Реферат на тему: Використання комп’ютерних технологій на заняттях музичного виховання в педагогічному коледжі На початку нового тисячоліття у царині освіти відбуваються кардинальні зміни. Підписання європейськими країнами Болонської декларації 1999 року засвідчило новий етап становлення європейського та світового освітнього простору. Входження...

Подробнее

Реферат на тему: Використання сучасних комп’ютерних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів музики Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти мета державної політики щодо освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей,...

Подробнее

К У Р С О В А Р О Б О Т А на тему: Навчальна програма переведення дійсних чисел з 2,8,10,16 у 2,8,10,16 системи числення З А В Д А Н Н Я на курсову роботу з дисципліни »...

Подробнее

Реферат на тему: Лінійна оптимізацій на задача Розглянемо три типи лінійних оптимізаційних задач, які розв‘язуються з використанням засобів Пошук рішення: — планування виробництва; — складання сплавів чи суміші; — планування штатного розпису. Задача про знаходження оптимального виробництва фарб. Невелика фабрика...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття інформації та основні форми її подання Поняття інформації відноситься до основних понять науки про керування і тісно пов’язане з такими поняттями, як «інформаційні ресурси», «інформаційні технології», «інформаційне забезпечення», «інформаційні системи», «інформаційні структури» тощо. Для того, щоб...

Подробнее

Реферат на тему: Загальна характеристика сучасного стану комп’ютерного аналізу даних Розглянуті характеристики інформації дозволяють перейти до визначення ряду понять, що складають суть інформаційної технології. На рис. 1.4 подана схема, що логічно визначає поняття інформаційної технології, яке у свою чергу базується...

Подробнее

Реферат на тему: Транспортна задача Розглянемо ще один приклад застосування засобу Пошук рішення. Фірма MIS, Inc. має 4 фабрики і 5 центрів розподілу її товарів. Фабрики розташовуються в Денвере, Бостоні, Нью-Орлеані і Далласі з виробничими можливостями відповідно 250, 150, 215...

Подробнее

Реферат на тему: Характеристика економічної інформації, її види та властивості У теорії інформаційних систем обробки даних (ІСОД) інформація ототожнюється з будь-якими відомостями (даними), тобто тлумачиться як сукупність відомостей про будь-що або будь-кого. При кібернетичному підході інформацією є лише нові, корисні,...

Подробнее

Реферат на тему: Операції над масивами Часто при роботі з таблицями виникає необхідність застосувати ту саму операцію до цілого діапазону чарунок чи зробити розрахунки по формулах, що залежить від великого масиву даних. Під масивом у MS Excel розуміється прямокутний діапазон...

Подробнее

Реферат на тему: Розв‘язування системи нелінійних рівнянь Крім оптимізаційних задач, засіб Пошук рішення дозволяє також знаходити рішення систем нелінійних рівнянь. Продемонструємо, як це робиться на прикладі рішення наступної системи рівнянь:                        Нагадаємо, що пари (х, у) є рішенням системи (*)...

Подробнее
Страница 13 из 161« Первая...1112131415...203040...Последняя »