Зберігання інформації (реферат)

0 Comment on Зберігання інформації (реферат)

Реферат на тему: Зберігання інформації Зберігання і накопичення є одними з основних дій, здійснюваних над інформацією і головним засобом забезпечення її доступності протягом деякого проміжку часу., В даний час визначальним напрямом реалізації цієї операції є концепція бази даних, складу (сховища)...

Continue Reading

Предмет та основні поняття інформатики (реферат)

0 Comment on Предмет та основні поняття інформатики (реферат)

Реферат на тему: Предмет та основні поняття інформатики Інформатика — це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін «інформатика» походить...

Continue Reading

Комп’ютерна графіка. Тривимірна графіка. (реферат)

0 Comment on Комп’ютерна графіка. Тривимірна графіка. (реферат)

Реферат на тему: Комп’ютерна графіка. Тривимірна графіка. Тривимірна графіка Тривимірна графіка призначена для імітації фотографування або відеозйомки тривимірних образів об’єктів, які можуть бути попередньо підготовані у пам’яті комп’ютера. При використанні засобів тривимірної графіки синтез зображень виконується за алгоритмом, що містить:...

Continue Reading

Історія виникнення комп’ютерів (реферат)

0 Comment on Історія виникнення комп’ютерів (реферат)

Реферат на тему: Історія виникнення комп’ютерів Історія виникнення ЕОМ Німецький інженер Конрад Цузе був першим, хто успішно здійснив ідею створення обчислювальної машини на основі двійкової системи числення. У 1936 році він початків конструювати обчислювальний апарат, що працює в двійковій системі...

Continue Reading

Загальні аспекти розробки систем зі штучним інтелектом (реферат)

0 Comment on Загальні аспекти розробки систем зі штучним інтелектом (реферат)

Реферат на тему: Загальні аспекти розробки систем зі штучним інтелектом Інтелектуальна діяльність — це дії та розумові висновки людей у нестандартних ситуаціях, коли схема, алгоритм задачі, яка постала перед спеціалістом, апріорі невідомі. Системами штучного інтелекту називають системи, які здатні виконувати...

Continue Reading

Архівування (стиснення) даних (реферат)

0 Comment on Архівування (стиснення) даних (реферат)

Реферат на тему: Архівування (стиснення) даних Характерною особливістю більшості типів даних є їх надлишковість. Ступінь надлишковості даних залежить від типу даних. Наприклад, для відеоданих ступі нь надлишковості в декілька разів більша ніж для графічних даних, а ступінь надлишковості графічних даних,...

Continue Reading

Персональний комп’ютер. Зовнішня пам’ять (реферат)

0 Comment on Персональний комп’ютер. Зовнішня пам’ять (реферат)

Реферат на тему: Персональний комп’ютер. Зовнішня пам’ять Зовнішня пам’ять — це пам’ять, що реалізована у вигляді зовнішніх, відносно материнської плати, пристроїв із різними принципами збереження інформації і типами носія, призначених для довготривалого зберігання інформації. Зокрема, в зовнішній пам’яті зберігається все...

Continue Reading

Персональний комп’ютер. Стандартні пристрої вводу-виводу (реферат)

0 Comment on Персональний комп’ютер. Стандартні пристрої вводу-виводу (реферат)

Реферат на тему: Персональний комп’ютер. Стандартні пристрої вводу-виводу Процес взаємодії користувача з персональним комп’ютером (ПК) неодмінно включає процедури введення вхідних даних та отримання результатів обробки ПК цих даних. Тому обов’язковою частиною типової конфігурації ПК є різноманітні пристрої введення-виведення, серед яких...

Continue Reading