Реферат на тему: Актуальні проблеми дослідження джерельної бази сучасного історичного краєзнавства По-перше, власне історичне краєзнавство виділилось із загального краєзнавства. Сталась переорієнтація об’єктів дослідження. Відомо, що ще Постановою Раднаркому РРФСР від 30 березня 1931 р. перед краєзнавцями ставилось завдання «вивчення продуктивних...

Подробнее

Реферат на тему: Історія українського права в дослідженнях М.Ф.Владимирського-Буданова Науковий доробок М.Ф.Владимирського-Буданова вже був предметом дослідження в історіографії. Перші підсумки результатів діяльності, загальний аналіз творчості та огляд і оцінка вартості зібраних ним джерел були вміщені в некролозі І.А.Малиновського на смерть...

Подробнее

Реферат на тему: Вплив творчості Михайла Драгоманова на формування правових поглядів В`ячеслава Липинського (До питання про неперервність процесу розвитку української правової думки) В Акті проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. підкреслено, що створення Української держави є продовженням тисячолітньої традиції...

Подробнее

Реферат на тему: Історія археографії як наукова проблема та вивчення історіографічного процесу Зрозуміло, погляд на історію дисципліни як на явище, розвиток якого триває в соціокультурному вакуумі, детермінований насамперед суспільно-політичною ситуацією, потрактованою в традиціях позитивістської історіографії, не міг привести до розгляду...

Подробнее

Реферат на тему: «Польські аннали» Веспасіана Коховського як джерело до історії України середини і третьої чверті XVIII ст. Важливою науковою проблемою дослідження цього історичного періоду продовжує залишатися всебічне вивчення її джерельної бази. І справа полягає не тільки у залученні до...

Подробнее

Реферат на тему: Старшинський реєстр 1736 року До уваги пропонується список генеральної старшини та бунчукових товаришів, складений влітку 1736 року у Генеральній військовій канцелярії. Цей список вже відомий науковцям, але його археографічна публікація робиться вперше. Сподіваюсь, він стане у нагоді...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми політичної історії Великого князівства литовського у науковій спадщині С.М.Соловйова Якщо звернутися до історії даного регіону доби пізнього Середньовіччя і початку Нового часу, то першочергова увага має належати дослідженню історії Великого князівства Литовського (далі-ВКЛ). Протягом вказаної доби...

Подробнее

Реферат на тему: Кілька листів з історії Війська Запорозького першої третини XVII ст. Написання даних листів припадає на період з 1611 по 1633 р. П`ять документів вийшли з козацького середовища (авторами трьох є гетьмани Богдан Конша та Тимофій Орендаренко, по...

Подробнее

Реферат на тему: В`ячеслав Липинський – ідеолог української демократичної хліборобської партії Але орієнтація на соціалізм і федерацію в конкретних умовах 1917 р. була безперспективною. Вона вела український національно-визвольний рух у глухий кут, у безвихідь. Проте це мало хто розумів. Мало...

Подробнее

Реферат на тему: Осип Назарук: Обираючи консерватизм Його численні праці із суспільно – політичної проблематики (“Що то є суспільні кляси, боротьба кляс, буржуазія, пролетаріат і організація” (1907), “Що є народ або нація” (1911), “Військо і політика” (1919), “Греко – Католицька...

Подробнее
Страница 54 из 185« Первая...102030...5253545556...607080...Последняя »