Реферат на тему: Швидкість обігу грошей та чинники, що її визначають Швидкість обігу грошей  — це частота переходу грошей від одного суб’єкта грошових відносин до іншого при обслуговуванні економічних операцій.  період (рік, квартал, місяць). Виходячи з відомого рівняння обміну І....

Подробнее

Реферат на тему: Класичний та неокласичний варіанти кількісної теорії грошей. “Трансакційний варіант“ І.Фішера та “кембріджська версія”. Внесок Д.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Представники другого напряму проблем теорії грошей приймають гроші такими, якими вони є, і досліджують питання, що пов”язані...

Подробнее

Реферат на тему: Закон грошового обігу Грошовий обіг підпорядковується своєму специфічному закону. Сутність його полягає в тому, що протягом даного періоду для безінфляційного  обігу необхідна лише певна, об’єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів. Якщо формалізувати суть цього закону, то...

Подробнее

Реферат на тему: Механізм зміни грошової маси  та грошово-кредитний мультиплікатор Оскільки зміна маси грошей в обороті відчутно впливає на основні економічні процеси важливо усвідомити сам механізм такої зміни —  збільшення чи зменшення маси грошей в обороті. Змінювати масу грошей в...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття, призначення та класифікація комерційних банків України Комерційні банки — кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і депозитів. Комерційні банки здійснюють...

Подробнее

Реферат на тему: Вартість грошей Однією із найскадніших проблем теорії грошей є проблема їх вартості Сучасна світова економічна думка розрізняє два аспекти в питанні про вартість грошей: вартість грошей як грошей і вартість грошей як капіталу. Гроші як капітал набувають...

Подробнее

Реферат на тему: Платіжний баланс, його зміст і роль у механізмі валютного регулювання Платіжний баланс — це макроекономічна модель, яка характеризує зовнішньоекономічне становище держави та відображає економічні стосунки національної економіки з економіками держав світу. Таку модель складають з метою розробки...

Подробнее

Реферат на тему: Організаційно-правові основи центральних банків розвинутих країн світу Головне призначення центрального банку — це управління грошовим оборотом з метою забезпечення стабільного неінфляційного розвитку економіки. Центральний банк впливає на грошовий оборот через зміну пропозиції грошей і зміну ціни грошей....

Подробнее

Електронний підручник для студентів економічних спеціальностей, які навчаються на бакалаврському освітньому рівні. Безкоштовний!

Подробнее

Реферат на тему: Банк як позичальник: формування кредитних ресурсів Здійснювати операції з кредитування господарських суб’єктів і населення банк може лише за наявності відповідних кредитних ресурсів. У цьому плані депозитні операції, тобто операції із залучення коштів на вклади, можуть розглядатися як...

Подробнее
Страница 15 из 42« Первая...10...1314151617...203040...Последняя »