Лісисті (північно-східні) Карпати (реферат)

0 Comment on Лісисті (північно-східні) Карпати (реферат)

Реферат на тему: Лісисті (північно-східні) Карпати У 1989–1993 рр. під час складання комплекту обмінних карт масштабу 1:200 000 по західних областях України [5] ми дійшли висновку, що в дослідженні Карпат мало уваги приділяють їх сегментам (регіональним поперечним структурам), які ускладнюють...

Continue Reading

Гірські ландшафти та їхній вплив на життєздатність горян. (реферат)

0 Comment on Гірські ландшафти та їхній вплив на життєздатність горян. (реферат)

Реферат на тему: Гірські ландшафти та їхній вплив на життєздатність горян. Проблема відтворення людини не лише як суспільної, але й духовної істоти, спонукає до наукового переосмислення ролі природного оточення в цьому складному процесі, у формуванні відповідного понятійного апарату, який би...

Continue Reading

Особливості структури ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я (реферат)

0 Comment on Особливості структури ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я (реферат)

Реферат на тему: Особливості структури ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я Ґрунтовий покрив будь-якої території є складно організованою, ієрархічною, відкритою системою, яка обмінюється з навколишнім середовищем речовиною та енергією. Це один з головних компонентів екосистеми, його неоднорідність і строкатість впливають на різноманітність...

Continue Reading

Ґрунти львівського Опілля та їхня зміна у процесі антропогенезу (реферат)

0 Comment on Ґрунти львівського Опілля та їхня зміна у процесі антропогенезу (реферат)

Реферат на тему: Ґрунти львівського Опілля та їхня зміна у процесі антропогенезу Львівське Опілля займає північно західну частину природного району Опілля. Ця територія розташована на південний захід від м. Львова. Східною межею її є р. Зубра, західною – р. Верещиця,...

Continue Reading

Опілля – топонім, назва і термін (реферат)

0 Comment on Опілля – топонім, назва і термін (реферат)

Реферат на тему: Опілля – топонім, назва і термін На географічних картах, у наукових географічних трактатах, у краєзнавчих працях, літературних творах, назвах товариств, в означенні прізвищ, а також у побутовому вжитку досить часто трапляється слово “опілля” і похідні від нього....

Continue Reading

Урбанізація, урбанізаційне природокористування та урбанізовані ландшафти (реферат)

0 Comment on Урбанізація, урбанізаційне природокористування та урбанізовані ландшафти (реферат)

Реферат на тему: Урбанізація, урбанізаційне природокористування та урбанізовані ландшафти Урбанізація – складне, багатоаспектне явище. Процеси урбанізації мають міжгалузевий, міждисциплінарний статус. Їхнім дослідженням займаються різні науки: політекономія, демографія, соціологія, економіка, етнографія, демографія. Кожна з цих наук формує своє “бачення” процесу урбанізації,...

Continue Reading

Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного лісостепу України (реферат)

0 Comment on Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного лісостепу України (реферат)

Реферат на тему: Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного лісостепу України Несимбіотичні азотфіксатори – це комплекс вільноіснуючих та асоціативних мікроорганізмів, життєдіяльність яких пов’язана з кореневою системою рослин, водоростями і ціанобактеріями. Вільноіснуючі азотфіксатори трапляються серед хемотрофів і фототрофів, аеробів і анаеробів [1]....

Continue Reading

Ґрунти Передкарпаття (реферат)

0 Comment on Ґрунти Передкарпаття (реферат)

Реферат на тему: Ґрунти Передкарпаття Передкарпаття— територія між долиною Дністра й північно-східним підніжжям Карпат у межах Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей України. Передкарпаття – один з найбільше господарсько освоєних регіонів України. Це виявляється у високій щільності населення і, як наслідок,...

Continue Reading

Синергетика ландшафту як напрямок сучасного розвитку ландшафтознавства (реферат)

0 Comment on Синергетика ландшафту як напрямок сучасного розвитку ландшафтознавства (реферат)

Реферат на тему: Синергетика ландшафту як напрямок сучасного розвитку ландшафтознавства Сучасний стан розвитку природознавства за останні декілька десятиріч характеризується переакцентуванням з проблеми кадастрування, класифікації та інвентаризації природних ресурсів і явищ на проблеми виявлення загальних механізмів самоорганізації природних систем у просторі...

Continue Reading

Ерозія басейну Південного Бугу (у межах Хмельницької області) (реферат)

0 Comment on Ерозія басейну Південного Бугу (у межах Хмельницької області) (реферат)

Реферат на тему: Ерозія басейну Південного Бугу (у межах Хмельницької області) Протягом усього історичного періоду провідним фактором розвитку ерозійних процесів у басейні Південного Бугу в межах Хмельницької області була господарська діяльність людини. Антропогенний вплив порушив складну систему взаєморегулювання між розчленованим...

Continue Reading