Проектування мереж трилатерації в геодезичних роботах (реферат)

Реферат на тему:

Проектування мереж трилатерації в геодезичних роботах

Проектування мереж трилатерації складається з таких процесів:

проектування мереж на карті;

розрахунок висот зовнішніх знаків;

оцінка проектів.

Розглянемо коротко ці процеси.

1 Проектування мереж на карті

Вибір масштабу карти, на якій здійснюють проектування, залежить від
класу чи розряду мережі. Зокрема, мережі згущення, до яких відносяться
мережі 4 класу, 1 і 2 розрядів, проектують на топографічних картах
масштабів 1:50000–1:10000. При цьому дотримуються вимог Інструкції [1]
щодо технічних характеристик мереж, які приведені в розділі 2 цього
підручника.

Інструкція [1] передбачає такі приблизні схеми побудови трилатераційних
мереж 4 класу, 1 та 2 розрядів:

суцільні мережі (рис. 4.1), ланцюги трикутників (рис 4.2) або
геодезичних чотирикутників (рис. 4.3), стичні центральні системи (рис.
4.4) або поєднані центральні системи (рис. 4.5).

Рис. 4.1 Суцільна мережа

Рис. 4.2 Ланцюг трикутників

Рис. 4.3 Ланцюг геодезичних чотирикутників

Рис. 4.4 Стичні центральні системи

Рис. 4.5 Поєднані центральні системи

2. Розрахунок висот зовнішніх знаків

Розрахунок висот зовнішніх знаків виконується аналітичним або графічним
методом.

Методика розрахунку розглянута в розділі 2 (див. п. 2.1.2)

3 Оцінка проектів мереж трилатерації

Оцінку запроектованих мереж виконують, як правило, строгими методами.

сторони найбільш віддаленої від вихідних за формулою:

, (4.1)

де

— середня квадратична помилка дирекційного кута вихідної сторони,

— відносна середня квадратична помилка вимірювання сторін мережі,

.

обчислюють двічі:

. За остаточне значення приймають середнє вагове

. (4.2)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *