Віче (реферат)

0 Comment on Віче (реферат)

Реферат на тему: Віче 1. Вступні зауваження Наш загальний погляд на політичний устрій Київської Русі як типової феодальної монархії, наша критика поняття городової волості, що випливає не з уявлення про місто як передусім увесь центр феодального панування, нарешті, наше загальне...

Continue Reading

Революція 1917 року (реферат)

0 Comment on Революція 1917 року (реферат)

Реферат на тему: Революція 1917 року На початку 1917 року в Петербурзі скупчилося коло 200.000 «запасних» солдатів, яких мали навесні відрядити на фронт. Жили вони одним життям з населенням міста і легко піддавалися революційній пропаганді, також і большевицькій. У місті...

Continue Reading

Воєнні події на Україні (реферат)

0 Comment on Воєнні події на Україні (реферат)

Реферат на тему: Воєнні події на Україні Невдала для балканських слов’ян війна 1912-1913 рр. зміцнила становище Австро-Угорщини. Вона створила нову державу — Албанію, яка позбавила Сербію виходу до Адріятицького моря. Відносини між слов’янами і урядом цісаря Франца-Йосифа щораз більше напружувались....

Continue Reading

Організація управління дофеодальний період (реферат)

0 Comment on Організація управління дофеодальний період (реферат)

Реферат на тему: Організація управління дофеодальний період В дофеодальний період поширилась так звана десяткова система управління. Ця система була свого роду військово-адміністративною системою: тисяцькі були начальниками гарнізонів, розставлених в основних центрах Київської Русі; соцькі командували окремими військовими частинами. Само собою...

Continue Reading

Виникнення і розвиток князівського землеволодіння (реферат)

0 Comment on Виникнення і розвиток князівського землеволодіння (реферат)

Реферат на тему: Виникнення і розвиток князівського землеволодіння Таким чином, як ми бачили, загальним ходом суспільно-економічного розвитку в дофеодальний період Київської Русі були створені передумови для розкладу сільської общини і для виникнення великого феодального землеволодіння. Але і в XI, і...

Continue Reading

Техніка сільського господарства (реферат)

0 Comment on Техніка сільського господарства (реферат)

Реферат на тему: Розклад сільської общини I. Розвиток ремесла Одним з найбільших показників розкладу сільської общини в дофеодальний період Київської Русі, який (розклад) почався тоді, є відокремлення ремесла від землеробства, підвищення продуктивності праці ремісників і поліпшення якості продукції. Археологічні дані...

Continue Reading

Напередодні революції 1917 року (реферат)

0 Comment on Напередодні революції 1917 року (реферат)

Реферат на тему: Напередодні революції 1917 року Війна затягувалася. Фронти стояли майже без змін. У травні 1916 року, знову на вимогу союзників, російські війська південно-західнього фронту, під проводом генерала А. Брусілова, завдали австрійцям тяжких поразок і зайняли широку смугу Галичини...

Continue Reading

Доба реакції (реферат)

0 Comment on Доба реакції (реферат)

Реферат на тему: Доба реакції Незабаром після проголошення маніфесту 17 жовтня 1905 року почалася реакція. Царський уряд уживав всіх заходів, щоб обмежити права, які обіцяно у маніфесті, і привернути абсолютне самодержавство. Це виявилося у самому титулі царя, в якому залишили...

Continue Reading

Феодальні з’їзди (реферат)

0 Comment on Феодальні з’їзди (реферат)

Реферат на тему: Феодальні з’їзди Князі не були обмежені «будь-якими установами, але повсякденна їх діяльність контролювалась і спрямовувалась верхівкою класу феодалів — дружиною і боярством, що оточували князя. Але в деяких випадках, коли треба було розв’язувати питання надзвичайної політичної ваги...

Continue Reading

Посилення революційних настроїв (реферат)

0 Comment on Посилення революційних настроїв (реферат)

Реферат на тему: Посилення революційних настроїв Початок XX століття позначився в Україні швидким ростом визвольного руху. Цей рух знаходив різні форми й різні шляхи, але спільним було те, що вся Україна — і Східня, і Західня — в більшій або...

Continue Reading