Типи грошових систем та їх еволюція. Системи металевого обігу грошей(біметалізм та монометалізм) (реферат)

0 Comment on Типи грошових систем та їх еволюція. Системи металевого обігу грошей(біметалізм та монометалізм) (реферат)

Реферат на тему: Типи грошових систем та їх еволюція. Системи металевого обігу грошей(біметалізм та монометалізм) У результаті розвитку товарного виробництва та властивих йому економічних відносин грошові системи поступово змінювалися, набували різних форм, які можна класифікувати за кількома критеріями. Залежно від...

Continue Reading

Інструменти грошово-кредитної політики в Україні (реферат)

0 Comment on Інструменти грошово-кредитної політики в Україні (реферат)

Реферат на тему: Інструменти грошово-кредитної політики в Україні Сьогодні всі визнають, що для реалізації свого впливу на економіку держава повинна розробляти відповідну економічну політику. Зблизились позиції і щодо цілей цієї політики. Ними визнаються: — забезпечення певного рівня економічного зростання; —...

Continue Reading

Завдання, функції та операції центральних банків (реферат)

0 Comment on Завдання, функції та операції центральних банків (реферат)

Реферат на тему: Завдання, функції та операції центральних банків Призначення центрального банку і його специфічне місце в банківській системі обумовлюють основні напрями діяльності банку. Центральний банк є: • емісійним центром готівкового обороту; • банком банків; • органом банківського регулювання та...

Continue Reading

Розвиток валютної системи України (реферат)

0 Comment on Розвиток валютної системи України (реферат)

Реферат на тему: Розвиток валютної системи України Із запровадженням у грудні 1992 р. купона в обіг (не лише в готівковий, а й у безготівковий) почалося офіційне визначення його валютного курсу. Згідно з Декретом, прийнятим Кабінетом Міністрів України, було визначено ринковий...

Continue Reading

Форми та види кредиту (реферат)

0 Comment on Форми та види кредиту (реферат)

Реферат на тему: Форми та види кредиту Форми кредиту тісно пов’язані з його структурою, з сутністю кредитних відносин. Залежно від руху позикової вартості виділяються дві основні форми кредиту: товарна і грошова У товарній формі виникають кредитні відносини між продавцями і...

Continue Reading

Поняття грошової системи та її елементи (реферат)

0 Comment on Поняття грошової системи та її елементи (реферат)

Реферат на тему: Поняття грошової системи та її елементи Грошова система призначена забезпечити рівність суб’єктів грошового обороту, єдність вимог щодо правил поведінки, однакову доступність їх до грошового ринку. Грошова система — це форма організації грошового обороту в країні, що склалася...

Continue Reading

Модель грошового обороту. Грошові потоки (реферат)

0 Comment on Модель грошового обороту. Грошові потоки (реферат)

Реферат на тему: Модель грошового обороту. Грошові потоки Рух грошей в процесі суспільного відтворення, його послідовність, приччинну зумовленість, механізм збалансування, особливості та закономірностті розкриваються в моделі кругообороту доходів та продуктів. В процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різних...

Continue Reading

Сутність грошей як загального еквівалента. Гроші як гроші та гроші як капітал (реферат)

0 Comment on Сутність грошей як загального еквівалента. Гроші як гроші та гроші як капітал (реферат)

Реферат на тему: Сутність грошей як загального еквівалента. Гроші як гроші та гроші як капітал Гроші — це форма прояву суспільних відносин. Суспільне призначення  грошей полягає в тому, що вони є простим засобом обігу (гроші як гроші) та носієм самозростаючої...

Continue Reading

Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні (реферат)

0 Comment on Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні (реферат)

Реферат на тему: Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні. Міжнародний валютний фонд — це валютно-фінансова організація міжурядового співробітництва. Його політика та діяльні* регулюються статутом, який має назву Статті угоди МВФ. Специфіка Фонду порівняно з іншими міжурядовими організаціями І...

Continue Reading

Створення та етапи розвитку грошової системи України (реферат)

0 Comment on Створення та етапи розвитку грошової системи України (реферат)

Реферат на тему: Створення та етапи розвитку грошової системи України Становлення України як незалежної держави обумовило необхідність створення власної грошової системи, яка забезпечувала б можливість управляти  грошовим оборотом та грошовим ринком в інтересах розвитку національної економіки. Організаційно-правові засади створення грошової...

Continue Reading