Функція грошей, як засіб платежу (реферат)

0 Comment on Функція грошей, як засіб платежу (реферат)

Реферат на тему: „Функція грошей, як засіб платежу ” Функція грошей – це певна дія чи „робота” грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення. Засіб платежу — це функція грошей, яка полягає в обслуговуванні погашення різноманітних боргових зобов’язань...

Continue Reading

Природа і функції грошей, грошова система, типи грошових систем (реферат)

0 Comment on Природа і функції грошей, грошова система, типи грошових систем (реферат)

Реферат на тему: Природа і функції грошей, грошова система, типи грошових систем Гроші, природа грошей В економічній теорії існують різні підходи до визначення суті і функції грошей. Так, по-різному трактують суть грошей прихильники трудової теорії вартості і представники інших теорій....

Continue Reading

Сутність та функції сучасниї грошей (курсова робота)

0 Comment on Сутність та функції сучасниї грошей (курсова робота)

Курсова робота на тему: Сутність та функції сучасниї грошей ЗМІСТ ВСТУП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

Continue Reading

Історія української гривні (реферат)

0 Comment on Історія української гривні (реферат)

Реферат на тему: Історія української гривні Зміст HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/» \l «.D0.A7.D0.B0.D1.81.D0.B8_.D0.9A.D0.B8.D1.97.D0.B2.D1.81.D1.8C.D0.BA.D0. BE.D1.97_.D0.A0.D1.83.D1.81.D1.96» 1 Часи Київської Русі HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/» \l «.D0.A7.D0.B0.D1.81.D0.B8_.D0.A3.D0.9D.D0.A0_.D1.82.D0.B0_.D0.94.D0.B8.D 1.80.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.96.D1.97» 2 Часи УНР та Директорії HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/» \l «.D0.93.D1.80.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8F_.D0.B7.D0.B0_.D1.87.D0.B0.D1.81.D1 .96.D0.B2_.D0.A3.D0.9D.D0.A0» 2.1 Гривня за часів УНР HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/» \l «.D0.93.D1.80.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8F_.D0.B7.D0.B0_.D1.87.D0.B0.D1.81.D1...

Continue Reading

Пропозиція грошей на фінансовому ринку. Основні види небанківських фінансових посередників. Методи банківського кредитування. (контрольна робота)

0 Comment on Пропозиція грошей на фінансовому ринку. Основні види небанківських фінансових посередників. Методи банківського кредитування. (контрольна робота)

Контрольна робота Пропозиція грошей на фінансовому ринку. Основні види небанківських фінансових посередників. Методи банківського кредитування. ПЛАН Пропозиція грошей на фінансовому ринку. Основні види небанківських фінансових посередників. Методи банківського кредитування. Пропозиція грошей на фінансовому ринку. Монетарна теорія розглядає пропозицію грошей як...

Continue Reading

Інфляція в Україні (з 2001 по 2005 рр.) (реферат)

0 Comment on Інфляція в Україні (з 2001 по 2005 рр.) (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Інфляція в Україні (з 2001 по 2005 рр.) Проблема інфляції, а відтак і антиінфляційної політики є доволі дискусійною — як у наукових, так і в політичних колах. Одні економісти, зокрема монетаристи, вважають, що інфляція є виключно грошовим...

Continue Reading

Банківська система зарубіжних країн (реферат)

0 Comment on Банківська система зарубіжних країн (реферат)

Реферат Банківська система зарубіжних країн Зміст TOC \o «1-3» \h \z \u HYPERLINK \l «_Toc122278613» Зміст PAGEREF _Toc122278613 \h 1 HYPERLINK \l «_Toc122278614» Вступ PAGEREF _Toc122278614 \h 3 HYPERLINK \l «_Toc122278615» 1. Банківські системи зарубіжних країн. PAGEREF _Toc122278615 \h 3...

Continue Reading

Гроші, їх походження та сутність. Теорії грошей (курсова робота)

0 Comment on Гроші, їх походження та сутність. Теорії грошей (курсова робота)

Курсова робота з курсу Гроші, їх походження та сутність. Теорії грошей. ЗМІСТ TOC \o «1-1» \u Вступ PAGEREF _Toc120083642 \h 4 1. Визначення поняття «гроші». PAGEREF _Toc120083643 \h 5 2. Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку. PAGEREF _Toc120083644 \h...

Continue Reading

Кредитні гроші та їх характеристика. Монетизація ВВП та дефіциту державного бюджету. Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган-Барановського (контрольна робо

0 Comment on Кредитні гроші та їх характеристика. Монетизація ВВП та дефіциту державного бюджету. Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган-Барановського (контрольна робо

Контрольна робота Кредитні гроші та їх характеристика. Монетизація ВВП та дефіциту державного бюджету. Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган-Барановського План 1. Кредитні гроші та їх характеристика 2. Монетизація ВВП та дефіциту державного бюджету 3. Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган-Барановського Теоретичні питання 1. Кредитні...

Continue Reading

Шпаргалки

0 Comment on Шпаргалки

Шпаргалки з курсу «Гроші і кредит» Походження грошей. Роль держави у створення грошей. Ще в літописах часу Аристотеля згадується про гроші. Але дослідження грош. почалось з розвитком капіталізму. Засновниками класичної політекономії були Сміт, Рікардо, Маркс. Виникнення грош. обумовлено було тим,...

Continue Reading