Міжнародні фінансово-кредитні установи, їх організація та діяльність (курсова)

0 Comment on Міжнародні фінансово-кредитні установи, їх організація та діяльність (курсова)

Міністерство освіти та науки України Київський професійно-педагогічний коледж ім. А. Макаренка Курсова робота з дисципліни «Гроші та кредит» на тему: Міжнародні фінансово-кредитні установи, їх організація та діяльність. Виконала: Викладач: Київ 2016 Зміст Вступ…………………………………………………………………………3 Міжнародний валютний фонд (МВФ) та його діяльність…………….4...

Continue Reading

Створення і розвиток грошової системи України (реферат)

0 Comment on Створення і розвиток грошової системи України (реферат)

Реферат на тему: Створення і розвиток грошової системи України Становлення України як незалежної, суверенної держави обумовило необхідність створення власної грошової системи, яка забезпечувала б можливість українським владним структурам самостійно керувати грошовим оборотом та грошовим ринком в інтересах розвитку національної економіки....

Continue Reading

Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків (реферат)

0 Comment on Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків (реферат)

Реферат на тему: Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків Комерційні банки різних видів і форм власності створюються у вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські...

Continue Reading

Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні (реферат)

0 Comment on Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні (реферат)

Реферат на тему: Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні Створення національної дворівневої банківської системи незалежної України почалося після прийняття у березні 1991 р. Закону України «Про банки і банківську діяльність». Цим законом визначено, що перший рівень банківської системи представляє...

Continue Reading

Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей (реферат)

0 Comment on Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей (реферат)

Реферат на тему: Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей Теорія грошей посідає чільне місце в науковій спадщині одного з найвідоміших економістів ХХ ст. Дж. М. Кейнса. Їй він посвятив цілий ряд праць, зокрема «Трактат про грошову реформу» (1923), «Трактат про...

Continue Reading

Сутність та структура кредиту (реферат)

0 Comment on Сутність та структура кредиту (реферат)

Реферат на тему: Сутність та структура кредиту За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Щодо цього він поступається хіба що тільки категорії грошей. Тому в економічній теорії протягом кількох століть...

Continue Reading

Валютний курс (реферат)

0 Comment on Валютний курс (реферат)

Реферат на тему: Валютний курс Сутність валютного курсу. Зовнішньоекономічні операції у більшості випадків пов’язані з обміном однієї національної валюти на іншу. У цьому зв’язку виникає необхідність у встановленні співвідношення обміну між валютами — валютного курсу. Валютний курс — це співвідношення,...

Continue Reading

Економічні межі кредиту (реферат)

0 Comment on Економічні межі кредиту (реферат)

Реферат на тему: Економічні межі кредиту Питання про межі кредиту є відносно новим у теоретичних дослідженнях кредиту, мало вивченим і досить спірним. Одні автори взагалі не говорять про межі кредиту, а розглядають лише закономірності його руху і принципи кредитування. Інші...

Continue Reading

Походження та розвиток комерційних банків (реферат)

0 Comment on Походження та розвиток комерційних банків (реферат)

Реферат на тему: Походження та розвиток комерційних банків Початки банківської діяльності сягають часів Стародавнього Вавилону, коли храми приймали вклади на зберігання і видавали позички під проценти, беручи у клієнтів письмові зобов’язання чи заставу. Аналогічні операції, а також грошові розрахунки здійснювалися...

Continue Reading

Світовий банк (реферат)

0 Comment on Світовий банк (реферат)

Реферат на тему: Світовий банк Світовий банк являє собою групу споріднених організацій, тому досить часто говорять про Групу Світового банку. До неї входять: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (саме його інколи називають скорочено Світовим банком), Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова...

Continue Reading