Реферат на тему: Особливості лексичного вираження концепту “Thunderstorm” (на матеріалі іменників сучасної англійської мови) На сучасному етапі розвитку мовознавства закріпився підхід до розгляду лінгвальних явищ, який передбачає вивчення людського чинника в мові. Зокрема, це стосується відображення та інтерпретації навколишнього світу...

Подробнее

Реферат на тему: Paris, capitale de la France Le centre politique, administratif, commercial et culturel de la France est Paris. C’est une ville ancienne, fondee par les Romains. Paris est situe sur la Seine qui divise la ville en deux...

Подробнее

Реферат на тему: Micro economie — macro-economie La micro-economie est la partie de l’analyse economique qui etudie le comportement des unites economiques telles que: le consommateur, le chef d’entreprise, le travailleur, etc. La micro-economie analyse comment ces unites s’informent, disposent...

Подробнее

Реферат на тему: Publicite Les decisions commerciales ont besoin de s’appuyer sur une information. Cette information porte sur les clients, les fournisseurs, les distributeurs et les concurrents. L’entreprise doit savoir reagir a n’importe quelle modification au marche (emballage, prix des...

Подробнее

Реферат на тему: Речення з предикатами дебітивності Мова творів Марка Черемшини – важливий засіб художнього відтворення реальної дійсності. Прагнення митця слова найточніше відтворити мову своїх героїв, передати її у живому звучанні, зберегти її природну красу знайшло втілення у лексичних, фонетичних,...

Подробнее

Реферат на тему: Лексико-семантичні особливості евфемізмів з зоонімними компонентами З точки зору семантики в основі утворення евфемізмів лежить елевація найменування порівняно з поняттям. Мовець ніби посилює позитивний ефект, тобто створює невідповідність між найменуванням і поняттям, в результаті чого найменування стає...

Подробнее

Реферат на тему: La situation geographique de la France La France occupe le territoire de 551225 km2 et represente par sa superficie le plus grand Etat de l’Europe apres l’Ukraine. La France est limitee au nord-ouest par la Belgique, le...

Подробнее

Реферат на тему: Les plus grandes villes de la France Les plus grandes villes de la France sont: Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice. Paris est d’abord la capitale politique, le siege du gouvernement, des grandes administrations, des ambassades etrangeres....

Подробнее

Реферат на тему: Main elements of a literary text Plan 1. The short story genre. The theme. 2. The message. 3. Tonal system. 4. The plot and its structure. 5. System of images. The means of characterization. 1. A short...

Подробнее

Реферат на тему: Мультиплікативний вид предикатної множинності (на матеріалі сучасної англійської мови) Мультиплікативний вид предикатної множинності, за В. Храковським, описує серію (мікро)дій, які повторюються через відносно невеликі інтервали часу і залишаються тотожними протягом всього періоду їх здійснення. Мультиплікативами називаємо предикати...

Подробнее
Страница 50 из 135« Первая...102030...4849505152...607080...Последняя »