Економічні теорії західноєвропейської соціал-демократії (реферат)

0 Comment on Економічні теорії західноєвропейської соціал-демократії (реферат)

Реферат на тему: Економічні теорії західноєвропейської соціал-демократії • Виникнення й сутність ревізіонізму • Європейський соціал-демократичний рух і його представники • Ліворадикальний напрямок європейської соціал-демократії Виникнення ревізіонізму, батьком якого став Едуард Бернштейн (1850—1932), тісно пов’язане зі складними процесами становлення й розвитку...

Continue Reading

Економічна думка стародавнього світу (реферат)

0 Comment on Економічна думка стародавнього світу (реферат)

Реферат на тему: Економічна думка стародавнього світу • Характеристика економічного життя перших цивілізацій • Економічна думка Стародавнього Сходу • Економічна думка античного світу Зародження економічної думки збігається зі становленням людського суспільства. Початок викладу історії економічної думки пов’язаний з виникненням перших...

Continue Reading

Розвиток ідей класичної школи (перша половина XIX ст.) (реферат)

0 Comment on Розвиток ідей класичної школи (перша половина XIX ст.) (реферат)

Реферат на тему: Розвиток ідей класичної школи (перша половина XIX ст.) • Різноманітність економічних поглядів «смітіанців » • Розвиток ідей класичної школи в Англії (Т. Р. Мальтус, Д. Рікардо) • Розвиток ідей класичної школи у Франції (Ж. Б. Сей, С....

Continue Reading

Розвиток економічної думки в Росії та Україні наприкінці XIX — на початку XX ст. (реферат)

0 Comment on Розвиток економічної думки в Росії та Україні наприкінці XIX — на початку XX ст. (реферат)

Реферат на тему: Розвиток економічної думки в Росії та Україні наприкінці XIX — на початку XX ст. • Легальний марксизм і народництво: ідейне протистояння • Пропаганда марксового вчення: М. Зібер і Г. Плеханов • Економічні погляди М. Туган-Барановського • Економіко-математичні...

Continue Reading

Економічні теорії фашизму (реферат)

0 Comment on Економічні теорії фашизму (реферат)

Реферат на тему: Економічні теорії фашизму • Ідейні витоки фашистських економічних концепцій • Економічні доктрини німецького та італійського фашизму • Соціальна роль фашизму та його модифікації Сутність економічних теорій фашизму зводиться до теоретичного виправдання економічної політики фашистських держав і формування...

Continue Reading

Україна – центр становлення і поширення стародавніх землеробських цивілізацій (контрольна)

0 Comment on Україна – центр становлення і поширення стародавніх землеробських цивілізацій (контрольна)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з економічної історії на тему: “Україна – центр становлення і поширення стародавніх землеробських цивілізацій” ПЛАН Вступ 1. Трипільська цивілізація – одна з найперших землеробських цивілізацій на території України 2. Особливості розвитку кіммерійських, скіфсько-сармато-античних та ранньослов’янських цивілізацій на території...

Continue Reading

Виникнення та загальна характеристика неолібералізму: В.Ойкен, Л.Ерхард (реферат)

0 Comment on Виникнення та загальна характеристика неолібералізму: В.Ойкен, Л.Ерхард (реферат)

Реферат на тему: Виникнення та загальна характеристика неолібералізму: В.Ойкен, Л.Ерхард Основоположником неоліберального напрямку німецької економічної теорії по праву вважають Вальтера Ойкена, який у повоєнні роки заснував цілу школу, що займалась проблемами впровадження в життя неоліберальних ідей. Вальтер Ойкен (1891—1950) вивчав...

Continue Reading

Внесок українських вчених у розвиток світової економічної думки (реферат)

0 Comment on Внесок українських вчених у розвиток світової економічної думки (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Внесок українських вчених у розвиток світової економічної думки” ПЛАН 1. Економічна думка в Україні ХІХ – поч.. ХХ ст. 2. Економічна думка  України 20 –90-х рр. ХХ ст. 3. Економічна думка українського зарубіжжя. 1. Економічна думка в Україні...

Continue Reading

Теорія “соціального ринку господарства” і В.Ойкне, Л.Ерхард (реферат)

0 Comment on Теорія “соціального ринку господарства” і В.Ойкне, Л.Ерхард (реферат)

Реферат на тему: “Теорія “соціального ринку господарства” і В.Ойкне, Л.Ерхард” Особливостями німецького неолібералізму є те, що представники «цієї течії не обмежуються методологією неокласиків, а застосовують також інституціональні підходи, розроблені ще історичною школою. Німецька неоліберальна теорія поєднує ідеї сильної держави, що...

Continue Reading

Особливості економічних реформ першої четверті XVIII ст.. у Росії та Україні (контрольна)

0 Comment on Особливості економічних реформ першої четверті XVIII ст.. у Росії та Україні (контрольна)

Контрольна робота по курсу: “Економічна історія” тема: Особливості економічних реформ першої четверті XVIII ст.. у Росії та Україні Зміст: 1. Проведення управлінської реформи 2. Особливості грошової і фінансової реформи 3. Розвиток мануфактурного виробництва 4. Список літератури — 16 Проведення управлінської...

Continue Reading