Адміністративні і економічні реформи Петра I

5

«А?і?????і і ???і?і ???и П?ра I»

В???я

У царювання Петра Першого були проведені реформи у всіх областях
державного життя країни. Багато що з цих перетворень йде корінням в XVII
століття — соціально-економічні перетворення того часу послужили
передумовами реформ Петра, завданням і змістом яких було формування
дворянсько-чиновницького апарату абсолютизму.

Класові суперечності, що загострюються, привели до необхідності
посилення і зміцнення самодержавного апарату в центрі і на місцях,
централізації управління, побудови стрункої і гнучкої системи
управлінського апарату, строго контрольованого найвищими органами влади.
Необхідне було також створення боєздатної регулярної військової сили для
проведення агресивнішої зовнішньої політики і придушення народних рухів,
що почастішали. Потрібно було закріпити юридичними актами пануюче
положення дворянства і надати йому центральне, керівне місце в
державному житті. Все це в сукупності і зумовило проведення реформ в
різних сферах діяльності держави. Два з половиною сторіччя історики,
філософи і письменники сперечаються про значення Петровських
перетворень, але незалежно від точки зору того або іншого дослідника всі
сходяться в одному — це був один з найважливіших етапів історії Росії,
завдяки якому всієї її можна розділити на допетровську і післепетровську
епохи. У російській історії важко знайти діяча, рівного Петру по
масштабах інтересів і умінні бачити головне у вирішуваній проблемі.
Конкретна ж історична оцінка реформ залежить від того, що вважати для
Росії корисним, що — шкідливим, що — головним, а що — другорядним.

Знаменитий історик Сергій Михайлович Солов’їв, який, напевно, найглибше
досліджував особу і вчинки Петра Великого, писав: «Відмінність поглядів.
походило від величезності справи, здійсненої Петром, тривалості впливу
цієї справи; чим значніше яке-небудь явище, тим більше суперечних
поглядів і думок породжує воно, і тим довше тлумачать про нього, ніж
довше відчувають на собі його вплив».

Як вже було сказано, передумовами петровских реформ з’явилися
перетворення кінця XVII століття. У другій половині цього сторіччя
змінюється, стаючи більш централізованою, система державного управління.
Робилися також спроби чіткіше розмежувати функції і сфери діяльності
різних наказів, з’явилися зачатки регулярної армії — полиці іноземного
ладу. Відбувалися зміни в культурі: з’явилися театр, перший вищий
учбовий заклад.

Але не дивлячись на те, що майже всім реформам Петра Великого передували
ті або інші державні почини XVII в., вони мали безумовно революційний
характер. Після смерті імператора в 1725 р. Росія була на шляху
перетворення зовсім в іншу країну: з Московської держави, чиї контакти з
Європою були досить-таки обмеженими, вона перетворилася на Російську
імперію — одну з найбільших держав світу. Петро перетворив Росію на
достовірно європейську країну (в усякому разі, як він це розумів) —
недаремно вираз «прорубав вікно до Європи» стало таким, що настільки
часто вживається. Віхами на цьому шляху стали завоювання виходу до
Балтіке, будівництво нової столиці — Санкт-Петербурга, активне втручання
в європейську політику.

Діяльність Петра створила всі умови для ширшого знайомства Росії з
культурою, способом життя, технологіями європейської цивілізації, що і
послужило початком досить хворобливого процесу ломки норм і представлень
Московської Русі.

Ще однією важливою особливістю петровских реформ було те, що вони
торкнулися всіх шарів суспільства, на відміну від попередніх спроб
російських правителів. Будівництво флоту, Північна війна, створення
нової столиці — все це ставало справою всієї країни.

В даний час Росія, як і два століття назад, знаходиться у стадії реформ,
тому аналіз петровских перетворень зараз особливо необхідний.

А?і?????і ?????ня

З 1708 р. П?? ??в ??????? ??і ??? ??и і ???і?я і ??ню?? їх ??м. В ?????
? ??я ??? ??? XVIII в. ???ся ???? ???а ???в ??и і ??в??я.

Вся ???а ?????ою, ????ю, і ???й ??і ?????ся в ??х П??, я?й ??я ????ня
Пі?і?? ??и ???в ??л і????а. У 1711 р. ?в ????й ??й ???? ??н ????? і ???ї
??и — С??, що ???в і ???? ??????и ???я?. Він ????? ??і?я?я ?д ??о ?????а
— Боя??? ??.

Ч?? ?? ?????ся і?????. В ?ря?у ?і??ння ????? ??и С?? ???в ??и, ? ?? ??
???. У 1722 р. ? ?? С??у ?в ?????й ???л-????, ? я?? ????ся ???? ? ?я???ю
?іх ?я??х ???в. Г???-???? ???н ?в ?к???и ???ї «?а ???и». Ц? ??р?ь ?н
?і?ню?в ??з ????ів, ? ????ю?ся ? ?іх ?я??х ???в. У ??ій ??? XVIII в. ?
???и ????ів ???ся с??? ???ів, ??ю?? ??????. У ??’я?и ???ів ???о ????я ?о
?і ?????я ?т?? і ????х ?іб, ? ????? «???? і???».

Ніяк ? ???і?? ??м ??? і ???ням ???? ???а, ? ???ся ?и Боя??ій ??. В??? в
??? ?с ??? (П?????, С?і???й, П?і??, С?і???, К????й, М???ь?й і ін.) ???
??і?я?ся ? ??? ????у і ???ям. Р??ря??ня і ??и ???в ??о ????? ?? ???,
??рюю? ???і?у ????у і ???о ???ую? ????я ?????? ???.

З?і?ь ???ілої ???и ???в в 1717-1718 ?. ?? ???но 12 ???й, ??а з я?х ???
??ою ???ю ?о ??ою ???і?я і ???я?ся С??у. Г???? ????я ?и ???ї: І???а,
Ві???а і А?і?????. У ?????ю К??ц-, М????р- і Б?г — ???ї ???и ???я ??і?і
і ??????і. Т? ???ї ??? ????и: К??-???ия — ????, Ш?? — ???я — ????и, а
Р?і?? — ???я ???лю?? ?????я ???в, ?ір ???й, ???ів, ?т, ????і?ь ????ня
????? ????? ?м ?м. Ю??-???ия ??? ????м ??????, а В???а, ?????а ????
??і?, — ??я??? ?????і?ям. Б? ????й ? Г???й ????т, ? ??в ?ім ????ям
????а; ?? ???я?ся ????? і ??? ?іх ??. К??ії ???? ??о ???? ??и ? ?х
???ях, я? ???и в їх ???я.

О?ім ???й ?? ???? ???? ???, ???я?й, ??????в, ???в, ???ї я?х ?? ??ж ??о
?????і. О?і з ?х, ????д Г????????ая ???а, ? ??? ???ю і ???ям ??в ??ян;
П??????? ??з і Т??а ???я?я, ? ??? ???? ?о ???? ???и, ???я?ся С??у, і?і —
М???й ?????т, С?я? ???а, М??а ???я?я і ін. — ???я?ся ??й з ???й.

У 1708 — 1709 ?. ?? ??? ????? ???в ??и і ???і?я ? ??ях. К?ї? ?? ??і?? ?
8 ???ій, ? ??і?я?ся ? ????ї і ????і ????я. Так, С????а і А????????а
???ії ??м ??і?м ?? ві?і?я?ся ?д ???? ????, а М????а ???ія ??лю?? ??
??????? ??р, ????ю ???? В??????ї, І?????, К????, Т???ої, К?????ї,
М?????, Ря????, Т???? і Я?????ї ????, ? я?й ?? ??е ???? ??? ????я ???.
До ??а ???ій ?і?? П?????а, К???а, К????, А???а і С?і??а.

На ?? ???ії с?яв ?????, ? ?????я ??м, ?????? в ??х ??х ????у і ??? ??у.
П? ????о?? і???а ????? ???я?я. А? ????я ???ню??ся ?м, ? ????? ???я?я ?
??? і?????і і С??у, ?е і ?ім ???ям, ???я??ня і ??и я?х ??о ????? ?? ???.

Г???ї в 1719 р. ?? ??і?? ? ??ін?ї, ??о я?х ???ю?? 50. На ?? ??і?ії с?яв
?є?? з ???я?єю ?и ?м. П???ії, у ?ою ??у, ???ся ? ??? з ?є??ю і ???я?єю
???. Я??ь ?с в ?рю??я П?? ??????я ??? ?? ???? ???? ???? ???р? з ???их
??ян ?о ????? ?і??в. Й?о ???ї ?????ся ??? ???? ???, ??????ям ? ??н?ням
???? ?????й, ????ням ?і?? ?лян. Пі??я?я ???? ???р ??і?і?? ???я?ї. У 1713
р. ???о? ??я??у ?? ??? ???? ? 8-12 ????в (???ів ?д ??ян ???) в ????
??????і, а ??я ???ня ???? ??? ?? ???? ???і ???к?. Ві???і ???и, ? ???и в
?х, ?????? ? ??? ???й і ??ік?и ?оя? ???????і і ??????і ??у?. Р??с ??в 24
??я 1722 р., ???, ?о ??и ??? ?? к?????ю лю?, ? ???ь. В? ?? ?????і ??? —
?е з і????и ???и, ?????и і ?????, ??м ??? ????, — ????і ? ??? в ?и ?????
ря?: ?????, ????й і ?????, з ??і??ям ???о ? 14 ??ів, ?о ??ів. А????і ??и
з 14 ???я? ??в ????я у ??і і ????ій ???. Ц? ??????й ?т ??????о ?????о
?????а, ??? бю????? іє??ію, ???и і ???и, ? ??е ???????ї іє??ії ???,
????? ??и. У ??й із ??ей, ????? ? ???, з ????м ?я??о, ? ????ь ?? с?а ?
??, ?з ???, ??? не ???є, ? ??рює лю?? ?я?? ????я, людям ???ї ??? ?я??
??ж?ня ? ?є?ся, ?? ?? ????? і ???? ??? ? ????.

Економічні реформи

У П????у ??у ????а ???іка, і ?? ? ?е п????і?ь ???а ?????й ???к. В ?й ?
?с ???? ?????? в ??ій ??? XVIII в. ?? ?я??, ????? ????ім ????. У М????ій
???і XVI-XVII в. і???и ??? ???л?і ???є??а — Г???? ?ір, Д????? ?ір, ????
??? в Т?і, ?? в Д?і?? і ін. П?і?? П?? ???? ???і??о ??я ????????я ???м
???? ?????ня ????х і ?????і???х ???в.

У ????? ?????? ????? ??????я ????я з ????? ??є?я ?дю?х ???, ????у ??і??
???р, ? ??? ???? ?я ??????і, ???? ??????, ????ня ?????? ? ?ід і ???ь, а
??ж і????і?й ?????ії ?лян. З???? ???и ???и в ???? для ????? ??????і ???и
? ???? ???сю??ня ??х ???р, як ?? і ???і. У?з 1715 р. ???у?в ?????я ??у і
????, а ??ж тютю?, ???х ??в для ???ря?в. У?з 1712 р. ????в ??рю?ти
?ня??і ????с?а в К????й, А???ій і К???ій ???іях, ??????я ??ж ?????.

У П????у ??у ?????ся ??е ?????ня ??? ? ?і ?? ???я ?????о ?????? — ?????
Пі?іч, ? ???и ????? с?їх ?лян ? ???ий ??к, ??о ????ю? їх в ??о і і?і
?????????? ????? ? ????и, і ?дю?й Пі??ь, ? ??я?-??????и ???? ? ????ня
???и.

Т?? ??лю??ся ?р??і ????? ?лян. Їх ??? ????ся ??а (? ?ді???і П????у ??ю??
40 ?с. ?лян), ????у?, ??и, ???; ?????я ???і ????? ?б?и, ??????я ??і ???і
??и і в???ся ??. Г???ю ??ю ???? П?? ?? ?с ?? ????я як ??а ?л?? ???? і
лю??? ???ів ?я ????х ???.

Б?и ????і ?а ???? — в 1710 і 1718 ?. По ???? 1718 р. ???ею ????ня ???а
«??» ????ї ?а?, ????о ?д ??, з я?ю ?я???ся ???а ??? у ??і? 70 ???к в ?к
(з ????х ?лян — 1 ?б. 10 ?п. в ?к).

Це ??я???о ???ую ???? і ??о ??я? ??? ???и (????о у 4 ??; ? ??я ????я П??
?? ???? ? 12 ?н. ?б. в ?к).

У ??????і ????я ??а ???іє??ія з ?і?? ?ля??? і ????? ?????в ? ?????у. П?
П??? ?? ????о ? ??е 200 ??ї ?????и, ?н ?іля? ????? їх ????я. П?і?? ???и
?? ??ж ????? ? ???у ???ї ????? ??????і ?д ?????ї з ?? ?????????ї ?я?м
???ня ?? ???х м??х ??ів (М??й ??? 1724 р.)

Р?і??а ?????а, ?? і ?? ??????? ??, ?е ??р???я ? ?й ????о ??і ?лян —
?с?і??, ????х, ???? і ін. — ??? її ???????м ???є???. З??? ?д ??, ?єю
????ю ?? ??, ?????а ???ся ? ???у, ???? і ?????. У 1721 р. ?????ям ?? ???
??о ???? ?лян ?я ??і??ня їх ? ???є??? (????і ?ля?).

Д???і ???і ??ди ???????и ??ю ????х ?лян, ????х ?лян, ???ів і ???х ????
???ів. В?и в о???? ??????и ??у ??????ь — ????ію, ?????, ????. На ????й
?????і, ? ???а? ????о ??? ???? ????ня, ??юв?и і ????і, і ???і ?ля?, а
??ж ??????а ??? ??. П?і??? ???є??а ??і?ю ???????я ??? ?і??? ????-????.

П???і?і??? ???? П?? ?? ? ?я? ??ф??? в ??х ??? ??зях ??????і, ? ??о
з’я?я?ся в Р?ії ???. О???? ?? ?, я? ??ю?? на ??ю і ??: ????і?і, ???і,
????і???, ???і, ???я?, ?іря? і ?? ???е З?????ся ???є??ь? ?я???ь,
??рю??ся ???? ??и ?я лю?й, я? ??рю?? ?? ????у? ?о ??и в ??? ????.

В??? ?????а в ???? ??зях — ?ля?ю, ????ю

?????ою, ?????ю, ???я?ю, ??????ю, ???ою, ?іря?ю, ???ою, ??лю?ою, ????ю,
????ою і ??? ін?х. В???ння ???? ??????і в К??ії ? ?? ????? ?д, ?????о
В??????о ???, ??я? ???? ????ії в ??х ???х і ??? Р?ію на ?? з ??? ??ь в
?і? в цій ???.

До ??я ?рю??я П?? в Р?ії і???а ????а ???г???а ??????ь з ???? в П????і,
М??і, ? У??. Н????? ???є???и ?? А?і????? ??, А???, ?????? ???? ???,
????і?і ??? У??, Х???й ?ір в М??і. Й?о ?і??ня ???і???о ??у, ?????я ????
??я? ????????й ???? ???и. Р?ія ???ля? ? ?і?? ??и ???????? ???: з?і?,
???а, ю?у, ??ш, ????у, і?у.

Т?я? ??ян ????и в Є??і ???ня рі?? ??і???тям, і у с?ю ??у і???і —
і???и-??я?, ????и, ???и ?ю?? ??? ????я ? ????у ???. З?дя? ??у Р?ія
??????я ??? ????? ????ія? Є??и.

В ????? П????ої ???? в ???і?ій ???і ? ?????й ??ін ?? ???? ???я ??????ь,
??? ??і?ю ???е?? ????і і ???? ???и і ? в ?? ? ???а ?д і???.

В???к

Г???м ????м ?ієї ????? П????? ??? ??о ?????ня в Р?ії ??му ??лю??у, ???
я?? ??а ?і? в 1721 р. ??? ?????о ???а — П?? ???? ?? і?????, а ??? ???
н????я Р?і??ою І??ією. Т?? ??м, ?? ????о ?, ? ?? ?? П?? ?і ?? ??о ?рю??я
— ????я ?р?? із ??н?ю ???ою ???і?я, ???ю ??єю і ???, ????ю ???і?ю, ? ???
??в ? ????? ????. В ????? П?р???х ??? ???а ? ?? ?’я?? ??м і ??о ??????я
??-я?? ???? ?я ?ся??ня ??х ??й. У ????? П?? ???в ? ??о і??у ????? ???ою
— ?????о ???я, ? ?е і ?я ???я???о ?? ??єї лю?? — ????, і ??г ???и ?й
???? з ??? в ???? ?ди ???, ??дя? ?і ?? і ???.

Р?ія ??а ??д???ою, ????о-бю?????ю ???ою, ????? ?? в я?? ???? ??я???у
??у. Р?? з ?м ?????ь Р?ії ? ?? ??і?ю ????, а ???и ?і?ню??ся в ????у ?
???к ????ї ???а??ї і ????ня.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *