Реферат на тему: Language, thought, and culture Culture Bound. Edited by Joyce Merrill Valdes. Cambridge Language Teaching Library. – Cambridge University Press, 1998. – pp. 3-6. In 1911 when Franz Boas published his Handbook of American Indian Languages, he could...

Подробнее

Реферат на тему: Семантика предикатів повинності В останнє десятиріччя інтерес лінгвістів викликає смислова організація речень з модальним предикатом, що зумовлено насамперед їх неоднозначною семантико-синтаксичною інтерпретацією. Актуальність досліджуваного питання визначається й тим, що воно розглядається на перетині таких фундаментальних для лінгвістичної...

Подробнее

Реферат на тему: Опозиція однократності / багатократності у сучасній аспектології Аспектуальність як понятійна категорія є предметом постійного вивчення науковців (Н. Арутюнової, Б. Баліна, О. Бондарка, В. Гака, І. Долініної, О.Кубрякової, Ю. Маслова, Н. Слюсарєвої, С. Швачко, Б. Комрі, О. Єсперсона,...

Подробнее

Реферат на тему: Словотворчі моделі англомовної комп’ютерної лексики на позначення понять категорій business computing та electronic commerce (на матеріалі комп’ютерного online-словника webopedia) Надзвичайно швидкий прогрес інформаційних та комунікаційних технологій призводить до динамічного розвитку і постійного поповнення комп’ютерної лексики. З’являється велика...

Подробнее

Реферат на тему: Contemporary Linguistics and Cognitive Science Noam Chomsky Sobel S.P. The Cognitive Sciences: An Interdisciplinary Approach. – London; Toronto: Mayfield Publishing Company, 2001. – pp. 159-167. The impetus that set the field of linguistics on its current path...

Подробнее

Реферат на тему: The Development of Linguistics before 19th Century Early history Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. – New York: Cambridge University Press, 1987. – pp. 404-406. A religious or philosophical awareness of language can be found in...

Подробнее

Реферат на тему: Звуконаслідувальні дієслова як засіб вираження категорії кратності Для звуконаслідувальної дієслівної лексики характерні наступні тенденції, зокрема: 1) вивчення дієслів звучання у рамках аналізу сполучуваності звукономінуючих дієслівних лексем на синтагматичному та парадигматичному рівнях (Т. Виноградова, О. Григоренко), 2) вивчення...

Подробнее

Реферат на тему: Структура та особливості французького навчально-методичного комплексу Connexions Сучасний етап освіти характеризується глобальною революцією у викладанні і навчанні. Єдиний освітній простір передбачає уніфікацію навчальних програм, планів, годин і впровадження відповідних методик навчання. Викладачі французької мови не можуть поскаржитись...

Подробнее

Реферат на тему: Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різка зміна руху Сьогоденна епоха розвитку лінгвістики – це, за висловом Ю.Д. Апресяна, безсумнівно, епоха семантики. Послідовний розвиток ціеї тези неминуче призводить до розуміння концепції лінгвістики як науки, до якої входить,...

Подробнее

Реферат на тему: Засоби вираження вторинної номінації у медіа та політичному дискурсах У час глобальних перетворень у всіх сферах людського життя розвиток мов світу, і англійської мови зокрема, значною мірою зумовлений тим впливом, який на них здійснюють соціально-політичні зміни. Вплив...

Подробнее
Страница 47 из 135« Первая...102030...4546474849...607080...Последняя »