Реферат на тему: Виникнення українського козацтва. Політико-соціальний та військовий устрій Січі. Характерною рисою заселення території України у XV ст. було те, що основна маса людності мешкала на здавна обжитих землях — Київщині, Галичині, Волині, Поліссі та Поділлі. А південні землі...

Подробнее

Реферат на тему: Україна в роки першої Російської революції Численні феодальні пережитки (поміщицьке землеволодіння, самодержавство, станові привілеї), національний та соціальний гніт, посилення економічної кризи і, врешті, поразка Росії у війні з Японією — все це призвело Російську імперію до революції...

Подробнее

Реферат на тему: Україна напередодні Першої Світової Війни. Реформи Столипіна. Події революції 1905-1907 рр. справили помітний вплив на життя тогочасного суспільства, однак вони не змінили основного напрямку його розвитку, який диктувався вимогами і законами ринкового господарства. Мабуть, найбільш негативним були...

Подробнее

Реферат на тему: Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.) Період, який ввійшов в офіційну історію СРСР як «велике десятиліття», зовсім не повною мірою був часом десталінізації та оновлення радянського суспільства: та й таких завдань, за великим рахунком, тодішнє партійне керівництво...

Подробнее

Реферат на тему: Козацько-селянські рухи кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер. На кінець XVI ст. активізувалися походи...

Подробнее

Реферат на тему: Українська культура другої половини ХІХ ст. Поступ української культури в цей період, як і життєдіяльність тогочасного суспільства загалом, мав складний, суперечливий характер. Царський уряд усіляко перешкоджав розвиткові української культури, зокрема не допускаючи її у навчальні заклади, театри,...

Подробнее

Реферат на тему: Племена скіфів. Античні держави у Північному Причорномор’ї В І тис. до н.е. на території України з’являються перші залізні знаряддя праці. До цього часу вона була заселена різною за походженням людністю. Тут жили, зокрема, пращури слов’ян — місцеві...

Подробнее

Реферат на тему: Українська культура початку ХХ ст. Розвиток української культури був невід’ємною складовою тих загальних процесів, які проходили в країні. Ці процеси мали складний, неоднозначний характер: досягнення супроводжувалися значними труднощами й перепонами, і сфера культури, природно, не була винятком....

Подробнее

Реферат на тему: Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин. Антикріпосницька боротьба в першій половині ХІХ ст. У першій половині XIX ст. Україна входила до складу двох імперій — Російської та Австрійської. У 1796 р. були ліквідовані намісництва і створені губернії...

Подробнее

Реферат на тему: Україна і загострення кризи Радянської системи (1965-1985) З усуненням в 1964 р. від влади М.Хрущова і закінчення так званого «великого десятиліття» настала майже 20-літня «ера» Л.Брежнєва. Вона почалася за знайомим сценарієм: звинувачення попередників, заяви нового керівництва про...

Подробнее
Страница 63 из 185« Первая...102030...6162636465...708090...Последняя »