???? ? ??: E??? ?????? o ????e ??????e ?? I???? ????e ?????? ?? ????i ?????iy ???? ???, ???th? c I. I???. I?? ?a?i ??? ? ???e ? ????i ???o??y ? ????th? ????ny ?’??? o?? ???? ??????a. A???th? ???, ? ??ath?...

Подробнее

Реферат на тему: Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e- (electronic). Поява міжнародної комп’ютерної мережі Інтернет докорінно змінила можливості сучасної людини: вона може працювати, займатися бізнесом, купувати, здобувати освіту, отримувати необхідну інформацію, знайомитися та спілкуватися з людьми тощо, не...

Подробнее

Реферат на тему: Кількісний аспект дієслівної множинності Загальні відомості щодо предикатної множинності спостерігаємо ще у О. Єсперсона [18: 243-244]. Є три фундаментальних дослідження, присвячених дієслівній множинності: це монографія В. Дреслера [16], колективна монографія [10] за редакцією В. Храковського та наукове...

Подробнее

Реферат на тему: Вплив явища політичної коректності на утворення евфемізмів в американському варіанті англійської мови В англійській мові, зокрема американському її варіанті, в останні 15 років значного поширення набуло явище політичної коректності (political correctness), яке стало одним з домінуючих джерел...

Подробнее

Реферат на тему: Псевдоевфемія у сучасній англійській мові Збагачення словникового складу сучасної англійської мови здійснюється значною мірою внаслідок явища вторинної номінації, одним з видів якої є евфемія. «Словарь лингвистических терминов» О.С.Ахманової [1] визначає евфемізм як троп, що полягає у непрямому,...

Подробнее

Реферат на тему: Предикати вимушеності у семантичній структурі речення Вимушеність – автономний концепт дебітивної модальності із власним «арсеналом» вираження та диференційними смислами. Значення вимушеності виникає у результаті поєднання «алетичної і деонтичної необхідності» і «даремності (непотрібності) опору з боку виконавця дії»...

Подробнее

Реферат на тему: Позиційна структура речень з предикатами вимушеності та змушуваності Речення з предикатами вимушеності / змушеності (далі — ПВ) передають ситуацію мовлення, коли суб’єкт змушений (вимушений, зобов’язаний) виконувати якусь дію під впливом об’єкта каузації (суспільних чи соціальних обставин, обставин...

Подробнее

Реферат на тему: Питання епістемічної модальності (на матеріалі англійської мови) У межах модальності, як відомо, виділяють її підвиди, розрізняючи “зовнішню” модальність, яка характеризує висловлення в цілому, та “внутрішню” або “внутрішньо-синтаксичну” (В.В. Виноградов, Ш. Баллі, В.Г. Адмоні, Л.С. Єрмолаєва, В.З. Панфілов,...

Подробнее

Реферат на тему: Ономасіологічна нормотвірність соматичних евфемізмів в історії англійської мови Ономасіологічні заміщувачі табуйованої соматичної лексики вкрай рідко потрапляють у поле зору авторів нормативних лексикологій. Однак порушення етикетності у сигніфікатах її прямих відповідників є своєрідним поштовхом до виникнення цікавих номінативних...

Подробнее

Реферат на тему: Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону послідовності У кожній мові є слова, які інстинктивно замовчуються, тому що вважаються непристойними, грубими, надто різкими, нетактовними чи недоречними. І тому об’єкти чи явища, які вони характеризують, часто описуються не прямо,...

Подробнее
Страница 48 из 135« Первая...102030...4647484950...607080...Последняя »