Когнітивний аспект перекладу англійських ідіом з антропонімами (реферат)

0 Comment on Когнітивний аспект перекладу англійських ідіом з антропонімами (реферат)

Реферат на тему: Когнітивний аспект перекладу англійських ідіом з антропонімами Проблема перекладу ідіом завжди була актуальною, оскільки існує певна асиметричність у співвідношенні значень конституентів ідіоми та значення самого вислову, і тому важко зберегти специфіку кожної ідіоми з етномаркованим компонентом при...

Continue Reading

Особливості утворення політичних евфемізмів (на прикладі ідеологічних евфемізмів) (реферат)

0 Comment on Особливості утворення політичних евфемізмів (на прикладі ідеологічних евфемізмів) (реферат)

Реферат на тему: Особливості утворення політичних евфемізмів (на прикладі ідеологічних евфемізмів) Спроби окреслити коло понять екстралінгвістичної дійсності, що підлягають дії вербальної заборони в англійській мові, робилися неодноразово [4; 5; 12; 13], і значна увага приділялася соціолінгвістичному аспекту дослідження евфемії [3;...

Continue Reading

Le budget (реферат)

0 Comment on Le budget (реферат)

Реферат на тему: Le budget Le budget est un document financier rassemblant les previsions de depenses et de recettes pour l’аnneе a venir. En France, des 1862, le budget comme acte legal prend sa forme moderne «Le budget est l’acte...

Continue Reading

Economie de la France (реферат)

0 Comment on Economie de la France (реферат)

Реферат на тему: Economie de la France La France se caracterise par la diversite de ses activites economiques. Vouee a l’agriculture par la richesse de ses sols, elle se situe en ce domaine au premier rang des nations d’Europe occidentale....

Continue Reading

Предикати фатальності у контексті дебітивної модальності (реферат)

0 Comment on Предикати фатальності у контексті дебітивної модальності (реферат)

Реферат на тему: Предикати фатальності у контексті дебітивної модальності Серед різновидів дебітивної модальності (концептів доцільності, необхідності, вимушеності / змушуваності, зобов’язання, повинності) концепт неминучості / невідворотності характеризується найвищим рівнем облігаторності (зокрема фатальності), служить на позначення повинності, яку не можна відвернути, якій...

Continue Reading

Лексико-семантичні угруповання слів на позначення поняття «довкілля» (реферат)

0 Comment on Лексико-семантичні угруповання слів на позначення поняття «довкілля» (реферат)

Реферат на тему: Лексико-семантичні угруповання слів на позначення поняття «довкілля» За останні роки підвищився інтерес українського суспільства до екологічних питань. Термін «the environment» з 40-х років минулого століття почав частіше вживатися в спеціальній літературі. Завдяки цьому зростає кількість людей, які...

Continue Reading

Theoretical preliminaries to literary text interpretation (реферат)

0 Comment on Theoretical preliminaries to literary text interpretation (реферат)

Реферат на тему: Theoretical preliminaries to literary text interpretation Plan 1. Approaches to interpretation of a literary text. 2. Elements of a literary work. Formal and poetic layers. 3. The theory of foregrounding. Foregrounding and automatization. 1. There are two...

Continue Reading

La France: institutions, administrations, culture (реферат)

0 Comment on La France: institutions, administrations, culture (реферат)

Реферат на тему: La France: institutions, administrations, culture La France est une republique unitaire. Le pouvoir gouvernemental est exerce par le president de la Republique. Le president est le chef de l’Etat francais. Il habite et travaille a Paris au...

Continue Reading

Функціонально-семантичне поле дебітивної модальності у сучасній англійській мові (реферат)

0 Comment on Функціонально-семантичне поле дебітивної модальності у сучасній англійській мові (реферат)

Реферат на тему: Функціонально-семантичне поле дебітивної модальності у сучасній англійській мові Статус дебітивної модальності в ієрархії інших модальних значень є неоднозначним і нестійким; лінгвісти по-різному визначають місце дебітивності у системі модальних значень речення. Так, Г. Золотова зазначає, що “модальні значення...

Continue Reading

Каузативний аспект дебітивної модальності (реферат)

0 Comment on Каузативний аспект дебітивної модальності (реферат)

Реферат на тему: Каузативний аспект дебітивної модальності Дебітивність – це різновид модальності, що передає доцільність, необхідність, зумовленість, зобов’язаність, неминучість дії і складається із автономних концептів, кожен з яких характеризується власними семантичними ознаками та наборами засобів вираження. Диференційною ознакою семантичної структури...

Continue Reading