Реферат на тему: Фітоіндикація динамічних проявів у зоні верхньої межі лісу У високогірних висотних місцевостях відбувається багато природних процесів, вивчення й аналіз яких мають важливе прикладне значення. Фітоіндикація динамічних проявів ґрунтується на виявленні й датуванні механічних пошкоджень чагарників і дерев,...

Подробнее

Реферат на тему: Активізація геоморфологічних процесів у горганських ландшафтах, спровокованих функціонуванням магістральних трубопроводів Досить різноманітним є вплив будівництва та експлуатації магістральних трубопроводів на гірські ландшафти. Змінюються умови поверхневого стоку, водного режиму, стійкості в присхилових масивах, що призводить до перебудови механізму...

Подробнее

Реферат на тему: Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки яворівського району Практика трансформаційних процесів потребує наукових досліджень, які б адекватно відображали всю складність перетворень, що відбуваються у суспільстві. Перехід України від командно-адміністративної економіки до ринково-орієнтованого господарювання супроводжується посиленням диференціації розвитку реґіонів. Це...

Подробнее

Реферат на тему: Становлення географії транспортної інфраструктури як наукового напряму На сучасному етапі реформування економіки України, коли структура господарства повинна набувати рис, характерних для розвинених країн, транспортна інфраструктура (сухопутна, повітряна та водна) виходить на чільне місце. Завдяки вигідному геополітичному розташуванню...

Подробнее

Реферат на тему: Наземні дослідження в структурі дистанційного зондування землі Зазначені у національних космічних програмах України наміри активно розвивати дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) актуалізують проблему його наземного забезпечення. На увагу заслуговує систематизація та узагальнення присвячених цьому питанню відомостей, що містяться...

Подробнее

Реферат на тему: Ландшафтно-екологічний менеджмент національних парків Формування мережі природоохоронних територій в Україні на перший план висуває завдання науково-обґрунтованого управління об’єктами природно-заповідного фонду. У світовій практиці така управлінська діяльність відома як менеджмент. Це поняття у науковій літературі розробляється уже майже...

Подробнее

Реферат на тему: Способи картографічних позначень на карті хімічної та нафтохімічної промисловості Картографічними позначеннями називають застосовані на карті позначення різних об’єктів та їх характеристик. Знаки та їх системи утворюють штучну мову — мову карти. Вони виконують такі функції: 1) вказують...

Подробнее

Реферат на тему: Геоморфологія річок Українських Карпат Зливові паводки завдають значних збитків господарству Карпатського регіону. Зокрема, за даними Держводгоспу України, втрати від стихії щорічно становлять суму, яка дорівнює 205 млн грн., екологічні збитки ( 77 млн грн., а соціальні виплати...

Подробнее

Реферат на тему: Концепція екологічної ніші в дослідженні ландшафтів Дослідження ландшафтів реалізуються через встановлення конкретних зв’язків і взаємозалежностей між ними та визначальними для них чинниками природного і антропогенного середовищ. З огляду на екологічну специфіку цих питань, для їхнього розв’язання в...

Подробнее

Реферат на тему: Екологічне ландшафтознавство: об’єкт, предмет і завдання Становлення і розвиток ландшафтознавства, комплексного розділу фізичної географії, об’єктом якого є ландшафти і їхні морфологічні одиниці – природні територіальні комплекси (ПТК) локального рівня (17, 2, 13(, завжди було пов’язано з практикою...

Подробнее
Страница 8 из 85« Первая...678910...203040...Последняя »