Економічне вчення меркантилізму (реферат)

0 Comment on Економічне вчення меркантилізму (реферат)

Реферат на тему: Економічне вчення меркантилізму • Історичні умови виникнення меркантилізму • Визначальні ознаки теорії та практики меркантилізму • Особливості розвитку ідей меркантилізму в європейських країнах Починаючи з XIV ст. в економіці передових країн Західної Європи натуральне господарство витіснялося товарно-грошовими...

Continue Reading

Сучасні неокласичні економічні концепції (реферат)

0 Comment on Сучасні неокласичні економічні концепції (реферат)

Реферат на тему: Сучасні неокласичні економічні концепції • Загальна характеристика нової неокласики • Монетаристська концепція М. Фрідмена • Економічна теорія пропозиції • Своєрідність теорії раціональних очікувань Повернення до теоретичних шкіл і поглядів, які обстоюють ринкові механізми регулювання економіки, було зумовлене...

Continue Reading

Пролетарська політична економія К. Маркса (реферат)

0 Comment on Пролетарська політична економія К. Маркса (реферат)

Реферат на тему: Пролетарська політична економія К. Маркса • Умови виникнення та ідейні витоки марксизму • Дослідження товару, вартості й додаткової вартості та модифікація трудової теорії класичної школи • Вчення К. Маркса про капітал і відтворення • Основні економічні ідеї...

Continue Reading

Економічна думка епохи феодалізму (реферат)

0 Comment on Економічна думка епохи феодалізму (реферат)

Реферат на тему: Економічна думка епохи феодалізму • Економічні погляди китайських і арабських учених в епоху середньовіччя • Економічна думка західноєвропейського середньовіччя • Економічна думка Росії та України за часів феодалізму • Соціальні утопії пізнього середньовіччя Феодалізм охоплював період від...

Continue Reading

Виникнення і розвиток маржиналізму (реферат)

0 Comment on Виникнення і розвиток маржиналізму (реферат)

Реферат на тему: Виникнення і розвиток маржиналізму • Історичні умови виникнення маржиналізму та його методологія • Австрійська школа маржиналізму: основна проблематика досліджень • Кембриджська школа маржиналізму та поява неокласичного аналізу • Американська школа маржиналізму й теорія граничної продуктивності • Математична...

Continue Reading

Економічні теорії неолібералізму (реферат)

0 Comment on Економічні теорії неолібералізму (реферат)

Реферат на тему: Економічні теорії неолібералізму • Загальна характеристика шкіл неолібералізму • Спільні ознаки й відмінності англомовного та німецького неолібералізму • Економічна концепція В. Ойкена • Соціальне ринкове господарство: теоретична модель і практична реалізація Неолібералізм прийшов на зміну старому економічному...

Continue Reading

Класична школа економічної науки: зародження й розквіт (реферат)

0 Comment on Класична школа економічної науки: зародження й розквіт (реферат)

Реферат на тему: Класична школа економічної науки: зародження й розквіт Зародження ідей класичної школи у працях В. Петті та Буагільбера • Економічне вчення фізіократичної школи у Франції • Розквіт класичної школи: А. Сміт і його економічна система Класична буржуазна...

Continue Reading

Кейнсіанська теоретична революція 30-х років XX ст. та її вплив на світову економічну думку (реферат)

0 Comment on Кейнсіанська теоретична революція 30-х років XX ст. та її вплив на світову економічну думку (реферат)

Реферат на тему: Кейнсіанська теоретична революція 30-х років XX ст. та її вплив на світову економічну думку • Історичні умови виникнення та методологічні принципи кейнсіанства • Мокро економічний аналіз і державне регулювання: вихідні теоретичні принципи • Теорія мультиплікатора Дж. М....

Continue Reading

Нова історична школа та соціальний напрямок у Німеччині (реферат)

0 Comment on Нова історична школа та соціальний напрямок у Німеччині (реферат)

Реферат на тему: Нова історична школа та соціальний напрямок у Німеччині • Умови виникнення та методологія нової історичної школи • Консервативне та ліберальне крило катедер-соціалізму • Соціальний напрямок у політичній економії Розвиток капіталізму в Німеччині отримав новий поштовх через воєнну...

Continue Reading

Соціально-інституціональний напрямок в економічній думці (реферат)

0 Comment on Соціально-інституціональний напрямок в економічній думці (реферат)

Реферат на тему: Соціально-інституціональний напрямок в економічній думці • Загальна характеристика інституціоналізму • Соціально-психологічний інституціоналізм Т. Веблена • Соціально-правовий інституціоналізм Дж. Коммонза • Школа кон ‘юнктури (емпіричний інституціоналізм) У. Мітчелла • Післявоєнні інституціональні концепції • Дж. К. Гелбрейт: «нове індустріальне...

Continue Reading