Адвокатська діяльність в Україні (курсова)

0 Comment on Адвокатська діяльність в Україні (курсова)

Міністерство освіти і науки України Академія муніципального управління Кафедра теорії держави і права та конституційного права Курсова роботи із дисципліни «Юридична деонтологія» на тему: «Адвокатська діяльність в Україні» Підготувала: Студентка групи Ю-11 Карпенко І. В. Перевірила: Доцент Клименко О. В....

Continue Reading

Теорія держави і права (книга)

0 Comment on Теорія держави і права (книга)

Теорія держави і права Глава І. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА § 1. Система і функції юридичної науки Юридична наука, до системи якої входить загальна теорія держави і права, є однією з суспільних наук. На відміну від...

Continue Reading

Романовская В.Б., Курзенин Э.Б. 2000 — Основы римского частного права (книга)

0 Comment on Романовская В.Б., Курзенин Э.Б. 2000 — Основы римского частного права (книга)

Романовская В.Б., Курзенин Э.Б. 2000 — Основы римского частного права ПРЕДИСЛОВИЕ Настоящее учебное пособие рассчитано на студентов дневной и заочной форм обучения, осваивающих курс римского нрава в сжатом объеме — до 32 академических часов аудиторных занятий. Такой объем не позволяет...

Continue Reading

Покровский И.А. 1999 — История римского права (книга)

0 Comment on Покровский И.А. 1999 — История римского права (книга)

Покровский И.А. 1999 — История римского права СОДЕРЖАНИЕ HYPERLINK «http://rome.webzone.ru/publik/pokrov/pokr01-00.htm» ИОСИФ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОКРОВСКИЙ И ИЗУЧЕНИЕ РИМСКОГО ПРАВА В РОССИИ 5 HYPERLINK «http://rome.webzone.ru/publik/pokrov/pokr01-00.htm» \l «01» Предисловие к 1-му изданию 12 HYPERLINK «http://rome.webzone.ru/publik/pokrov/pokr01-00.htm» \l «02» Предисловие к 3-му изданию 12 HYPERLINK «http://rome.webzone.ru/publik/pokrov/pokr01-00.htm»...

Continue Reading

Римское право (книга)

0 Comment on Римское право (книга)

Римское право {ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС РИМСКОЕ ПРАВО} {ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ КУРСА РИМСКОЕ ПРАВО} {ТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ПРАВА} {ТЕМА 4. РИМСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС} {ТЕМА 5. ЛИЦА} {ТЕМА 6.РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ} {ТЕМА 7. ВЕЩНОЕ ПРАВО} {ТЕМА 8.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО...

Continue Reading

Шаповалова — Римське право (книга)

0 Comment on Шаповалова — Римське право (книга)

Шаповалова — Римське право Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА План Предмет римського приватного права. Рецепція римського права. Значення римського приватного права для сучасного правника. Поняття та види джерел права. Звичаєве право і закон. Едикти магістратів. Діяльність...

Continue Reading

Б.Й.Тищик, Є.М.Орач — Римське приватне право 2000 (книга)

0 Comment on Б.Й.Тищик, Є.М.Орач — Римське приватне право 2000 (книга)

Б.Й.Тищик, Є.М.Орач — Римське приватне право 2000 ПЕРЕДМОВА Право Стародавнього Риму — яскрава сторінка світової історії. Понад дві тисячі років тому на основі рабовласницького способу виробництва склалася і розвивалася правова система, в якій найбільших успіхів досягла розробка низки галузей і...

Continue Reading

Омельченко О.А. 2000 — Римское право (книга)

0 Comment on Омельченко О.А. 2000 — Римское право (книга)

Омельченко О.А. 2000 — Римское право ПРЕДИСЛОВИЕ Предлагаемый учебник охватывает основные вопросы начального курса римского права, которым ограничено изучение этого предмета в безусловном большинстве юридических вузов современной России. В отличие от всех существующих и доступных ныне учебных пособий по предмету,...

Continue Reading

О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов 2003 — Римське право (книга)

0 Comment on О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов 2003 — Римське право (книга)

О.А.Підопригора, Є.О.Харитонов 2003 — Римське право Римське право належить до тих унікальних витворів людського генія, котрі на кшталт семи чудес світу є найвищими досягненнями цивілізації — віхами на шляху прогресу. Довершеність цієї системи права, що ґрунтувалась на ідеях природного права,...

Continue Reading