Розробка бази даних з архітектурою “клієнт-сервер”. Розробка серверної та клієнтської частини (дипломна робота)

0 Comment on Розробка бази даних з архітектурою “клієнт-сервер”. Розробка серверної та клієнтської частини (дипломна робота)

Дипломна робота Розробка бази даних з архітектурою “клієнт-сервер”. Розробка серверної та клієнтської частини. ЗМІСТ TOC \o «1-3» \h \z \u HYPERLINK \l «_Toc167785044» ВСТУП PAGEREF _Toc167785044 \h 4 HYPERLINK \l «_Toc167785045» 1. ОГЛЯД І АНАЛІЗ РОЗГЛЯДУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ І ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ...

Continue Reading

Технології використання експертних систем та нейромережеві технології (реферат)

0 Comment on Технології використання експертних систем та нейромережеві технології (реферат)

Комп’ютерні науки Тема. Технології використання експертних систем та нейромережеві технології Зміст 1. Технологія використання експертних систем…………………………………………3 2. Інтегровані технології в розподілених системах обробки даних……………………9 3. Нейромережеві технології у фінансово-кономічній діяльності…………………….11 4. Тести…………………………………………………………………………………….19 1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ Створення і використання...

Continue Reading

Основи створення комп’ютерних технологій (реферат)

0 Comment on Основи створення комп’ютерних технологій (реферат)

На тему: Основи створення комп’ютерних технологій ЗМІСТ. 1.Основи створення комп’ютерних технологій 1.1. Характеристика та класифікація технологічних операцій 1.2. Технологічні процеси автоматизованої обробки економіч- ної інформації 1.3. Типові технологічні операції та їх виконання в інформа- ційних системах обробки даних 1.Основи створення...

Continue Reading

Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету (дипломна робота)

0 Comment on Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету (дипломна робота)

Розробки програмно-апаратного комплексу тарифікації і білінга телефонних розмов та інтернету. Дипломна робота 1 автоматизації обліку Інтернет послуг 1.1 Сучасний стан автоматизації обліку Інтернет послуг Автоматизована система розрахунків NETUP UTM 5.0 [1] призначена для здійснення комплексного обслуговування абонентів підприємств зв’язку. За...

Continue Reading

Правопорушення у сфері високих технологій (реферат)

0 Comment on Правопорушення у сфері високих технологій (реферат)

Реферат Правопорушення у сфері високих технологій Зміст 1. Способи здійснення комп’ютерних злочинів………………………………………..3 2. Характеристика комп’ютерних злочинів……………………………………………..8 3. Попередження комп’ютерних злочинів ……………………………………………..14 4. Список використаної літератури……………………………………………………..18 Характерні правопорушення, здійснені шляхом порушення технічного захисту ІС, підпадають, як правило, під дію Кримінального кодексу....

Continue Reading

Питання впровадження еталонної схеми довідників в органах державної податкової служби (реферат)

0 Comment on Питання впровадження еталонної схеми довідників в органах державної податкової служби (реферат)

Питання впровадження еталонної схеми довідників в органах державної податкової служби 1. Необхідність впровадження еталонної схеми довідників Стан справ з веденням довідників на кінець 2003 року: Центральний рівень. Використання органами державної податкової служби України всіх рівнів довідників та класифікаторів визначено ПОЛОЖЕННЯМ ПРО...

Continue Reading

Оцінка фінансового ризику (реферат)

0 Comment on Оцінка фінансового ризику (реферат)

Оцінка фінансового ризику У практиці проведення фінансового контролю залишається актуальною проблема підвищення результативності виїзних документальних перевірок. Застосування різних методів фінансового контролю буде більш результативним, якщо під час підготовки до перевірок та при проведенні перевірок застосовуватиметься комплекс аналітичних і прогнозних розрахунків....

Continue Reading

Синергетично-когнітологічні АРМ для фахівців з податків (реферат)

0 Comment on Синергетично-когнітологічні АРМ для фахівців з податків (реферат)

Соотношение возрастных групп в статистике физических лиц как индикатор социальной структуры Информация о возрастах налогоплательщиков, содержащаяся в базе данных Государственного реестра налоговой службы Украины, оказывается неожиданным источником новой содержательной информации о социальной структуре участников региональных рынков и динамике регионов [1]....

Continue Reading

Налагодження дієвої взаємодії регіональних підрозділів податкового аудиту (реферат)

0 Comment on Налагодження дієвої взаємодії регіональних підрозділів податкового аудиту (реферат)

Налагодження дієвої взаємодії регіональних підрозділів податкового аудиту Висока ефективність функціонування податкового аудиту, як і податкової системи в цілому, залежить від наявності та стану високоорганізованого середовища, яке охоплює інформаційне, телекомунікаційне, комп’ютерне, програмне забезпечення, різноманітні масиви даних. Частина національної економіки подовжує перебувати...

Continue Reading