Роль каузації в семантичній структурі речень з предикатами повинності (реферат)

0 Comment on Роль каузації в семантичній структурі речень з предикатами повинності (реферат)

Реферат на тему: Роль каузації в семантичній структурі речень з предикатами повинності Незважаючи на велику кількість праць, присвячених модальності, постійна зацікавленість лінгвістів цією категорією пояснюється тим, що в процесі з’ясування одних питань виникає потреба дослідити ще деякі інші, абсолютно не...

Continue Reading

Narrative method (реферат)

0 Comment on Narrative method (реферат)

Реферат на тему: Narrative method Plan 1. Types of narrators. 2. Narration: its types and forms of presentation. The narrative method involves such aspects as a) who narrates the story and b) the way the narrator stands in relation to...

Continue Reading

Особливості тавтологічних зворотів в арамейській поезії (реферат)

0 Comment on Особливості тавтологічних зворотів в арамейській поезії (реферат)

Реферат на тему: Особливості тавтологічних зворотів в арамейській поезії Вивчаючи проблему тавтологічних зворотів в українській мові, ми зустрічаємо не так багато тавтологій, що були запозичені з інших мов. Головним чином, це біблеїзми – звороти, що увійшли до української мови через...

Continue Reading

Linguistics and Other Fields (реферат)

0 Comment on Linguistics and Other Fields (реферат)

Реферат на тему: Linguistics and Other Fields Crystal D. Linguistics. Second ed. Penguin Book, 1990. – pp. 256-267. The main merit of research over the past few years is that people now have a much clearer idea as to what...

Continue Reading

The Subject of Linguistics. Language and Other Communication Systems (реферат)

0 Comment on The Subject of Linguistics. Language and Other Communication Systems (реферат)

Реферат на тему: The Subject of Linguistics. Language and Other Communication Systems The nature of language Widdowson H.G. Linguistics. – Oxford University Press, 1996. – pp. 3-5. Linguistics is the name given to the discipline which studies human language. Two...

Continue Reading

Порівняльний аналіз понять "double-speak" та "euphemism" (реферат)

0 Comment on Порівняльний аналіз понять "double-speak" та "euphemism" (реферат)

Реферат на тему: Порівняльний аналіз понять «double-speak» та «euphemism» Незважаючи на те що існує декілька праць, у яких детально розглядалась проблема феномену «double-speak» [7; 8; 10], у жодній з них не було дано чіткого його визначення. Крім того, цей феномен...

Continue Reading

Актуалізація семи кратності лексико-семантичної групи дієслів зміни положення об’єкту у просторі із застосуванням сили (реферат)

0 Comment on Актуалізація семи кратності лексико-семантичної групи дієслів зміни положення об’єкту у просторі із застосуванням сили (реферат)

Реферат на тему: Актуалізація семи кратності лексико-семантичної групи дієслів зміни положення об’єкту у просторі із застосуванням сили Основними виразниками семи ‘різка зміна положення об’єкту у просторі застосуванням сили’ є предикат throw і його синонімічний ряд toss, plunge, fling, pitch, sling,...

Continue Reading

Twentieth-century linguistics (реферат)

0 Comment on Twentieth-century linguistics (реферат)

Реферат на тему: Twentieth-century linguistics EUROPE AND AMERICA Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. – New York: Cambridge University Press, 1987. – pp. 407-408. Two main approaches to language study, one European, one American, unite to form the modern...

Continue Reading

Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності (реферат)

0 Comment on Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності (реферат)

Реферат на тему: Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності Дебітивність — модальний концепт, що передає доцільність, необхідність, зумовленість, обов’язковість, неминучість дії, складається з автономних мікрополів, які характеризуються диференційними ознаками і власним арсеналом вираження (якщо засоби вираження мікрополів...

Continue Reading

Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різке коливання тіла або частин тіла (реферат)

0 Comment on Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різке коливання тіла або частин тіла (реферат)

Реферат на тему: Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різке коливання тіла або частин тіла Здавна дієслову належить центральне місце серед частин мови. Як зазначає І. Вихованець, “ця центральність випливає з того, що тільки в дієслові зосереджуються всі значеннєві різновиди...

Continue Reading