Східногалицьке село міжвоєнної доби:стратегія виживання українців в умовах поневолення (реферат)

0 Comment on Східногалицьке село міжвоєнної доби:стратегія виживання українців в умовах поневолення (реферат)

Реферат на тему: Східногалицьке село міжвоєнної доби:стратегія виживання українців в умовах поневолення Широкий доступ до архівних документів відкрив можливості для відтворення об’єктивної картини історії українського селянства. Всебічний аналіз матеріалів дозволяє зрозуміти складність політичної ситуації, в якій українська спільнота зберегла свою...

Continue Reading

Історія української гривні (реферат)

0 Comment on Історія української гривні (реферат)

Реферат на тему: Історія української гривні Паперові грошові знаки – об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. Специфічний характер історичного розвитку України дістав відбиток на її грошових...

Continue Reading

Становлення молодіжних товариств у міжвоєнний період (реферат)

0 Comment on Становлення молодіжних товариств у міжвоєнний період (реферат)

Реферат на тему: Становлення молодіжних товариств у міжвоєнний період Одним із пріоритетних напрямів діяльності культурно-освітніх організацій упродовж 20-30 років ХХ століття на Волині було просвітництво, що ставило основним завданням підвищення загальноосвітнього і культурного рівня, ліквідацію неписьменності, боротьбу за рідну школу,...

Continue Reading

Зародження фінансових відносин Київської Русі (реферат)

0 Comment on Зародження фінансових відносин Київської Русі (реферат)

Реферат на тему: Зародження фінансових відносин Київської Русі Легендами овіяний образ княгині київської, дружини князя Ігоря — Ольги, мудрої державної діячки, керівника і воїна, її діяльність залишила помітний слід у східнослов’янській історії Х ст. Давньоруська держава, що дісталася у спадок...

Continue Reading

Учні в роботі соціал-демократичних осередків Придунав’я (поч. ХХ ст.) (реферат)

0 Comment on Учні в роботі соціал-демократичних осередків Придунав’я (поч. ХХ ст.) (реферат)

Реферат на тему: Учні в роботі соціал-демократичних осередків Придунав’я (поч. ХХ ст.) Початок ХХ ст. був відзначений радикалізацією настроїв учнівської молоді. Політичні партії намагалися залучити радикально налаштованих учнів до своєї діяльності. Молодь пропагувала ідеї провідних політичних сил, надавала допомогу місцевим...

Continue Reading

Вплив суспільно-політичної обстановки в країні на земську діяльність з підвищення кваліфікації народних вчителів на Лівобережній Україні (друга полови

0 Comment on Вплив суспільно-політичної обстановки в країні на земську діяльність з підвищення кваліфікації народних вчителів на Лівобережній Україні (друга полови

Реферат на тему: Вплив суспільно-політичної обстановки в країні на земську діяльність з підвищення кваліфікації народних вчителів на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Важливою частиною роботи органів місцевого самоуправління (земств) у другій половині ХІХ — на початку...

Continue Reading

Східногалицьке село міжвоєнної доби:стратегія виживання українців в умовах поневолення (реферат)

0 Comment on Східногалицьке село міжвоєнної доби:стратегія виживання українців в умовах поневолення (реферат)

Реферат на тему: Східногалицьке село міжвоєнної доби:стратегія виживання українців в умовах поневолення Широкий доступ до архівних документів відкрив можливості для відтворення об’єктивної картини історії українського селянства. Всебічний аналіз матеріалів дозволяє зрозуміти складність політичної ситуації, в якій українська спільнота зберегла свою...

Continue Reading

В.О. Ґеринович, у лавах Австро-Угорської армії 1915-1917 рр. (реферат)

0 Comment on В.О. Ґеринович, у лавах Австро-Угорської армії 1915-1917 рр. (реферат)

Реферат на тему: В.О. Ґеринович, у лавах Австро-Угорської армії 1915-1917 рр. Ще й досі, незважаючи на тривале становлення української незалежної держави, панує негативний стереотип по відношенню до українців, які боролися за свободу України в складі австро-угорської армії, легіоні Українських Січових...

Continue Reading

Аграрне питання в політиці центральної ради (реферат)

0 Comment on Аграрне питання в політиці центральної ради (реферат)

Реферат на тему: Аграрне питання в політиці центральної ради Національно-визвольний рух українців 1917–1921 рр. – Українська національно-демократична революція та боротьба за збереження державної незалежності – це героїчна і водночас трагічна сторінка нашої історії. 90 років минуло з тих пір. Зі...

Continue Reading

В.О. Ґеринович, у лавах Австро-угорської армії 1915-1917 рр. (реферат)

0 Comment on В.О. Ґеринович, у лавах Австро-угорської армії 1915-1917 рр. (реферат)

Реферат на тему: В.О. Ґеринович, у лавах Австро-угорської армії 1915-1917 рр. Ще й досі, незважаючи на тривале становлення української незалежної держави, панує негативний стереотип по відношенню до українців, які боролися за свободу України в складі австро-угорської армії, легіоні Українських Січових...

Continue Reading