Сповідна книга Старокодацької запорозької хрестової наміснії 1766 року як джерело до вивчення історії поселень вольностей військових (реферат)

0 Comment on Сповідна книга Старокодацької запорозької хрестової наміснії 1766 року як джерело до вивчення історії поселень вольностей військових (реферат)

Реферат на тему: Сповідна книга Старокодацької запорозької хрестової наміснії 1766 року як джерело до вивчення історії поселень вольностей військових Крім того, метричні та сповідні книги є важливим джерелом для дослідження історичної антропонімії, а особливо, генеалогії, оскільки містять у собі найповнішу...

Continue Reading

Свідчення використання протикорабельної артилерії у матеріалах Богородицької фортеці (реферат)

0 Comment on Свідчення використання протикорабельної артилерії у матеріалах Богородицької фортеці (реферат)

Реферат на тему: Свідчення використання протикорабельної артилерії у матеріалах Богородицької фортеці Судноплавство по Дніпру вже в середині XVII сторіччя набуло високого професійного рівня, про що свідчить багатий документальний матеріал, насамперед опис підготовки та проведення морських походів козацької доби, питання стратегії...

Continue Reading

Поєднання християнських і язичницьких мотивів в орнаментах рушників центральної Чигиринщини (реферат)

0 Comment on Поєднання християнських і язичницьких мотивів в орнаментах рушників центральної Чигиринщини (реферат)

Реферат на тему: Поєднання християнських і язичницьких мотивів в орнаментах рушників центральної Чигиринщини Протягом багатовікової історії мистецтва прямий, безпосередній зміст символічних зображень поступово стирався. Однак, хоча орнаментальні форми дійшли до нас дещо трансформованими можливо, більш абстрактними, символіка їх в основному...

Continue Reading

Джерела до історії Запоріжжя часів Нової Січі (реферат)

0 Comment on Джерела до історії Запоріжжя часів Нової Січі (реферат)

Реферат на тему: Джерела до історії Запоріжжя часів Нової Січі Поряд з широко відомими публікаціями про Петра Калнишевського, які побачили світ наприкінці XIXстоліття і були своєрідною даниною пам’яті запорозькому козацтву національно-патріотично налаштованої інтелігенції, П.С.Єфименка, Д.І.Яворницького, Ф.Ніколайчика, В.О.Біднова, значно доповнили і...

Continue Reading

Діяльність М.О.Корфа в земських установах Катеринославської губернії (реферат)

0 Comment on Діяльність М.О.Корфа в земських установах Катеринославської губернії (реферат)

Реферат на тему: Діяльність М.О.Корфа в земських установах Катеринославської губернії На фоні досить докладно вивченої педагогічної та освітньої активності М.О.Корфа в тіні залишилась участь М.О.Корфа в роботі земських установ Катеринославської губернії. Однак на певному етапі життя земство мало не менше...

Continue Reading

Московська держава і козацько-татарський військовий союз (реферат)

0 Comment on Московська держава і козацько-татарський військовий союз (реферат)

Реферат на тему: Московська держава і козацько-татарський військовий союз Ще одним сприятливим для Московії фактором виявився чимраз дужчий тиск українського козацтва на мусульманських сусідів. Провокуючи ускладнення міжнародних відносин у реґіоні, поступово перетворюючись на суб`єкт останніх [2], втручаючись від 70-х рр....

Continue Reading

Церква Петра і Павла: історія та археологія (реферат)

0 Comment on Церква Петра і Павла: історія та археологія (реферат)

Реферат на тему: Церква Петра і Павла: історія та археологія На малюнку Чигирина з літопису Самійла Величка [2, с. 233| можна побачити біля підніжжя гори невеличку церкву з одним верхом, до якої веде стежка від Верхнього замку, а позаду —...

Continue Reading

Проблема діяльності православної церкви на Закарпатті в російській історіографії (реферат)

0 Comment on Проблема діяльності православної церкви на Закарпатті в російській історіографії (реферат)

Реферат на тему: Проблема діяльності православної церкви на Закарпатті в російській історіографії На початку ХХ ст. на Закарпатті розпочався православний рух. Відродженню православної церкви сприяло цілий ряд факторів: важке соціально-економічне становище; безпосередній зв’язок із православним рухом в Америці; латинізація греко-католицького...

Continue Reading

Український народолюбець Борис Грінченко на Катеринославщині (реферат)

0 Comment on Український народолюбець Борис Грінченко на Катеринославщині (реферат)

Реферат на тему: Український народолюбець Борис Грінченко на Катеринославщині Для нас особливо цікаво те, що становлення Б.Д.Грінченка як громадського діяча, педагога й літератора проходило й на Катеринославщині, де Борис Дмитрович перебував з 1887 р. до 1893 р. Про практичну діяльність...

Continue Reading

В.Г. Поставний — вчений і педагог (реферат)

0 Comment on В.Г. Поставний — вчений і педагог (реферат)

Реферат на тему: В.Г. Поставний — вчений і педагог Народився В.Г.Поставний у сім’ї військовослужбовця в м. Полтаві у березні 1924 року. Специфічні, досить жорсткі умови життя загартували його характер, виховали зібраність, організованість, вміння долати життєві труднощі. Після закінчення військової служби...

Continue Reading